September 22, 2015

Kisah Nabi Yusuf Cerita Paling Indah: Model Takmilah


BBB, 07 Zulhijah 1436 = 21 September 2015 (Isnin):Sebagaimana dibicarakan, Al-Qur`an banyak menggunakan cerita sebagai alat dakwah bagi Rasulullah s.a.w. dan juga pendakwah-pendakwah menyampaikan dakwah. Cerita mempunyai daya tarikan tersendiri baik dari segi mesej, estetika dan kesan dari penceritaan itu sendiri baik kepada individu dan khalayak masyarakat. Begitu banyak Al-Qur`an menampilkan cerita di dalam Al-Qur`an baik berfokus kepada watak-watak sebagai tema penceritaan atau peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di dalam sejarah dilalui umat-umat dahulu sebagai ibrah dan teladan seperti dinyatakan ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu menjadi Ibrah bagi mereka yang berakal`` (Yusuf 12: 111). Namun di dalam banyak-banyak kisah di dalam Al-Qur`an itu, maka Al-Qur`an sendiri menyatakan, bahawa Kisah Nabi Yusuf adalah seindah-indah kisah. Firman Allah bermaksud:
``Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), seindah-indah cerita dengan jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Qur`an ini, pada hal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya.`` (12. 3).
Dari segi Takmilah Sastera (adabiyyah), maka kisah Nabi Yusuf adalah `Model Sempurna` bagi Takmilah dari segi cerita. Jika dilambangkan dalam bulatan, maka kedudukannya adalah sebagaimana berikut: 
Rajah:  Bulatan
* Dalam rajah ini, bulatan melambangkan `Kesempurnaan.
*Pada titik tengah melambangkan Al-Qur`an Yang Sempurna.
* Takmilah: Bererti tiap aspek adalah berusaha bergerak ke Piawayan Tertinggi Al-Qur`an
* Maksud Piawayan Tertinggi Al-Qur`an secara khusus ialah `Cerita Nabi Yusuf``  yang dibicarakan.
* Pecahan dalaman ialah aspek-aspek yang dilihat dalam Kisah Nabi Yusuf
* Pecahan dalaman boleh ditambah dengan aspek-aspek pembicaraan yang lebih spesifik
* Kisah Nabi Yusuf sempurna, tetapi pembicaraan yang dibuat tidak sempurna
* Bererti masih banyak kekurangan dari segi kualiti pembicaraan dalam menuju Takmilah
Dalam ayat (12.3) di atas Al-Qur`an menyebutkan bahawa Kisah Nabi Yusuf adalah seindah-indah kisah berbanding dengan kisah-kisah yang lain yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. di dalam Al-Qur`an, khususnya dari segi penceritaan. Sememangnya terdapat cerita-cerita yang lain. Surah Yusuf adalah diturunkn di Makkah yang mengandungi 111 ayat. Menurut Wahbah al-Zuhaily dinamakan kisah ini seindah-indah kisah, ialah kisah tentang umat yang lalu lantaran di dalamnya mengandungi ibarat-ibarat, nasihat-nasihat, perjalanan nabi-nabi,, para salihin, malaikat, raja-raja, mamalik, pedagang-pedagang, lelaki dan perempuan dan kerana setiap yang disebut di dalamnya adalah dari kalangan mereka yang berbahagia. Mengenai turunnya wahyu mengenai Kisah Nabi Yusuf. Berkata Ibn Abbas, ``Berkata para sahabat kepada Rasulullah s.a.w.``Kiranya Tuan dapat menceritakan kepada kami ?, Maka diturunkan ayat `Kami menceritakan kepada engkau seindah-indah cerita.``
(Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir al-Wajiz `Ala Hamish Al-Qur`an al-`Azim, Dar al-Fikr, Damshiq, Suriah, 1341H.: 236).
Menurut tafsir Abdullah Yusuf Ali yang diterjemahkan oleh Muhammad `Uthman El-Muhammady, bahawa Surah Yusuf ini dinamakan sebagai `Surah Yang Paling Indah ialah:
1.Ianya berupa kisah yang paling penuh dengan maklumat-maklumat terperinci dalam Al-Qur`an berbanding dengan kisah yang lain lagi.
2. Ianya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menunjukkan naik turun nasib manusia dan oleh itu ianya memang patut dan memang menjadi daya penarik bagi orang lelaki dan perempuan dari semua golongan masyarakat.
3. Kisahnya itu digambarkan dengan warna warni yang ``hidup`` dan berupa sungguh-sungguh berserta dengan isyarat-isyarat maksud rohaniah di sebaliknya, berkenaan dengan pelbagai segi yang berlainan daripada hidup manusia – umur tua ketua keluarga agung itu, serta sifat percaya mempercayai antara baginda dan anak lelakinya yang masih kecil yang paling disayanginya itu, kedangkalan saudara-saudaranya yang lebih tua terhadap anak lelakinya yang kecil ini, komplot tidak baik mereka terhadap adinda mereka itu serta kedukaan ayahanda mereka tentangnya, penjualan anak yang dikasihi oleh ayahandanya (peniaga ?) itu, untuk menjadi hamba abdi dengan harga yang sedikit dan hina, cinta nafsu yang ditunjukkan kelainannya dengan hidup yang murni serta kesucian dalam hidup kekelaminan, tuduhan-tuduhan yang palsu, penjara, takwil mimpi-mimpi, hidup orang bawahan dan hidup dalam kalangan golongan masyarakat yang tinggi-tinggi, orang yang tidak bersalah dan tidak berdusta diangkatkan ke peringkat yang tinggi, ``tuntut bela` yang manis dengan kemaafan dan kebaikan
budi. Urusan-urusan yang tinggi-tinggi dalam hubungan dengan negeri dan pemerintahan dan pentadbiran, sifat berendah diri dalam keadaan mendapat pangkat yang tinggi, kasih sayang ayah dengan anak, peri indahnya ketaqwaan dan kebenaran. (Al-Qur`anu`l-Karim Terjemahan Dan Huraian Maksud, Jil. 2,oleh Abdullah Yusuf Ali, Terjemahan Muhammad `Uthman El-Muhammady, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992: 1041).
Antara cerita yang lengkap di dalam Al-Qur`an, tapi tidak sedetail Kisah Nabi Yusuf ialah cerita Ashab al-Kahfi,, Aali Imran sebagaimana telah dibicarakan, cerita-cerita para Nabi yang lain dari Nabi Yusuf seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Sulaiman dan nabi-nabi yang lain, kalangan salihin dan salihat seperti Luqman, Saidatina Maryam, Puteri Balqis, Asiah, Ummu Jamil dan tak kurang dari kalangan watak-watak jahat seperti Fir`aun, Nimrud, `Aad, Thamud, Abu Lahab dan sebagainya. Cerita-cerita ini mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri sebagai contoh teladan yang dapat dicontohi dari segi kebaikan dan dijauhi dari segi kejahatan. Sesungguhnya memetik mutiara-mutiara pengajaran dari sebuah kisah tidak bersifat direct seperti di dalam ayat-ayat ahkam, tetapi adalah ditarik secara halus dan bijaksana dari luhur mesej yang disampaikan.

Sekian.

1 comment: