September 19, 2015

Tegas Dan Keras Terhadap Musuh Perlu Bagi Menjamin Keselamatan Dan Keamanan


BBB, 04 Zulhijjah 1436 = 18 September 2015 (Jumaat):Membaca kandungan surah ini dapat dirasai dan difahami tentang amaran tegas dan keras terhadap musuh Islam yang masih berdegil dan keras kepala setelah melalui siri penentangan mereka terhadap Islam. Iaitu bermula dari zaman dakwah Nabi di Makkah, membawa kepada zaman Hijrah dan kepada sekatan mereka terhadap orang Islam yang mau menunaikan umrah yang terpaksa diadakan perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Hudaybiah. Mereka tidak berpegang dengan perjanjian yang menyebabkan Rasulullah s.a.w. dan pasukan tentera Islam membuka Makkah pada tahun ke sembilan Hijrah. Dengan pembukaan Kota Makkah penduduk Makkah diberi keampunan dari segi kesalahan mereka terhadap orang Islam sebelumnya. Polisi Rasulullah s.a.w. sedemikian menyebabkan penduduk Makkah yang selama ini menentang Nabi masuk Islam berduyun-duyun, termasuklah pemimpin utama mereka. Iaitu Abu Sufyan.
Surah al-Taubah yang dikenali juga sebagai Surah Bara`ah diturunkan di Madinah selepas setahun pembukaan Kota Makkah, mengandungi 129 ayat. Dinamakan Surah Al-Taubah, ialah perihal golongan salah laku dan bertaubat dan diampunkan dan erti Bara`ah bermaksud, `Pemutusan Tanggungjawab` akibat dari pembatalan perjanjian (Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Tafsir Pemimpin Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, 1985: 341).
Surah ini tidak dimulakan dengan basmalah sebagaimana surah-surah yang lain, lantaran kandungan surah berkenaan membawa Tema Perang dan amaran keras terhadap musuh yang masih berdegil menentang Islam. Mereka sepatutnya sudah faham mengenai misi yang dibawa Islam. Jika pada zaman Jahiliyyah mereka lebih tebal dengan budaya tradisi dan merasa tergugat status kedudukan dengan kedatangan Islam. Kini sesudah Islam sudah diterima oleh kebanyakan masyarakat di Makkah-Madinah, tetapi ada sebahagian masih berkeras kepala dan masih menunjukkan penentangan. Lantaran itu mereka seolah-seolah terlepas dari ikatan dan membuka ruang bagi kaum muslimin yang telah mengambil alih tapuk kekuasaan di Madinah-Makkah terlepas dari tanggungjawab sebagai terikat sebelumnya sebagaimana dalam syarat-syarat perjanjian antara orang muslimin dan musyrikin (9.5) .
Ingatan diberi pada musim Haji Al-Akbar yang dipimpin Rasulullah s.a.w. Mereka yang degil diberi tempoh empat bulan untuk menghentikan tindakan bermusuh, iaitu mulai 10 Zulhijjah Hari Haji Akbar tahun 9 Hijrah hingga 10 Rabiul Akhir tahun ke 10H. dalam masa tersebut mereka masih berpeluang menerima Islam. Jika tidak mereka dianggap musuh yang akan diburu. (Al-Zuhaily, Wahbah, Tafsir al-Wajiz, Dar al-Fikr, Beirut, 1431: 188).
Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Jika mereka itu bertaubat (dari kekufuran)) dan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat Kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (9.11).
Kaum kuffar Makkah diberi amaran selepas mereka memutuskan perjanjian oleh kerana, mereka mengkhianati janji, mereka adalah yang mengeluarkan Nabi dari Makkah dan merekalah yang mencetuskan peperangan Badar, Uhud, Khandak dan lain-lain. Orang-orang Islam seharusnya tidak takut kepada mereka, tetapi yang sepatutnya ditakuti ialah kepada Allah sebagai orang Islam yang beriman dengan Allah (Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir al-Wajiz, 189).
