September 26, 2015

Ujian Keimanan


BBB,  11 Zulhijjah 1436 = 25 September 2015 (Jumaat): Yusuf sebagai anak angkat bagi keluarga Al-Aziz bersama isterinya Zulaikha adalah dalam keadaan mewah. Bapa angkatnya adalah Penguasa Perbendaharaan Negara. Ketika Yusuf berumur antara 30an, beliau berkembang sebagai pemuda yang sempurna dari segi fizikal dan mental. Pendidikan yang diterima meningkatkan dirinya dari segi keilmuan dan hikmah, termasuk keilmuan yang berhubung dengan ta`wil mimpi dan peristiwa. Beliau juga dilatih dari segi pentadbiran, iaitu bidang kepakaran bapa angkatnya. Selari dengan perkembangan fizikal dan mental begitulah juga dengan ketinggian budi pekerti dan akhlaknya. Yusuf berada di rumah keluarganya secara amanah dan bergaul dengan jiran keliling dan masyarakat secara menyenangkan.
(Muhammad Ahmad Jad al-Maula wa Ashabuhu, Qisas al-Qur`an, Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Misr. 1389/1969: 90).
Ayat Al-Qur`an menggambarkan secara padat, bermaksud:
``Dan tatkala Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan; dan demikianlah Kami membalas orang-orang berusaha membaiki amalannya.`` (12: 22).
Sebagai seorang anak, Yusuf bergaul dengan keluarganya secara biasa, tanpa kekok dan kejanggalan. Dengan amanah dan kecerdikannya makin menambah kepercayaan terhadapnya oleh Al-Aziz dan beliau berharap Yusuf akan diangkat kepada kedudukan yang lebih tinggi sebagai anak dari kalangan pembesar. Namun secara sebelah pihak Yusuf diminati ibu angkatnya Zulaikha, dia melihatnya ketika pergaulan pagi dan petang, ketika minum dan makan, gerak dan diam dengan mata yang mempunyai niat yang  tidak ikhlas, tetapi selama ini dia disekat oleh kesedaran bahawa dia adalah isteri seorang pembesar negera yang maruah perlu dipelihara.
Namun ketika sempit dadanya, tertarik pada ketampanan Yusuf, dia terpanggil oleh panggilan nafsunya yang menurunkan diri dari arasy kemuliaan, sedang Yusuf amat insaf bahawa dirinya amat terhutang budi diberi kepercayaan oleh Al-Aziz, bahkan memberi kedudukan terhormat yang tidak mungkin dan amat silap jika ianya merobek kepercayaan diberi oleh Al-Aziz. Maka diluar dari kawalan dan batas normal, terjadilah apa yang digambarkan oleh Al-Qur`an, bermaksud:
``Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya dan perempuan itupun menutup pintu-pintu seraya berkata, ``Marilah ke mari, aku bersedia untukmu ! Yusuf menjawab, ``Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan yang keji itu), sesungguhnya tuanku telah memeliharaku sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan berjaya.`` (12. 23).
Godaan Zulaikha boleh menjerumus Yusuf ke lembah kehinaan, tetapi cahaya nubuwwah yang ada pada dirinya dan melihat burhan kekuasaan Allah pada dirinya, dia sebagai menerima gerak hati dan jiwa untuk melepas diri dari kepungan ruang yang pintu-pintunya ditutup. Dia berlari menuju ke pintu besar sedang ia dikejar Zulaikha dengan menarik belakang bajunya dari belakang dan ketika sampai ke pintu dan terbuka daun pintu mereka berdepan dengan Tuan  Al-`Aziz.
Di tengah ketegangan suasana, serentak timbul bermunculan kehilangan kepercayaan, tuduhan terhadap Zulaikha yang tidak setia dan terhadap Yusuf yang amanah kepercayaan diberi dikhianati ? dan serta keluar dari mulut Zulaikha bagi membela diri, biarpun suasana memperlihatkan kedustaannya dengan menuduh Yusuf pembuat angkara. Dan terloncat kata-kata spontan bagi membela dirinya sambil berkata sebagaimana dirakam oleh Al-Qur`an bermaksud:
``Berkata (Zulakha kepada Al-Aziz), tidaklah ada balasan bagi orang yang membuat jahat terhadap isterimu, melainkan dipenjara akan dia atau dikenakan azab yang menyiksanya.`` (12.25).
Sedang Yusuf dengan penuh keyakinan mempertahankan dirinya dan menjelaskan yang Zulaikhalah yang membuat angkara. Tanpa tenggelam punca Yusuf dengan bijaksana menjawab dan mengemuka dan menegaskan bukti nyata dengan berkata, sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Yusuf pun berkata, ``Dialah yang memujukku berkehendakkan diriku, sedang (suaminya tercengang mendengarnya) dan seorang dari keluarga perempuan itu (yang ada bersama-sama), tampil memberi pendapatnya dengan berkata, ``Jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta (12.26), dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar.``(12.27). Seterusnya ayat Al-Qur`an menegaskan, bermaksud:
``Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkata ia (suaminya), ``Susungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya.`` (12. 28).
(Tafsir Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Qur`an, diusahakan oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih, Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Hal Ehwal Islam, Kuala Lumpur,1985: 442).
Dilihat hujah yang dikemukakan Yusuf (diperkukuh pembantu) adalah tepat dan membuktikan dia orang yang tidak bersalah. Gambaran yang diberi oleh Al-Qur`an berhubung dengan isu yang boleh membawa kepada elemen sensasi dari segi nafsu, tetapi elemen ini berada di dalam bahasa yang terkawal, bersahaja dan tidak disensasi dan dilebih-lebihkan. Dilihat dari segi cerita, maka episod antara Zulaikha dan Yusuf merupakan antara klimek puncak bagi sebuah cerita.
Secara kawalan juga kita melihat Al-Qur`an memperlihatkan kesabaran mengawal emosi oleh Al-Aziz dalam suasana yang sebenarnya boleh membawa pergaduhan besar, jika emosi tidak terkawal. Demikian pengawalan diri Al-Aziz yang mempercayai terhadap Yusuf yang memanglah telah dinilai selama ini. Ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Wahai Yusuf ! Lupakanlah hal ini dan emgkau (wahai Zulaikha), mintalah ampun dari dosamu. Sesungguhnya engkau dari orang-orang bersalah.`` (12.29).
Tindakan ini adalah merupakan peleraian sementara bagi mengawal suasana. Episod (Zulaikha Yusuf) ini benar-benar menguji keimanan Yusuf. Bagi Yusuf ini adalah konflik besar kedua yang dihadapi dirinya di dalam melalui kehidupan dan ujian yang dihadapinya. Yusuf bersifat sabar dan mempunyai benteng keimanan yang teguh. Dia dapat melangkah dari ujian kedua yang terpaksa dihadapi dan sudah pasti ujian tidak berakhir di sini.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment