September 10, 2015

Pendekatan Fi Zilal Al-Qur`an Terhadap Kandungan Surah Aal Imran


BBB, 25 Zulkaedah 1436 = 09 September 2015 (Rabu):Surah Aali Imran surah ketiga di dalam susunan Al-Qur`an dan adalah merupakan surah yang panjang (Aali Imran 200 ayat) selepas Surah Al-Baqarah (286 ayat). Ada beberapa persamaan dapat dilihat antara Surah Al-Baqarah dengan Surah Aali Imran, bahawa kedua-duanya diturun di Madinah (Surah Madaniyyah). Kedua-dua surah ini bermula selepas basmalah dengan huruf ringkas – Alif –Lam –Mim yang maksudnya Allah sahaja yang mengetahui. Permulaan dengan ungkapan berdasarkan huruf adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah diungkapkan sepertinya sebelaumnya. Ia bukan semata mistri, tetapi bersifat mukjizat Al-Qur`an yang sehingga kini, walaupun ada yang mengandaikan maksud dari ungkapan huruf berkenaan dan yang lain juga yang bermula dengan huruf-huruf ringkas tidak dapat mempastikan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan huruf ringkas berkenaan.
Berlainan dengan kebanyakan surah-surah yang turun di Makkah yang kebanyakannya bersifat pendek-pendek dan ayat-ayat kebanyakannya mempunyai rentak dan rima akhir yang sama dan indah, berlaku perulangan rima dan irama contoh Surah Wa al-Duha dan kebanyakan surah-surah dalam juz` 29 – 30, tetapi bagi surah Aali Imran dan Surah Al-Baqarah membawa gaya dan susunan bahasa yang berlainan dari surah-surah pendek yang diturunkan di Makkah. Bahasa bagi Surah Aali Imran (juga Al-Baqarah) ialah bahasa yang bersifat prosa yang tidak bersifat puisi. Ianya bersifat pernayataan maklumat yang tidak sengaja dihiasai elemen-elemen seni yang cenderung kepada puisi, berirama, berentak dan bersanjak.
Dilihat kepada gaya dan stail ayatnya juga selain penyampaian maklumat dan kandungan secara langsung, bahawa ayat-ayatnya adalah panjang-panjang berbanding dengan surah-surah dalam juz` 29 -30 yang disebutkan. Ayat panjang-panjang dan langsung adalah sesuai sebagai penyampaian maklumat secara nyata dan jelas yang ditujukan kepada rasul, umat dan masyarakat awam.
Pada awal Surah Aali Imran  Allah menyatakan atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Qur`an Kitab Suci yang mengandungi kebenaran dan mengesahkan kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu sebelum diselewengkan. Dialah yang menurunkan Kitab Taurat dan Injil sebelumnya yang diikuti (Al-Qur`an) memberi pertunjuk kepada manusia.
Sebagaimana Surah Al-Baqarah, begitulah Surah Aali Imran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. berfokus kepada masyarakat, iaitu masyarakat di Madinah, sebagaimana juga Surah Al-Baqarah sebelumnya. Nama bagi Surah Al—Baqarah adalah diambil dari satu maklumat dalam Al-Qur`an, bahawa kaum Bani Israil diperintah menyembelih lembu, bagi menjawab mistri persoalan pembunuhan, setelah mereka banyak mengemukakan pertanyaan sebelum dapat melakukan perintah berkenaan. Walaupun tajuk bagi surah ialah Surah Al-Baqarah, tidak bererti seluruh kandungan di dalam surah berkenaan cerita berkenaan dengan `Al-Baqarah`. Begitu juga judul bagi surah ketiga selepas surah Al-Baqarah (kedua), iaitu mengenai keluarga Aali Imran, tidak bererti kesemua kandungan di dalam Surah Aali Imran mengenai keluarga Aali Imran. Kedua-dua surah misalnya mengandungi aspek akidah, kenyataan tentang nabi-nabi dan sebagainya, tetapi pada dasarnya kedua-duanya membawa persoalan yang berlainan.
Bagi mentafsirkan Surah Al-Baqarah Syed Qutb memecahkan surah berkenaan kepada 21 bahagian yang ditafsirkan satu bahagian kepada satu bahagian. Adapun bagi Surah Aali Imran dipecahkan kepada 7 bahagian sahaja sebagaimana berikut dengan kandungan utama diberi sebagai judul pengenalan bagi setiap bahagian.
