September 5, 2015

Penyaksian, Pengakuan, Penyerahan, Permohonan - Kehambaan


BBB,  20 Zulkaedah 1436 = 04 September 2015 (Jumaa).Sebagai penutup bagi Surah Al-Baqarah setelah menghayati aspek-aspek keimanan dan kerohanian, penegakan aspek syari`at dan undang-undang, mewujudkan institusi yang dapat menyatukan ummah,  mengukuhkan pemerintahan negara, memastikan ancaman musuh di dalam kawalan dan berusaha ummah dijaga dari segi kebajikan, maka terserlah bagi ummah kemakmuran dan keamanan, mereka dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, manis dengan ketaatan dan reda dengan ketentuan.
Elemen-elemen di atas terdapat di dalam tiga ayat terakhir di dalam Surah Al-Baqarah (2. 284 – 286). Penerimaan Islam adalah bukan setakat penerimaan ibadat dalam erti kata yang terhad, tetapi penerimaan kesegalaan dari kewujudan dan melihat kesegalaan berkenaan dari perspektif keimanan dan keislaman. Melihat segala kewujudan sama ada di langit dan di bumi tidak terkeluar dari milik Allah, bahkan bukan yang bersifat jisim yang besar sahaja, tetapi pada diri lahir dan batin milik dan dalam maklumat Allah, bahkan dalam penilaian-Nya dari segi baik dan buruk, pahala dan dosa. Penyaksian adalah lebih dari itu, bahawa segala ciptaan Allah patuh dan taat kepada aturannya. Semua kejadian menyerah diri dan selamat menurut fitrah yang diatur-Nya. Demikian penyaksian dan pengakuan yang bersifat alamiah dan akliah (2. 254).
Segala perintah dan suruhan bukan diterima dalam rangka fitrah dan tabi`i semata-mata, tetapi ditegaskan oleh Allah bahawa peraturan dan suruhan bukan setakat diterima, tetapi diimani dan dipercayai oleh Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, bahkan orang mukmin semuanya beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan dan rasul-rasul yang diutuskan tanpa membezakan antara satu rasul dengan yang lain. Penegasan dan kepercayaan ini terbukti, bahawa  keempat-empat perkara yang diimani ini adalah merupakan empat dari enam rukun iman yang dipegang oleh setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam, ia adalah merupakan pengakuan dengan keimanan yang diyakini di dalam jiwa dan termanifestasi dalam tindakan dan amalan.
Pun begitu dalam kapasiti sebagai hamba, tentulah ada had dari segi kemampuan, dari segi penghayatan, pengakuan dan amalan, lantaran itu selaku hamba maka terbetik rasa penyerahan dan permohonan sebagaimana terungkap di dalam ayat (2.286):
``Allah tidak memberati seseorang, melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya, (Mereka berdo`a dengan berkata:
``Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan salah jika kami lupa atau kami bersalah.
Wahai Tuhan Kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang Engkau telah bebankan kepada orang-orang terdahulu daripada kami.
Wahai Tuhan Kami !  Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak berdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.``
(Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, Diusahakan oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Hal Ehwal Agama, Kuala Lumpur, 1985: 93).
Ayat-ayat di atas yang merupakan pengluahan rasa, penyerahan dan permohonan menjadi ayat-ayat wirid, zikir, tabhil, tahlil dan doa yang membawa mood khuduk, khusyuk dan dekat dengan Ilahi dan manis mesra dengan Nya.
Abdullah Yusuf Ali menanggapi ayat-ayat di atas adalah sebagaimana berikut:
K 53 (2. 284 – 286)
Sifat benar dan akhlak mulia kita
Bukan hanya merupakan aturan atau kaedah yang diikuti
Atau sesuatu nan senang menguntungkan:  seluruh hayat kita
di dunia ini
Hendaklah dihayati sebagai seolah-olah di hadapan Hadrat Ilahi
Teladan termulia bagi Keimanan kita dapati
Dalam hayat Rasul Ilahi: penuh keimanan,
Mari kita serahkan ketaatan pilihan kita
Terhadap Iradat Tuhan kita. Tugas kita
Walaupun besar: bukan beban membebankan
Lebih dari keupayaan kita: mari kita berdoa
Bagi mendapat pertolongan Tuhan kita dan Ia akan menolong
  kita.
(Al-Qur`anu`l Karim, Terjemahan Dan Huraian Maksud, Jil 1: 211).
Dengan petikan ini bererti sempurna  petikan bersifat puisi bagi Surah Al-Baqarah – Surah 2.
Kita dapat memahami format yang didekati oleh Abdullah Yusuf Ali, iaitu meletakkan teks Al-Qur`an pada sebelah kanan dan terjemahan pada sebelah kiri dengan huraian maksud pada bahagian bawah sebagai catatan kaki. Abdullah Yusuf Ali juga membuat pecahan persoalan utama di dalam sesuatu surah. Misalnya bagi Surah Al-Baqarah dipecah kepada 40 persoalan. Sayangnya tidak diberi tajuk bagi setiap pecahan. Pembaca terpaksa meneliti sendiri persoalan di dalam kandungan  Satu pecahan lagi lebih banyak ayat bagi satu kelompok, ialah pecahan yang diberi rumusan persoalan secara intisari bersifat puisi. Hingga akhir Surah Al-Baqarah jumlah couplet (kaplet) ialah sebanyak (K. 53). Bagi couplet terakhir ini ialah  rumusan bagi tiga  ayat sahaja iaitu (2. 284 – 286).
Secara ringkas, bahawa rumusan kandungan Surah Al-Baqarah ialah mengenai akidah, kekhalifahan, sikap Bani Israil terhadap Rasulnya –Nabi Musa, kewajipan syari`at, Nabi Ibrahim membina Ka`bah bersama anaknya Ismail, pemalingan Kiblat, arahan berjihad, fardu haji, makan makanan yang halal, kewajipan berpuasa, hukum qisas, larangan memakan harta anak yatim, galakan menafkah dan membuat kebajikan, larangan minum arak dan berjudi, soal perkahwinan dan rumah tangga serta talaq, hutang piutang dan aspek kerohanian.
Apa yang terkandung di dalam Surah al-Baqarah merupakan antara keperluan bagi membina umat dan negara dari keperluan lahir dari bernegara dan peraturan-peraturan dan membina jiwa dalam hubungan dengan Allah dan masyarakat bagi membentuk umat sejahtera di dalam negera yang aman – Baldah Tayyibah wa Rabbun ghafur.

Sekian.

No comments:

Post a Comment