September 4, 2015

Mengukuhkan Keimanan Dan Meluaskan Kebajikan Di Dalam Bernegara


BBB,  19 Zulkaedah 1436 = 03 September 2015 (Khamis):Dua tokoh kerasulan yang banyak dibawa di dalam Surah al-Baqarah, ialah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Imej ketara bagi Nabi Musa dan kaum pada zamannya, ialah konflik dan ketidaksetiaan kaumnya berterusan terhadap Nabi Musa dan kufur mereka terhadap nikmat Allah. Imej dan ciri ini berterusan kepada turunan Bani Israil kini yang sentiasa dipandang serong dan tidak boleh dipercayai. Ini sebagai ingatan kepada Rasulullah dan umat Islam pada zaman Baginda agar berhati-hati dan sentiasa berwaspada dalam hubungan dan interaksi dengan keturunan kaum Bani Israil, hingga mereka dikeluarkan dari negara Madinah pada zaman Rasulullah s.a.w. Pandangan serong dan ketidakboleh percaya  terhadap Israil dengan sikap mereka juga terus berlaku di kalangan masyarakat antarabangsa terhadap Israil hingga kini.
Imej ketara bagi Nabi Allah Ibrahim yang dibawa dan ditonjol oleh Al-Qur`an ialah watak dan tokoh yang membawa dan menegakkan `Agama Hanif` (Suci = Islam). Imej ini terlihat dari usaha Nabi Ibrahim mengasaskan `Baladan Aminan` di bumi Makkah dengan keterlibatan watak Hajar – isterinya dan anaknya Ismail. Baginda juga membina Ka`bah sebagai pusat ibadat. Peristiwa dan sejarah mereka tiga beranak di Makkah menjadi dokumentasi dan perintah (wahyu) yang bersifat ibadat bagi umat Islam. Contoh solat dan tawaf di Baitillah al-Haram dan syi`r antara Safa dan Marwah dengan tambahan-tambahan yang lain dari segi sejarah seperti di dalam amalan-amalan haji secara lengkap.
Di dalam Surah Al-Baqarah ayat  (2. 234-283) Al-Qur`an mengimbau kepada peringkat awal dari sejarah Nabi Allah Ibrahim dalam interaksinya pada zaman muda remajanya dengan pemerintah pada masa itu, iaitu Namrod bin Kan`an dari kerajaan Iraq Tua (Babylion). Berlaku pertikaian hujah antara Ibrahim dengan Namrod tentang ketuhanan yang mana Namrod mengaku yang dirinya Tuhan yang mengalahkan hujah oleh Ibrahim terhadap Namrod. Ibrahim juga dalam menegakkan agama tauhid telah memecahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Namrod yang menyebabkan Ibrahim dihukum bakar, tapi tidak dihangus oleh api. (Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir al-Wajiz, Dar al-Fikr, Damshiq, Syria, 1431H.: 44).
Elemen sejarah purba yang dibawa oleh Al-Qur`an menunjukkan perjuangan bagi menegakkan tauhid dan kontranya - amalan syirik juga berlaku pada zaman Baginda. Ini adalah menjadi contoh tauladan bagi Rasulullah dan umat Islam yang menghadapi pola dan peristiwa sejarah yang mirip dan ada kesamaan dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim yang menegakkan Agama Hanif (Islam).
Hingga kepada Nabi Muhammad s.a.w. pemantapan akidah adalah merupakan agenda yang berterusan bersama dengan pemantapan dari segi pemerintahan dan amalan dari segi syariat dan perundangan. Ayat (2. 255-257) ialah penerangan mengenai hakikat ketuhanan yang sebelumnya terjadi perbahasan tentangnya antara Namrod dan Ibrahim dan monolog Ibrahim dalam diri dan permohonannya dari Allah bagi menambahkukuh keimanannya.
Di dalam konteks bernegara dan hidup kemasyarakatan umat, satu aspek yang penting ialah menjaga kebajikan masyarakat. Antaranya mendapat hasil dari pengeluaran atau pendapatan masyarakat seperti melalui zakat dan penggalakan bagi mereka melakukan kebajikan untuk diagihkan kepada masyarakat yang memerlukan (2. 254, 261-274) termasuk keperluan bagi negara seperti peruntukan bagi pertahanan dan peperangan sebagaimana  yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf dan `Uthman bin `Affan yang telah mengeluarkan perbelanjaan bagi menghadapi peperangan Tabuk. (Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir al-Wajiz: 45).
Di sebalik Islam menggalakkan umatnya mengeluarkan pendapatan melalui zakat, nafkah dan derma bagi menyuburkan kerja-kerja kebajikan yang insya Allah mendapat pahala berganda di sisi Allah (2. 261-262 & 278), Islam amat menegah dari amalan riba yang bersifat zalim dan mencekek mangsanya dengan `bunga` yang menyiksakan (2.275-279). Mereka yang mengamalkan riba disifatkan sebagai seteru Allah dan seteru masyarakat umat.
Islam juga mengatur kaedah hutang piutang di dalam kehidupan masyarakat umat agar tidak timbul pertikaian dan perbalahan di dalam masyarakat, jika ianya tidak diatur menurut kaedah-kaedah yang ditentukan (2. 282-283).
Tanggapan Abdullah Yusuf Ali tentang kandungan ayat dari (2. 254-283):
K. 52 (2. 254-283):
Siapakah yang boleh menyifatkan Hakikat Ketuhanan ?
Tuhan yang Maha Hidup. Nan Kekal Abadi: `Arash-Nya
Meliputui alam-alam lain, dan alam-alam
Nan tidak termampu khayalan meliputinya.
Kebenaran-Nya adalah terang laksana hari siang: bagaimanakah
Paksaan boleh mengkedepankan agama ?
Anak-anak Kunci hayat dan maut, dan rahsia-rahsia
Segala sesuatu sekitar diri kita, berada dalam Tangan-Nya.
Tugas kita ialah untuk mencari jalan
Kebaikan., kasihan belas, dan sikap benar
Dalam Perangai dan Kemarahan Hati. – untuk tidak
Mengambil peluang daripada kesempitan saudara.
Untuk berdiri melaksanakan apa yang dikata.
Untuk menjadi saksi yang benar, dan membuangkan semua
penyebab
Semua silap faham dalam hubungan kita
Sebagai antara insan dengan insan.
Kesimpulannya akidah adalah perkara utama bagi individu dan masyarakat umat dalam membina `Baladan Aminan` dan `Baldah Tayyibah`. Musuh nyata perlu dihapuskan termasuk petualang-petualang yang mengganggu keamanan. Syari`at dan perundangan perlu ditegakkan dan kebajikan umat dan masyarakat perlu diberi perhatian, manakala riba dan rasuah boleh meruntuhkan negara dan masyarakat umat. Lantaran itu perlu dibasmi, agar umat dan masyarakat sejahtera dan aman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment