February 18, 2017

KATA-KATA ABU H*AMZAH AL-BAGHDADI AL-BAZZAR


BBB,  20 Jamadil Awwal 1438H. =  17 Februari 2017M. (Juma`at):
Abu Hamzah adalah dari kalangan sufi pada peringkat  awal  berlakunya kerancakan perkembangan  tasawuf. Dia pendukung pendekatan Sunni yang teguh.
Abu H*amzah bersahabat dengan Al-Sari al-Mughallas al- Saqati dan Bish al-Hafi. Dia menjadi teman bagi Abi Turab al-Nakhshabi dalam musafir mereka. Dia adalah dari antara anak-anak `Isa bin Abi Abban dan adalah Ahmad bin H*anbal, apabila berlangsungnya sesuatu majlis yang berkait dengan percakapan kesufian, maka dia bertanya  pendapat Abu Hamzah al-Bazzar dengan katanya, ``Apa pendapat engkau wahai sufi ?``
Adalah Abu Hamzah al-Bazzar mengajar di Masjid al-Ras*afah di Baghdad sebelum dia mengajar perkara yang sama di Masjid al-Madinah (bukan Madinah al-Munawwarah). Dia cenderung dari segi keilmuan  kepada Hasan al-Masuji. Abu Hamzah juga terkenal sebagai seorang  yang mendalam dari segi qira`at  Al-Qur`an. Dia berulang kali ke Bas*rah.
Pada satu hari ia mengajar di Masjid al-Madinah, dengan kesihatannya yang kurang baik dan keadaannya berubah. Dia jatuh dari kerusinya dan meninggal pada Juma`at kedua. Kematiannya sebelum  Al-Junayd. Adalah dikatakan peristiwa kematiannya di atas pada tahun (m. 289H.).
Berkata Abu H*amzah al-Bazzar, ``Siapa yang mengetahui jalan yang Haqq, memudahkan perjalanan kepadanya. Tidak ada dalil jalan kepada Allah Ta`ala, melainkan dengan menurut Rasulullah s.a.w. ahwal, perbuatan dan sabda Baginda.
Berkata Abu Hamzah al-Bazzar, ``Siapa yang direzekikan tiga perkara, dia berjaya dari kecelaan. Iaitu perut yang kosong bersama dengan hati yang qana`ah, faqr yang berterusan beserta  zuhud kekinian dan sabar yang sempurna beserta dzikir berterusan.
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah al-T*abari berkata, aku mendengar Ibrahim bin `Ali al-Mutraidi berkata, aku mendengar Aba H*amzah berkata, ``Adalah mustahil engkau mencintainya, kemudian engkau tidak mengingatinya, adalah mustahil engkau menyebutnya kemudian engkau tidak berminat menyebutnya dan adalah mustahil engkau mendapati mesranya, kemudian engkau sebok dengan yang lain (melupainya).``
Aku mendengar Aba Bakr berkata,  aku mendengar Aba Ishaq bin al-Aa` mash berkata, kata seorang lelaki kepadaku, ``Aku bertanya Aba Hamzah, maka kataku, ``Saya soal ? Maka dia berkata, ``Soallah``. Maka kataku, ``Aku tidak ada soalan``. Maka katanya kerana engkau menyoal tentang sesuatu yang telah disoal !.``
Dan aku mendengar Ab Bakr, aku mendengar Khair al-Nassaj berkata, aku mendengar Aba Hamzah berkata, ``Aku keluar daripada negeri Rum dan aku berhenti  pada seorang rahib, maka kataku kepadanya,  ``Adakah apa-apa berita tentang mereka yang telah lalu ? Maka katanya, ``Ya !
Dengan membaca ayat Al-Qur`an bermaksud:
(Satu kumpulan di dalam syurga dan satu kumpulan lagi di dalam neraka (sa`ir) `  (Al-Shura: 7)
Katanya, aku mendengar Aba H*amzah) berkata, ``Mendapat istirihat bagi barang siapa hatinya telah menggugurkan darinya kecintaan pada dunia, apabila kosong hati dari cinta  dunia, masuklah ke dalamnya zuhud, dan apabila masuk di dalamnya zuhud mewarisinya tawakkal.``
Aku mendengar  Nas*r bin Abi Nas*r berkata, aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Mutaannaqi al-Baghdadi berkata, aku mendengar Al-Junayd berkata, Bersama Abu Hamzah dalam bermusafir yang dia  dari Makkah. Ternyata ia penat dari pelayaran, aku memberi salam kepadanya dan aku memberi minum kepadanya, maka katanya `sikbaj` (jenis minuman) dan `asidah (makanan) dihulurkan kepadaku.  Kemudian aku mengambil makwak (timbangan) yang kecildan menimbang sepuluh kati daging, bazinjan, khala dan sepuluh kati dibs. Dengannya kami memasak `asidah, sikbajah dan kami meletakkan ke dalam bekas dan menutupnya. Apabila dia masuk dia menikmati hidangan. Apabila selesai aku masuk ke dalam dan melihatnya. Maka dia berkata kepadaku, ``Wahai Aba al-Qasim, jangan  hairan, ini adalah dari Makkah. Makanan ketiga.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Hamzah berkata, ``Bukanlah pemurah dengan memberi seseorang yang tidak perlu, tetapi pemurah  adalah dengan memberi apa yang diperlui oleh seseorang itu.``
Katanya dan aku mendengar dari Aba Hamzah berkata, ``Apabila Allah membukakan engkau jalan daripada kebaikan, maka hendaklah engkau melazimkannya, engkau janganlah memberi perhatian yang membuat engkan berbangga dengannya, tetapi hendaklah melakukan dengan rasa syukur terhadap yang mentaufikkan engkau dengannya, kerana dengan menarik  perhatian orang menjatuhkan engkau dari maqam engkau. Dengan bersyukur menambahkan kurniaan, kerana Allah Ta`ala berfirman bermaksud:
``Sekiranya kamu bersyukur necaya aku menambahkan lagi kurniaan kepada kamu.`` (Ibrahim:  7)
Katanya, dan aku mendengar Aba Hamzah berkata,
``Apabila engkau selamat kewajipan engkau terhadap diri engkau, sesungguhnya engkau telah tunaikan hak diri engkau dan apabila engkau selamat menunaikan hak makhluk, maka engkau telah selamat menunaikan hak-hak mereka itu.``
Demikian apa yang dapat dirakamkan oleh  Al-Qushairy  dan juga Al-Sulami terhadap kata-kata Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment