September 21, 2015

Hud Berdepan Kaumnya -`Aad: Bongkak Dan Derhaka Dibinasa Dengan Angin Kencang


BBB,  06 Zulhijjah 1436 =  20 September 2015 (Ahad):Hud adalah surah ke 11, selepas Surah Yunus. Sebagaimana Surah Yunus mengambil tema tokoh Rasul – Yunus, maka demikianlah juga dengan Surah Hud. Surah Hud adalah diturunkan di Makkah, mengandungi 123 ayat. Sebagaimana Surah Hud menggunakan pendekatan sastera – cerita, demikianlah dengan Surah Hud. Sebagaimana Surah Yunus, walaupun judul sebagai Surah Yunus, maka kandungannya tidak semuanya menceritakan tentang Nabi Yunus, maka demikianlah dengan Surah Hud, juga sebahagian kecil saja menceritakan tentang Nabi Hud. Namun lebih banyak maklumat tentang Nabi Hud berbanding dengan Nabi Yunus di dalam surah sebelumnya.
Di dalam Surah Hud selepas pendahuluan tentang hikmat-hikmat terkandung dalam Al-Qur`an (11.1) dan dakwah agar menyembah Allah dan memohon keampunanNya (11. 2-3) serta menegaskan bahawa langit dan bumi serta `arasynya dicipta dalam enam hari (11.7) dan insan seharusnya bersyukur dengan nikmat Allah dan tidak kufur (11.9-10) serta menyebut tentang keistimewaan Al-Qur`an dan mencabar sesiapa yang dapat menggubah seumpamanya (11.12-13) dan seharusnya insan beriman dan beramal salih yang melayakkannya ke syurga (11.23-24), maka barulah masuk kepada tajuk cerita yang berhubung dengan kerasulan, tetapi cerita berhubung dengan Nabi Allah Nuh lebih didahulukan dari pada cerita Nabi Yunus (11.25-49).
Cerita tentang Nabi Allah Hud bermula dari ayat (11.50-60). Kemudian diikuti dengan cerita nabi-nabi yang lain seperti Nabi Salih (11.61-68), dituruti cerita Nabi Ibrahim, Lut, Ishaq, Ya`kub (11.69-83), kemudian disebut tentang Nabi Shu`ayb (11.84-85), kemudian dirujuk kembali bersama Nabi Shu`ayb (11.87-95), kaum Nuh, Hud, Salih dan kaum Lut. Berikutnya ialah tentang Nabi Musa (11.96-111).
Kemudian diikuti dengan penutup yang menuntut perhatian Nabi Muhammad s.a.w. tentang kisah-kisah yang dibentang sebagai teladan dan sempadan (11.112-123) sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu, Kami ceritakan kepadamu ( wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang beriman`` (11.120).
Gaya memberi judul yang dipetik dari sebahagian dari maklumat dari sesuatu surah, bukan saja bagi Surah Hud, tetapi juga bagi surah-surah yang lain seperti Al-Baqarah, Yunus dan lain-lain lagi.
Dari segi kisahnya Hud adalah berada di tengah kaumnya , iaitu `Aad bertempat di kawasan  tanah kontang antara Yaman dan `Umman. Merentasi zaman wilayah berkenaan dimajukan. Saliran dibina, lantaran itu tanaman subur dan ternakan berkembang biak dan kediaman dibangunkan hingga wilayah mencapai kemakmuran dan kemajuan, rakyat hidup senang. Namun mereka tidak terarah kepada kebenaran tentang hakikat kewujudan dan kejadian. Bagi menumpahkan penghormatan sebagai kesyukuran nikmat hidup yang dialami, mereka membina berhala-berhala bagi disembahkan. Namun dalam kehidupan kemasyarakatan tumbuh sifat angkuh dan tamak akibatnya yang kuat memperhambakan yang lemah dan berlaku penindasan. Bagi memperbaiki keadaan yang pincang Allah membangkitkan dari kalangan mereka Rasul, iaitu Nabi Hud yng menyeru mereka kepada menyembah Allah, melakukan kebaikan dalam masyarakat dan Nabi Hud membawa contoh akhlak yang baik. Dia menghujahkan kepada kaumnya betapa tidak memberi faedah menyembah berhala dan menyeru mereka menyembah Tuhan Yang Esa. Allahlah