February 28, 2017

ABU `ALI AL-RUDZBARI - PENDAPATNYA


BBB,  30 Jamadil-Awwal 1438H. = 27 Februari 2017M. Isnin):
Nama lengkap bagi Abu `Ali al-Rudhbari, ialah Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim bin Mansur [Ibn Shahru bar bin Mahr dhadhaz bin Farghududa bin Kisra].
Sebagaimana disebut bagiku `Abdullah bin `Ali, katanya, ``Aku mendengar Aba `Abdullah, Ahmad bin `At*a` al-Rudzbari, berkata sedemikian.
Dia adalah dari ahli Baghdad, tinggal di Mesir, menjadi shaykh di sana dan meninggal di sana pada tahun (m. 322H.) Abu `Ali al-Rudzbari bersahabat dengan Al-Junayd dan Abu al-Husain al-Nuri, Abu Hamzah dan  Hasnan al-Masuji dan siapa yang dalam tabaqah dari shaykh-shaykh Baghdad dan bersahabat semasa di Sham, ialah dengan Abu al-Jala`. Dia adalah seorang alim lagi faqih dan `arif dengan ilmu t*ariqat  dan mnghafal Hadith-Hadith. (Demikianlah sebagaimana disebut  kepadaku oleh Abu al-Husain bin Muhammad al-Razi).
Abu `Ali al-Rudzbari mempunyai sanad di dalam Al-Hadith sebagaimana diriwayatkan:
Mengkhabarkan kami Abu al-Fadhl, berkata, bercakap kepada kami Qusaim berkata, bercakap kepada kami Abu `Ali al-Rudzbari al-Sufi, bercakap kepada kami  Mas`ud bin Muhammad bin Mas`ud al-Ramli, bercakap kepada kami `Imran bin Harun al-Sufi, bercakap kepada kami Sulaim bin Hayyan, daripada Da`wud, daripada Abi Hind daripada al-Sha`bi daripada ibn `Abbas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Bahawa Allah Ta`ala  selagi akan memakmurkan dengan kaum di dalam negara dan membanyakkan mereka dengan harta dan tidak memperlihatkan kepada mereka semenjak menjadikan mereka  kemarahan, dikatakan, Wahai Rasulallah,``Bagaimana dengan demikian ? Maka sabda Baginda, ``Ialah dengan menyambungkan silatul rahim di kalangan mereka.``
Begitu juga terdapat sanad yang antara rawinya ialah  Abu `Ali al-Rudzbari yang sampai kepada sahabat penting, iaitu:
Mengkhabarkan kami oleh Abu al-Fadhl, Nas*r bin Muhammad bin Ya`qub al-T*usi berkata, bercakap kepada kami Qusaim bin Ahmad, Ghulam al-Raqqaq, bercakap kepada kami Abu `Ali al-Rudzbari al-Sufi, bercakap kepada kami Yusuf, bercakap kepada kami oleh al-Husain bin Nas*r daripada Warqa` daripada Ibn  Abi Nuh*aih*  daripada Mujahid daripada ibn `Abbas pada berfirmannya Allah Ta`ala bermaksud:  ``Mereka itu takut akan Tuhan mereka itu yang mengatasi mereka (dengan kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.`` (Al-Nahl: 50).
 Dimaksudkan `takut` ialah mengijlalkan Allah Ta`ala`.
Aku mendengar  `Abdullah bi Muhammad al-Dimashqi berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari, beliau disoal tentang isyarat, maka katanya, Isyarat ialah pernyataan yang mengandungi wajdan daripada  yang kena isyarat kepadanya, dan tidak lain. Dan pada hakikatnya, bahawa isyarat disertai `ilah-`illah dan `llah-`illah jauh daripada  `ayn hakikat.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari, bahawa dia disoal tentang murid dan murad, maka katanya, `Murid`  ialah yang tidak mau bagi dirinya,melainkan apa yang dikehendaki Allah baginya dan `Murad` ialah yang tidak mau dari langit-bumi  selain dariNya (Allah).
Aku mendengar Aba al-Razi berkata,, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata,
``Kelebihan di atas orang yang bercakap dengan orang bertindak ialah kekurangan (yang bercakap) dan kelebihan orang bertindak di atas yang bercaklap atas kemuliaan (bagi yang bertindak).
Aku mendengar Aba Nas*r   al-T*usi  berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kazarubi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari  berkata,
``Tiada redha bagi yang tidak bersabar, dan tidak sempurna bagi yang tidak bersyukur, Allah menyampaikan kepada arifin cintanya dan syukurnya di atas nikmatNya.``
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar, berkata, aku mendengar Aba `Abdullah al-Rudzbari berkata,, berkata kepadaku bapa saudaraku (sebelah ibu) – Abu `Ali, ``Kiranya bercakap ahlu al-tauhid dengan lisan tajrid, tidak ada berbagi bagi Muhiqq melainakan mati.``
Aku mendengar Aba al-`Abbas al-Sanawiyy berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, bercakap kepada kami Muhammad bin al-Zaqqaq, dia berkata, ``Aku menyoal Aba `Ali al-Rudzbari tentang taubah, maka katanya, ``Mengiktiraf, menyesal dan mencabut (kesalahan).
Menasyidkan daku Ahmad bin `Ali bin Jaa`far, berkata menasyidkan daku Ibrahim bin Fatik untuk Abi `Ali al-Rudzbari:
Rohku kepadamu keseluruhan kuhimpunkan
Kalau tidak pada engkau kerosakan tidak kucabutkan
Menangis engkau kepadanya secara keseluruhan
Hingga dikatakan tangisan tiada berakhiran
Lihatlah kepadanya dengan rasa kasihan
Selama  mana kekesalan jadi pemadam.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Rudzbari berkata, ``Semanfaat yakin yang membesarkan Yang Haqq pada kedua mata engkau, dan kecil yang lain pada matamu dan mengukuhkan takut dan raja` dihatimu.``
Katanya, aku mendengar Aba `Ali berkata, ``Tidak zahir daripada nikmat-nikmat dalil apa yang tersembunyi daripada kemuliaannya.``
Aku mendengar Mansur bin `Abdullah, katanya aku mendengar Aba `Ali berkata,
``Ustadzku dalam tasawuf Al-Junayd, ustadzklu dalam fiqh Abu al-`Abbas bin Surayj, ustadzku dalam sastera Tha`labu dan ustadzku di dalam Al-Hadith  Ibrahim al-Harbi.``
Demikian pendapat dan ungkapan Abu `Ali al-Rudzbari.

Sekian.

No comments:

Post a Comment