September 17, 2015

Konsep `Tembok Pemisah` Antara Kebenaran Dan Kebatilan Dalam Surah Al-A`raf


BBB, 02 Zulhijjah 1436 – 16 September 2015 (Rabu):


 `Al-A`raf`, Makkiyyah surah mempunyai sebanyak 206 ayat. Nama Surah `Al-A`raf`  bermaksud `Tembok Tinggi` sesuai diambil sebagai tema persoalan bagi tulisan ini. Terdapat ayat yang merujuk kepada tembok tinggi di dalam surah ini, iaitu:
 ``Dan antara keduanya ada tembok pendinding (7. 46)
Dimaksudkan `Tembok Pendinding`, atau pembatas ialah pemisah antara syurga dan neraka.
( Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, diusahakan oleh Abdullah bin Muhammad Basmih, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam, Kuala Lumpur, 1985: 283).
Konsep `Tembok` atau `Batas` ini yang menjadi judul bagi surah berkenaan adalah sesuai digunakan sebagai pendekatan bagi memahami kandungan Surah Al-A`raf ini.
Bahawa dilihat dari perutusan Rasulullah s.a.w. ialah bagi berdakwah menyampaikan agama Islam  yang membawa kebenaran. Dengan kebenaran bererti:
Berpegang kepada aqidah Tauhid memisahkannya dari pegangan syirik
Berpegang kepada Kebenaran (Al-Haqq) dan menolak kebatilan
Berpegang kepada yang baik dan menolak yang buruk.
Tentang berpegang kepada aqidah tauhid, ayat berikut mencerminkan kepada maksud berkenaan
`Sembahlah kamu akan Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada Nya (7.59) atau ayat bermaksud: Berkata (Nabi Musa) Adakah selain dari Allah kamu cari ? (7. 140). Dan ayat bermaksud:
``Allah Pemilik langit dan bumi, tidak ada Tuhan melainkan Dia (7.158).
Bagi berpegang kepada kebenaran (Al-Haqq) terdapat ayat di dalam Surah Al-A`raf bermaksud: Sebahagian mendapat Hidayah (Kebenaran) dan sebahagian lagi dalam kesesatan (7.30)
Dan bagi kebaikan terdapat ayat merujuk kepada kebaikan yang menghasilkan kebaikan dan yang buruk menghasilkan keburukan iaitu,
``Dan negeri yang baik, tanamannya tumbuh subur dan negeri yang tidak baik tidak tumbuh melainkan terbantut (7.58).
Sebagaimana Surah Al-A`raf ini diturunkan di Makkah, maka dilihat dari sudut sejarah, maka ia adalah dalam tempoh Rasulullah menghadapi berbagai sekatan dan ujian seperti sekatan dari kaum Quraisy dari segi dakwah, bergerak secara hati-hati, senyap dan terang dan antaranya terpaksa berhijrah ke Habsyah sebelum ke Madinah.
(Muhammad al-Hasyimi al-Ahmadi, Sejarah Hidup dan Peta Perjalanan Nabi Muhammad S.A.W. Rabitta Global Village, Jakarta, 2007: 72-77).
Kandungan Surah Al-A`raf mencerminkan situasi zaman Makkah tersebut yang antara cirinya mengukuh pegangan aqidah dan tertumpu kepada perluasan pengajaran hukum-hukum Islam serta cerita-cerita tauladan dan dakwah kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.. Al-Qur`an umpamanya menegaskan kepada Nabi Muhammad agar tidak bimbang di dalam berdakwah lantaran Al-Qur`an diturunkan kepada Baginda bagi dakwah dan peringatan kepada orang-orang mukminin (7. 2). Allah menyuruh Baginda menurut apa yang diturunkan dari Al-Qur`an dan jangan tunduk kepada pemimpin yang lain (7.3). Allah mengingatkan berapa dari mereka dan penempatan mereka telah dibinasakan kerana keingkaran (7.4).
Dakwah tidak lain dari menyampaikan kebenaran yang dibawa oleh Islam yang bagi pengikut-pengikut akan menerima balasana syurga, manakala yang menentang dan tidak menerima Islam digambarkan akan ada pemisah antara yang masuk syurga dan neraka (7. 45-46).
Ujian-ujian di dalam menyampaikan risalah dan menerima penentangan dari kaum dan masyarakat didakwah semasa, juga dialami oleh nabi-nabi yang terdahulu. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang dakwah Nabi Musa yang menghadapi tentangan dari kaumnya sendiri – Bani Israil dan mendapat tentangan dari Firaun. Cerita Nabi Musa agak panjang diberi ruang di dalam Surah Al-A`raf, juga dikaitkan juga dengan Nabi Harun (7.103- 155). Turut terakam dalam surah ini berhubung dengan Nabi Nuh (7. 59), Nabi Hud (7. 65), Nabi Shu`ayb di Madyan (7. 85 & 88). Bahkan cerita kejadian manusia dari keturunan yang satu, iaitu dari Adam a.s. (7.19).
Penggaluran tentang nabi-nabi perutusan Allah ini membuktikan kebenaran Al-Qur`an dan Mu`jizat Rasulullah yang melalui Al-Qur`an menerangkan rentetan Rasul-Rasul  yang membawa risalah tauhid dan juga membangunkan keilmuan dan tamadun manusia dari peringkat awal, khususnya kepada Nabi Adam a.s. Kebenaran maklumat dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain membuktikan kebenaran yang ianya bersumberkan wahyu.
Maklumat tentang rasul-rasul terdahulu membuktikan Rasulullah s.a.w. bukan bersendirian, tetapi Baginda adalah rantaian kerasulan yang membawa hidayat kepada manusia.
Di samping menyebut tentang kerasulan yang mebawa aqidah tauhid, turut disebut tentang penentangan terhadap seruan yang baik seperti tentang Iblis (7.11) yang bertujuan menyesatkan manusia, konsep syaitan (7.26) yang menggoda umat manusia sejak dari Adam a.s, watak Qabil yang melakukan pembunuhan terawal dalam sejarah manusia, Fir`un yang zalim, Thamud yang dibinasakan kerana keangkuhan. Semuanya agar dijadikan tauladan untuk dihendarkan sifat-sifat keji berkenaan.
Di dalam Surah Al-A`raf digambarkan tentang kampung halaman yang dibinasakan oleh kemungkaran penduduk yang menderhaka, tidak terbuka rezeki dari langit dan tidak terbuka pintu syurga (7.40). Sebaliknya negeri yang baik menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, di sebalik dari yang tidak baik kering kontang (7.58).
Demikianlah gambaran yang kontradik antara baik dan buruk dan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang berusaha bagi melakukan kebaikan seperti memakmurkan masjid (7.31-32) dengan usaha seteru bagi meruntuhkan yang pada puncaknya membatas dan memisahkan antara yang baik dengan syurga dan yang jahat dengan neraka.

Sekian.

No comments:

Post a Comment