Tuhan Yang Esa yang memberi kemakmuran, bahkan menghidup dan mematikan. Tetapi dakwah Nabi Hud mendapat tentangan, lantaran beliau dianggap menghina pegangan yang diwarisi dari nenek moyang yang mereka anggap mereka dapat mendekati dengan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Hud tidak lebih dari mereka yang dia makan seperti mereka makan dan bekerja seperti mereka kerja, bahkan dianggap lebih rendah kedudukan dari sebahagian dari mereka. Jadi bagaimana mereka mau mengikut apa yang didakwah oleh Nabi Hud., Nabi Hud mengingatkan mereka bahawa kehidupan bukan setakat apa yang dialami, tetapi ada kehidupan masa hadapan yang lebih kekal. Sebab itu tiap seorang mesti bersiap sedia dengan amalan kebajikan dan patuh pada Tuhan dengan amalan-amalan yang disuruh dan menjauhi dari segala larangan. Berkata Hud kepada kaumnya. Ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadaNya supaya Ia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat serta menambahkan kamu kekuatan, di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa (11. 52).
Sebaliknya kaumnya tidak mendengar apa yang diseru oleh Nabi Hud, bahkan mereka menghujah balik, bermaksud:
``Mereka berkata, ``Wahai Hud, ! Engkau tidak membawakan kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu. Dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu (11.53)..
Saudara bagi Hud, iaitu Salih turut dihantar bagi membetulkan pegangan kaum `Aad, tetapi kekerasan mereka tidak dapat dilembut dan diperbaiki. Sebaliknya mereka semakin angkuh dan sombong.
Kesombongan dan keangkuhan mereka dibalas dengan datang ribut kencang, membawa awan hitam dan pasir dan debu berterbangan. Pada mulanya mereka menyangka hujan rahmat, tetapi apabila ternyata ribut taufan yang memusnahkan wilayah asalnya kepada kawasan rosak binasa dan menghilngkan tempat penghunian.
Adapun Nabi Nuh berada dan berlindung pada tempat asalnya yang turut sama berlindung pada tempatnya sahabat-sahabatnya dan mereka yang beriman dengannya - kawasan yang selamat dari angin taufan. Mereka di situ aman dan tenang sehinggalah terhentinya ribut taufan selama 7 malam lapan hari. Apabila keadaan kembali tenang dengan kawasan berlaku kerosakan, Nabi Hud dan pengikut-pengikut berpindah ke Hadramaut. Di situ dia menghabiskan baki dari umurnya beribadat kepada Allah hingga menemui ajal, kembali ke rahmatullah.
(Muhammad Ahmad Jad al-Maula wa Ashabuhu, Al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, Misr,1389/1969:23-27).
Dapatlah difahami bahawa cerita-cerita yang diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w. bukan sekadar penyampaian cerita semata-mata, tetapi dengan cerita dapat memaklumkan kepada Rasulullah s.a.w. bahawa sekatan, kesusahan dan cabaran yang dialaminya di dalam menyampaikan dakwah di Makkah, bukan saja dialami oleh Rasulullah s.a.w., tetapi oleh Rasul-Rasul sebelum Baginda. Ini memberi kekuatan dan keyakinan Baginda dalam menyampaikan dakwah. Cerita-cerita yang disampaikan di dalam dakwah menghairankan mereka yang didakwah lantaran kecanggihan maklumat dan cerita yang disampaikan yang selama ini tidak diketahui. Dengan ini lebih menarik minat mereka untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Seterusnya dengan cerita ini lebih memberi kefahaman kepada orang Islam tentang aqidah pegangan rukun iman yang salah satu daripadanya mempercayai Rasul-Rasul.

Sekian.

No comments:

Post a Comment