February 7, 2017

CETUSAN PENDAPAT YUSUF BIN AL-HUSAIN AL-RAZI


BBB,  09 Jamadil –Awwal 1438H. =  06 Februari 2017M. (Isnin):
Tokoh selanjutnya yang disusun oleh Al-Qushairy ialah  Yusuf bin al-Husain atau dipanggil Abu Ya`kub al-Razi, Shaykh di Al-Rayy dan Al-Jibal pada zamannya. Dia adalah satu-satunya  pendukung tariqatnya, iaitu `Menggugurkan kemegahan kedudukan, Meninggalkan sifat berpura-pura dan hendaklah bersifat ikhlas.`
Dia  adalah seorang yang alim dan juga sasterawan. Dia bersahabat dengan Dzu al-Nun al-Misri dan Abu Turab al-Nakhshabi dan rapat hubungan dengan Abu Sa`id al-Kharraz. Dia meninggal pada tahun (m. 304H.).
Sebagai bukti bahawa Yusuf Al-Razi tinggi dengan komitmen tariqatnya, bahawa dia berkata,
``Sewkiranya aku menemui Allah Ta`ala dengan  segala dosa yang aku lakukan,  terlebih suka bagiku menemuiNya  dengan satu dzarrah pura-pura.``
Berkata Yusuf bin al-Husain, ``Apabila engkau melihat seorang murid mencari keringanan (rukhs*ah), sesungguhnya tidak memberi faedah  (kemalasan) baginya.
Yusuf al-Razi menulis kepada Al-Junayd, ``Allah tidak memberimu makanan bagi diri engkau, kerana jika engkau merasainya, maka engkau tidak merasainya kebaikan  selepasnya selama-lamanya.``
Berkata Yusuf bin  al-Husain, ``Aku melihat kekejian  orang-orang sufi pada bersahabat dengan orang baru, mu`asharah dengan lawan dan berlembut dengan orang yang lalai dan lupa.``
Yusuf al-Razi turut meriwayatkan Hadith dan namanya terdapat sebagai sanad bagi matan Hadith.
Bercakap kepada kami oleh Abu Na*sr, `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Husain al-Razi berkata, aku mendengar Yusuf bin al-Husain berkata, bercakap kepada kami setengah kawan-kawanku, daripada Abi Bakr bin Da`wud al-Isbahani daripada bapanya dari Suwayd bin Sa`id daripada `Ali bin Misbar, daripada Abi Yahya al-Fattat dari Mujahid dari Ibn `Abbas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud: ``Siapa yang `ishqi dan murni dan dia sembunyikan, maka dia mati, maka dia shahid.`` Hadith D*aif diriwayatkan oleh Khatib  dengan sanad kepada Ibn `Abbas r.a.
Sebuah lagi Hadith  terkenal yang Yusuf adalah menjadi sanad di dalamnya, iaitu,
``Mengkhabarkan kami oleh `Abdullah berkata, bercakap kepada kami Muhammad, bercakap kepada kami Yusuf, bercakap kepada kami `Abdullah bin Hadhir, bercakap kepada kami Ahmad bin Hanbal, bercakap kepada kami Rauh, daripada Sa`id, daripada Qatadah, daripada Anas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya apa yang dikasihi bagi dirinya.``Hadith Sahih.
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-T*usi berkata, aku mendengar Aba Ja`afar Muhammad bin Ahmad al-Razi berkata, aku mendengar Yusuf bin al-Husain berkata, ``Kaum itu mengetahui bahawa sanya Allah melihat mereka itu, maka sepatutnya siapa yang dilihatNya menjaga segala  sesuatu . (agar tidak salah laku).
Katanya, berkata Yusuf, ``Siapa yang mengingati Allah dengan hakikat dzikir terhadapNya, maka lupa ia dari ingatan yang lain, siapa yang lupa  mendzikirNya, dia lupa Tuhan dan Tuhan melupainya.``
Berkata Yusuf, ``Ringan perut mengurangkan syahwat dengan kelebihan bertambah ibadat.``
Yusuf ditanya  tentang faqir sebenar, katanya, ianya tidak kisah dengan  akibat waktu, jika siapa selalu mengiranya untuk pendapatan, maka  tidalah  layak ia sebagai faqir.``
Berkata Yusuf, `` Asal akal ialah senyap, batin akal ialah sembunyi rahsia dan zahir akal ialah mengikut Sunnah.``
Berklata Yusuf, kebaikan ibarat berada di dalam satu rumah, kuncinya ialah tawadhu`, kejahatan juga ibarat berada di dalam rumah, kuncinya ialah takabbur. Dan apa yang menjadi dalil kepada engkau,, bahawa Adam a.s. adalah tawadhu` bahawa dia berdosa. Dia mohon kemaafan dan keampunan, sedang Iblis adalah takabbur dan tidak memberi sesuatu manfaat.``
Katanya, berkata Yusuf, ``Dengan beradab (dalam belajar) memudahkan kefahaman terhadap ilmu, dengan ilmu membetulkan amal, dengan amal mencapaikan hikmah, dengan hikmah memberi kefahaman tentang zuhd dan taufik dengannya, dengan zuhud meninggalkan aspek-aspek keduniaan, dengan meninggalkan aspek-aspek keduniaan mendorong kepada kegemaran terhadap akhirat, dan dengan kegemaran terhadap akhirat mencapai keredhaan Allah.``
Berkata Yusuf, ``Aku memerhati tentang kecacatan adab makhluk. Aku  kenal dari mana datang. Aku melihat kekejian sufi dalam berkawan, bergaul tanpa memilih kawan, dan menurut kemahuan mereka.``      ``
Berkata Yusuf lagi, ``Aku berjanji dengan Allah ratusan kali, tidak berkawan dengan sembarangan orang, menjaga sempadan, tertib pergaulan, waspada dari maksiat daripada terjatuh pada melakukan, lebih baik bersendirian.``
Berkata Yusuf, Di dunia ada dua jenis keegoan (kesombongan):
Pertama: Ego dengan ilmu sebagai ilmuan dan intelektual, menghilangkan ego dan kesombongan ini ialah dengan beribadat dan menyedari hakikat diri.
Kedua: Ego dengan harta, sebagai orang berada dan kaya yang mendapat apa saja dengan harta. Bagi mengatasi ini  ialah dengan zuhud.``
Dan dikatakan, menyoal Yusuf daripada sabda Nabi, ``Arihna ya Bilal` - bermaksud, Istirihatkan kami wahai Bilal, menurut Yusuf bermaksud, ``Maknanya , rehatkan kami daripada kegusaran dunia dan perkara yang berlaku, kerana `Qurrat `Ayn` Rasulullah s.a.w. ialah bersolat.``
Demikian cetusan pendapat Yusuf bin al-Husain al-Razi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment