September 16, 2015

Menanggapi Pandangan Wujud Dalam Surah Al-An`am Tentang Ketuhanan


BBB, 01 Zul-Hijjah 1436 = 15 September 2015 (Selasa):Tentang maklumat ketuhanan secara ringkas dan padat adalah dapat ditanggapi dari Surah Al-Ikhlas, tetapi antara surah yang banyak menggunakan metod bagi memahami tentang ketuhanan ialah Surah Al-An`am – Surah keenam. Dinamakan Surah Al-An`am, kerana terdapat ayat yang menyentuh tentang hewan ternakan (6. 136). Inilah surah panjang (165 ayat) pertama selepas susunan lima surah panjang. Surah ini adalah diturunkan di Makkah. Sesuai sebagai surah yang diturunkan di Makkah banyak membicarakan mengenai aqidah, maka demikianlah dengan Surah Al-An`am. Dapat dikatakan sebahagian besar kandungan surah ini mengenai aqidah.
Meneliti terhadap kandungan Surah Al-An`am ini ada beberapa metod dan uslub – antaranya digunakan di dalam surah ini sebagai `Al-Hujjah al-Balighah` (6.149) -  dapat dirumuskan kepada metod dan uslub berikut:
1)      Kaedah hujah bersifat akli atau minda
2)      Mengalami secara inderawi
3)      Menggunakan intuisi rohani
4)      Berdasarkan pengalaman
5)      Menggunakan kaedah peringatan

1)      Penggunaan hujah akli
Adalah penggunaan kaedah yang banyak terdapat di dalam Al-Qur`an dan kaedah ini banyak digunakan di dalam pendekatan keilmuan usuluddin atau ilmu al-Kalam yang menggunakan kaedah dalil dan burhan serta kaedah naqal (ayat-ayat Al-Qur`an) dan akal menggunahkan bukti dan hujah seperti hujah ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Jikalaulah di langit dan bumi itu tuhan-tuhan (banyak Tuhan), nescaya kedua-duanya rosak binasa (Al-Anbiya`: 22). Di dalam Surah Al-An`am terdapat beberapa penggunaan yang menuntut kefahaman tentang ketuhanan secara akli seperti Allah Pencipta langit dan bumi serta siang dan malam, bagaimanakah orang-orang kafir mau menyamakan Nya dengan `Tuhan` mereka ? (6.1). Contoh yang lain Firman Allah bermaksud: Katakanlah (ya Muhammad). Patutkah aku mengambil Penolong selain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi (6. 14).
Juga maksud-maksud ayat-ayat tentang Allah menumbuhkan biji benih, membelah cahaya subuh, menjadikan bintang-bintang untuk pedoman, dan menciptakan kamu dari diri yang satu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah (6.95-98).
2. Pengalaman Secara Inderawi
Dengan kaedah pemerhatian terhadap kejadian-kejadian alam seperti berlaku gempa, banjir besar dan berbagai kemusnahan yang lain yang menandakan kekuasaan Tuhan. Ayat Al-Qur`an bermaksud: ``Katakanlah (ya Muhammad) berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan Tuhan (6.11). Sememangnya kemusnahan-kemusnahan yang besar membawa diri kita mendekatai dan mengakuri kuasa Tuhan.
3. Penghayatan Intuisi Rohani
Sebagai contoh menanggapi ketenangan malam atau siang yang membawa diri mendekati Tuhan dengan tahajjud dan berbagai ibadat yang lain. Firman Allah bermaksud: Allah memberi suasana tenang pada malam hari dan siangnya. Dia Amat Mendengar lagi Amat Mengetahui (6.13).
Demikian ayat bermaksud: ``Dan tidaklah dinamakan penghidupan dunia melainkan permainan (yang sia-sia) dan hiburan (yang melalaikan) dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu tidakkah kamu berfikir ? (6. 32). Dan ayat bermaksud:
``Dialah yang Mencipta langit dan bumi dengan begitu indah dan mengkagumkan (6. 101).
4. Berdasarkan Pengalaman
Seperti hujah, terdapat orang-orang Yahudi yang mereka tahu dan mengalami tentang maklumat kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Seperti maksud ayat Al-Qur`an:
``Orang Yahudi dan Nasara telah kami berikan kitab kepada mereka. Mereka mengenalnya (Nabi Muhammad) sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka (6. 20). Ayat mencabar kejujuran mereka yang tidak mampu mendepani kebenaran yang ditegaskan Tuhan.
Contoh jua dari pengalaman Nabi Allah Ibrahim a.s. mencari kebenaran dan mendepani kaumnya yang menyembah berhala. Dia berusaha membetulkan akidah mereka walaupun dia menghadapi berbagai-bagai ancaman (6.74).
5. Menggunakan Kaedah Peringatan – Timbul rasa gerun dan takut
Contoh ayat  bermaksud: ``Katakanlah, Aku takut melakukan dosa terhadap Tuhanku dengan mendapat azab pada hari yang besar (kiamat – (6.15).
Contoh ayat bermaksud: Dan berilah amaran dengan Al-Qur`an itu kepada orang-orang yang merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan (pada Hari Kiamat). Pada hal tiadalah bagi mereka seorang penolong pun dan tidak juga seorang pemberi syafaat yang lain dari Allah, supaya mereka bertaqwa (6. 51).
Demikian sebahagian dari contoh-contoh dari segi metod, uslub dan hujah bagi membuktikan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh-contoh ini adalah dari satu surah, tentulah banyak lagi pendekatan, hujah dan uslub dari ayat-ayat Al-Qur`an yang ditujukan kepada berbagai peringkat yang antara metod dan pendekatan berkenaan jika tidak semua, maka sebahagian dapat memberi kesan kepada mereka.
Menurut Syed Qutb ini adalah pendekatan yang mengukuhkan aqidah dan keimanan (Syed Qutb, Fi Zilal Al-Qur`an, Jil: 2: 1009). Seterusnya katanya:
Semuanya ini merupakan kaedah-kaedah bagi mengukuhkan aqidah yang merupakan pegangan yang betul di dalam menuju kepada Allah. Dengan pegangan yang betul, jiwa penganut adalah tenang. Ini memberi kesan kepada perilaku dan tindakan di dalam kehidupan yang menyebabkan jiwa tidak merasa resah gelisah. Mereka tenang dalam menerima nikmat dan bersyukur dan bersabar di dalam menerima ujian Tuhan.  (Syed Qutb, Fi Zilal Al-Qur`an, Jil.2, 1400/1980: 1029). Keadaan sama berlaku bagi kelompok masyarakat dan umat yang mempunyai pegangan akidah yang sama yang mengharmonikan kehidupan mereka yang hidup berusaha, beramal dan bertawakkal kepada Allah yang insya selamat di dunia dan juga akhirat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment