February 1, 2017

ABU `ABDULLAH BIN AL-JALA` : BERBAGAI GAYA UNGKAPAN


BBB,  03  Jamadil-Awwal 1438H. =  31 Januari 2017M. (Selasa):
Nama lengkapnya ialah Abu `Abdullah Ahmad bin Yahya al-Jala`, berasal dari Baghdad. Tinggal di Ramlah dan Damshiq. Dia adalah dari kalangan Shaykh terkenal di Sham, berkesempatan bersahabat dengan Abu Turab al-Nakhshabi, Dzu al-Nun al-Misri dan  Abu `Ubaid al-Busri. Antara gurunya ialah Muhammad bin Da`wud al-Duqqi.  Dia adalah seorang yang alim lagi wara`.
Adalah dikatakan, ``Bahawa imam sufi adalah tiga dan tiada keempat, iaitu  Al-Junayd al-Baghdadi, Abu `Uthman di Naisaburi dan Abu `Abdullah bin al-Jala` di Sham.
Berkata  Ibn al-Jala` , ``Siapa yang bersamaan padanya puji dan keji, maka dia orang yang zahid. Siapa yang menunaikan kewajipan-kewajipan fadhu pada awal-awal waktu, maka dia adalah orang `abid dan siapa melihat perbuatan-perbuatan keseluruhan  daripada Allah `Azza wa Jalla, maka dialah orang muwahhid, dia tidak melihat melainkan `Wahid`. 
Berkata Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Amrin al-Dimashqi berkata, aku mendengar Aba `Abdullah al-Jala` berkata:
``Kebenaran menuntut disertai kekuatan di dalam percakapan dan kekuatan sokongan . Siapa yang berusaha menegakkan kebenaran kadang mengundang bala dengan berbagai ujian. Jauhilah kamu dari menuntut kedudukan sebagai orang penting (besar).``
Dan dengan sanad yang sama di atas berkata, aku mendengar Aba `Abdullah berkata,
``Siapa yang sampai dengan diri ke martabat di atas, maka dia akan jatuh, siapa yang tidak  berebutan, dia kekal dengan kedudukan.``

Dan dengan  sanad yang sama dia berkata, telah menanyanya seorang lelaki, ``Apakah syarat bersahabat dengan makhluk, maka katanya, ``Jika engkau tidak diganggu kedudukan dia tidak menyakitkan dan jika engkau tidak  menyukakannya dia  merosakkan kamu.``
Katanya, berkata Abu `Abdullah,   ``Jangan mempersiakan (merosak) hak saudara engkau, berusahalah bagi mengekalkan mawaddah dan kebenaran, kerana Allah Ta`ala memfardhukan ke atas setiap orang mu`min  hak-hak, maka jangan mempersia-siakan, melainkan orang yang tidak menjaga hak-hak Allah.``
Katanya,  disoal Abu `Abdullah, Bagaimanakah dengan malam-malammu yang mesra ? Maka dijawab  oleh Abu `Abdullah secara berpuisi:
Siapa yang tak bermalam dan kekasih liar hatinya
Tidaklah diketahui bagaimana  debaran dadanya.
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Jaa`far berkata, aku mendengar al-`Abbas bin al-`Is*am berkata, aku mendengar Aba `Abdullah bin al-Jala` berkata,
``Seseorang hamba memerlukan sesuatu yang boleh dia mengenal dengannya sesuatu.``
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi berkata, aku mendengar Ahmad bin `Ali berkata, berkata seorang lelaki kepada Abi `Abdillah, ``Apa pendapat engkau tentang seorang lelaki yang masuk ke kampung tanpa bekalan ? Dia menjawab, `` Maka ini adalah tindakan rijal Allah `Azza  wa Jalla, Dia berkata, ``Kalau dia mati ? Dia berkata, hukuman dan pampasan terhadap pembunuh !. 
Berkata Abu `Abdullah, ``Perhatian  kamu terhadap rezeki semata-mata boleh melupakankan engkau dari Yang Berkuasa dan engkau mengharapkan kepada makhluk sahaja.``
Kata Abu `Abdullah, ``Perkara yang haqq dicampur dengan yang batil boleh mengeluarkan dari harga kebenaran. Kebenaran seharusnya bersih dari kebatilan.``
Berkata Abu `Abdullah lagi, ``Pengubahan dari yang haqq menyekat dari penujuan jalan yang benar dan tidak aman bagi seseorang bagi penyampaian bagi tujuan. Jangan jadi makhluk  tercari-cari jalan yang betul dan baik. Bahkan jangan jadikan mereka di dalam keadaan z*ann dengan kebenaran, kerana ia boleh terbawa kepada kebatilan. Maka mereka tidak sampai kepada yang dituju dan jangan biarkan mereka di dalam kekeliruan dan tiada jalan penyelesaian dan pencerahan.``
Berkata Abu `Abdullah, ``Dunia luas meninggi, banyak rahmat  dan kurnia Ilahi. Kiranya  disembunyi dari mereka  kenyataan nescaya kamu hilang kepercayaan.
Berpuisi Abu `Abdullah sebagaimana ungkapan berikut:
Kita ketemui di dalam negeri yang kita bertandang
Mereka mengucap selamat datang dan hormat jiran.
Bermaksud jika kita seorang yang baik, memberi manfaat kepada orag ramai, maka kita dihormati orang dan dengan sifat dan sikap sedemikian, ke mana  pergi dihormati dan diselamat datang, bahkan diberi keselesaan dan dapat hidup scara berjiran.
Berkata, bahawa  Abu `Abdullah disoal tentang kebenaran (Al-Haqq) , maka katanya:  
``Apabila Yang Haqq itu Satu, maka wajiblah yang menuntutNya  terhadap Yang Satu.``
Berkata Abu `Abdullah, ``Munajat para arifin terhadap Allah, tidak terhadap yang lainNya. Para murid juga  menuju jalan sebagaimana mereka kepadaNya, namun fana mereka di dalam penujuan.``
Berkata Abu `Abdullah, ``Siapa meninggikan himmahnya terhadap al-kaun ciptaan dia sampai kepada Yang Mencipta al-kaun berkenaan, siapa yang himmahnya tertumpu kepada Yang Haqq, dia –insya Allah sampai kepada yang Haqq. Sesugguhnya Yang Haqq adalah Termulia dan Terunggul dan hilang berdepan denganNya yang syirik.
Demikian ungkapan  Abu `Abdullah di dalam berbagai kategori ungkapan dari yang biasa kepada yang estetik, dari  yang  selapisan kepada yang  intuitif dan falsafah mendalam.

Sekian.                                              

No comments:

Post a Comment