Bagi kafir Quraisy, khususnya yang selama ini menjaga Ka`bah, mereka tidak seharusnya bermegah dengan rutin dan tugas biasa mereka menyediakan minuman kepada mereka yang datang menunaikan haji dan mengimarahkan Masjid al-Haram, jika mereka tidak beriman. Al-Qur`an menegaskan bahawa mereka tidak sama berbanding dengan yang beriman dengan Allah dan hari akhirat – menerima Islam. Mereka berjihad pada jalan Allah dengan diri dan jiwa serta dengan harta benda mereka. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dan mereka adalah sebenar-benar orang yang berjaya (9.19-20).
Allah juga mengingatkan kepada orang Islam, peranan pada zaman tradisi bagi yang tidak beriman tidak boleh dijadikan ukuran dan perbandingan berbanding dengan keimanan. Peranan dalam zaman tradisi dan harta benda tanpa keimanan tidak boleh dijadikan ukuran. Selama ini orang Islam telah diberi pertolongan oleh Allah adalah kerana iman dan jihad mereka. Allah mengingatkan juga ramainya penyertaan seperti di dalam peperangan Hunain – bertempat di antara Taif dan Makkah juga tidak menjamin kemenangan (tentera Islam 10,000 dan musuh 4,000), bila sebahagian dari mereka berpaling dari memberi tumpuan kepada jihad peperangan berkenaan, tetapi Allah memberi bantuan dengan tentera-tentera tidak kelihatan - malaikat-malaikat (9.26).
Bagi memelihara kesucian Masjid al-Haram, maka pada tahun ke 9H. selepas saiduna Abu Bakar menunaikan haji di Makkah pada tahun tersebut, maka Masjid Al-Haram ditegah dari dimasuki oleh orang musyrik yang disifatkan mereka sebagai najis dari segi akidah dan amalan mereka (9. 28). Sekatan ini menyebabkan kebimbangan setengah pihak, bahawa ianya akan menjejaskan kegiatan perniagaan dan urusan jualbeli yang berlangsung selama ini di sekitar Masjid al-Haram. Kebimbangan ini tidak berasas, oleh karana sebagai pusat ibadat umat Islam dan Islam terus berkembang, maka sebenarnya Makkah, khususnya Masjid al-Haram semakin ramai dikunjungi. Pengharaman terhadap yang bukan Islam memasukinya terus berkuatkuasa hingga kini, Masjid al-Haram yang pernah didoa oleh Nabi Allah Ibrahim a.s. agar ianya terus dikunjungi para ahli yang mau menunaikan haji berterusan dikunjungi hingga hari ini. Masjid sebenarnya terus makmur kerana ianya terus dimakmurkan oleh mereka yang beriman dengan Allah, melakukan ibadat dan berbagai kegiatan keilmuan. Allah menyebutkan tentang masjid yang didirikan oleh golongan munafik di pinggir Madinah yang disifatkan oleh Al-Qur`an sebagai `Masjid Dirar` yang bukan didirikan atas dasar taqwa, tetapi tidak ikhlas bagi memecahbelahkan orang Islam (107-110). Lantaran itu masjid yang dikecam itu tidak mendapat sambutan dan ditinggalkan.
Adalah didapati selepas pembukaan Makkah, khususnya selepas Tahun ke 9H., maka kekuasaan Islam tidak saja di Madinah, tetapi di Makkah. Peraturan-peraturan mulai di atur dan dikenakan kepada penduduk di Makkah dan Baitullah sebagai pusat Qiblat dan ibadat bagi umat Islam dibersih dari amalan syirik, bahkan dilarang bagi yang bukan Islam memasukinya, bagi menjamin kesucian masjid ini dari amaln-malan yang bercanggah dengan Islam.
Wibawa dan kekuatan umat Islam bukan sahaja terhadap dua kota penting ini, tetapi kekuasaan Islam mulai melebar keluar daripada keduanya. Bagi mengukuhkan kekuatan Islam orang-orang Islam diperintah membebaskan kawasan-kawasan berhampiran dengan kawasan Islam sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman ! Perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sukap kekerasan (serta ketabahan hati)  yang ada pada kamu; dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa (dengan memberikan pertolongan) – (9.123).
Demikianlah strategi bagi keselamatan umat Islam, ketegasan perlu digunakan walaupun kelihatan keras bagi menjamin keselamatan dan keamanan bagi negara dan umat Islam.

Sekian.
y

No comments:

Post a Comment