      Bil.           Ayat                              Judul
1.              1 – 32                    Islam mengiktiraf kitab Suci sebelumnya Taurat-Zabur dan lain-lain
2.             33 – 64                  Pemilihan Adam, Nuh, Aali Ibrahim dan Aali Imran – Isa bin Maryam
3.             65 – 92                  Ibrahim bukan Yahudi dan Nasrani, tapi membawa agama Hanif (Islam)
4.             93 – 120                Persaudaraan Islam berpegang pada tali Allah
5.            121 – 179               Kemenangan Peperangan Badar dan pengajaran dari Peperangan Uhud
6.            180 -  189               Jangan bersifat bakhil. Setiap yang hidup mengalami kematian
7.            190 -  200               Iktibar dari kejadian malam dan siang. Mohon keampunan Tuhan
Ternyata setiap pecahan yang dibuat oleh Syed Qutb bagi juz` tiga (Aali Imran) ini agak panjang, panjangnya iaitu antara 20 hingga 30 ayat kecuali bagi pecahan 6 dan 7, iaitu sembilan dan sepuluh ayat.
Kebaikan dari perangkuman kepada jumlah ayat yang banyak ini pentafsir dapat melihat persoalan keseluruhan untuk ditafsirkan secara meluas dalam perspektif yang lebih luas sebelum turunm membicarakan kepada aspek-aspek yang lebih detail di dalam ayat-ayat.
Sebagai contoh bagi pecahan pertama yang bermula dari  ayat 1 kepada 32 dapat dilihat dari perspektif meluas dan menyeluruh tentang akidah pegangan umat Islam dan menanggapi kekuasaan Allah . Bagaimanakah seharusnya seorang yang beriman menyedari kedudukannya dalam alam dalam hubungannya dengan Pencipta yang seharus membentuk sudut pandangan selaku seorang beriman dan hubungannya dengan makhluk ciptaan Allah.
Manakala bagi bahagian kedua ayat  33 – 64, jika di dalam Surah Al-Baqarah, kita berdepan dengan maklumat Nabi Musa dalam hubungannya dengan Bani Israil dan tindak tanduk mereka dalam hubungan dakwah Nabi Musa dan agama Yahudi, maka di dalam Surah Aali Imran ini kita berdepan dengan maklumat tentang Isa `a.s. dan ibunya Maryam. Melalui surah ini kita dapat memahami bukan saja tentang Isa dan Maryam, tetapi tentang kelahiran agama Kristian dan aspek-aspek akidah yang menjadi pegangan mereka. Jadi melalui dua surah, iaitu Al-Baqarah dan Aali Imran kita dapat memahami agama Yahudi dan pendukung-pendukungnya yang lebih disifatkan tidak setia dan konsep agama Kristian itu sendiri yang langsung dijelaskan oleh Al-Qur`an
Demikianlah tafsiran dibuat oleh Syed Qutb secara panjang lebih bagi setiap pecahan yang dibuat.
Walau bagaimana di samping kebaikan merangkumi sejumlah ayat yang agak banyak, ada juga permasalahan. Umpamanya pembaca tidak dapat meneliti persoalan ayat demi ayat sebagaimana tafsiran yang dibuat secara ayat demi ayat. Tafsiran ayat demi ayat dapat memberi kemudahan para pembaca merujuk langsung aspek-aspek yang terkandung di dalam sesuatu ayat.
Pada dasarnya gaya bahasa Syed Qutb sebagai seorang penulis dan sasterawan adalah tinggi, ditambah dengan keluasan idea, imaginasi dan kreativitinya di dalam berbahasa. Tafsirnya lebih bersifat `Tafsir  Idea` yang sudah tentulah berpaksikan kepada teks Al-Qur`an di samping turut digunakan Al-Hadith, sebab itu perlu kepada kesungguhan dan ketelitian pembaca bagi mengikuti penjelajahan idea dan pengolahan dalam pentafsirannya.

Sekian.

1 comment:

  1. Terima kasih di atas pencerahan. Sekadar pembetulan: keluarga Aaali Imran (seolah olah Aali adalah nama orang tetapi ia senbenarnya bermaksud keluarga) sepatutnya keluarga Imran sahaja. Begitulah juga : malam lailatul qadar. Saya yakin tuan tahu perkara ini. Cuma itulah kebiasaan kita....

    ReplyDelete