February 8, 2017

UNGKAPAN ABU `ABDULLAH MUHAMMAD BIN `ALI AL-TIRMIDZI


BBB, 10 Jamadil Awwal 1438H. =  07 Februari  2017 (Selasa):
Tokoh sufi seterusnya yang disusun oleh Al-Qushairy, ialah Muhamnad bin `Ali al-Tirmidzi dan kunyahnya ialah Abu `Abdullah. Dia adalah dari kalangan shaykh sufi terbesar di Khurasan pada zamannya. Dia bersahabat dengan Abu Turab al-Nakhshabi, Amjad bin al-Khudhrawayh, Ibn al-Jala` dan lain dari mereka. Dia juga menghasilkan karangan-karangan yang masyhur. Dia juga banyak menyalin Hadith dan termasuk sebagai rawinya. Contoh Hadith  yang Muhammad `Ali al-Tirmidzi sebagai salah seorang  rawi di dalam sanad Hadith berikut:
``Bercakap kepada kami Al-Qadhi Abu Muhammad, Yahya bin Mansur, berkata, bercakap kepada kami Abu `Abdullah Muhammad Ibn `Ali al-Tirmidzi, bercakap kepada kami Muhammad bin Rizam al-Ubulli, bercakap kepada kami Muhammad bin `At*a` al-Hujaimi, bercakap kepada kami Muhammad bin Nas*r  daripada `At*a` bin Abi Rabah, daripada Ibn `Abbas berkata:
``Bertilawah Rasulullah s.a.w. ayat ini bermaksud, ``Wahai Tuhanku , perlihatkan daku, nescaya aku melihat kepada Engkau.`` (Al-A`raf: 143).. Maka berkata, berkata ia wahai Musa, bahawasanya dia tidak melihatku secara hidup, melainkan dia mati, dan tidak yang kering, melainkan bergolek dan tidak yang basah, melainkan pecah. Dan adapun yang melihatku ialah ahlu syurga yang tidak mati penglihatan mereka itu dan tidak rosak jasad mereka  itu.
Disoal Muhammad bin `Ali tentang sifat makhluk, maka dia berkata, ``Lemah lahir dan dakwaan meluas.``
Dan berkata Muhammad bin `Ali, ``Aku tidak mengarang sehuruf daripada tadbirku dan tidak dinisbah kepadaku sesuatu darinya, akan tetapi apabila bersangatan tertekan aku berhibur dengannya (menulis).
Mendengar Mansur bin `Abdullah berkata, berkata Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi, ``Tidaklah berjaya di sana dengan banyak amalan, adapun kejayaan di sana ialah dengan ikhlas amalan dan mengelokkannya.``
Dengan sanad ini berkata Muhammad bin `Ali, ``Daripada syarat menjadi khadam ialah tawadhuk dan penyerahan.``
Dengan sanad ini juga berkata Muhammad bin `Ali, ``Manusia di dalam mendengar hikmat ada dua:
Yang berakal dan yang bekerja. Maka yang berakal takjub, dia suka dengan  apa yang didengar.  Adapun yang  berkerja berbolak balik seolah hatinya hidup melenggok.``
Dengan isnad ini berkata Muhammad bin `Ali, ``Tiada tanggungan di dunia lebih berat daripada bumi,, kerana bahawasanya siapa yang diberkati dia dipercayai dan siapa yang renggang dia terpisah.
Dan dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Memadalah seorang yang mengalami keaiban menggembirakannya daripada apa yang memudharatkannya.``
Aku mendengar dari Aba al-Husain al-Farisi berkata aku mendengar al-Hasan bin `Ali berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali  al-Tirmidzi berkata, ``Do`a orang mengesakan Allah dengan salawat lima, rahmat ke atas mereka, menyediakan bagi mereka warna-warni bagi tamu bagai sambutan raya, daripada semua suasana dan kelebihan, sesuatu daripada hadiah, menyediakan makanan, minuman  sebagai pengantin bagi muwahhidin.``
(Kandungan ungkapan di atas tidak mencerminkan situasi ketasawufan, tapi diperturunkan lantaran banyak petikan seterusnya berasaskan sanad di atas).
Dengan sanad ini berkata Muhammad bin `Ali, ``Orang berakal ialah mereka yang takut kepada Tuhannya dan muhasabah tentang dirinya.``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Siapa yang jahil tentang sifat-sifat kehambaan, maka dia lebih jahil tentang sifat-sifat Ketuhanan.
Dengan sanad yang sama kata Muhammad `Ali, ``Lima jenis kebaikan bagi lima keadaan, kebaikan bagi anak-anak ialah belajar menulis di madrasah, kebaikan bagi pencuri ialah di dalam penjara, kebaikan wanita ialah di rumah,  kebaikan bagi pemuda ialah belajar ilmu, kebaikan bagi yang dewasa ialah di masjid.``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, Allah Ta`ala menjamin kepada hambanya rezeki dan memfardhukan kepada mereka bertawakkal.``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin`Ali, ``Hakikat cintakan Allah ialah berterusan mesra mendzikiriNya.``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Orang mu`min bermanis muka berhati mulia, sedang orang munafik  keruh wajah dan berhati  gundah.``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Dunia pengantin raja-raja, cermin para zuhhad, raja-raja menanggung tanggungjawab dipersoal dan para zuhhad memerhati kekejian, maka ditinggalkan,``
Dengan sanad yang sama kata Muhammad bin `Ali, ``Jadikan muraqabah engkau bagi yang ghaib dari perhatiannya kepada engkau. Dan jadikanlah syukur engkau bagi siapa yang tidak terputus nikmat diterima  dariNya dan jadilah khudhu` engkau bagi siapa yang engkau tidak keluar dari milikNya dan kekuasaanNya.
Dengan sanad yang sama, berkata Muhammad bin `Ali, ``Kawallah hati dengan sempurna takut dan kawallah nafsu dengan sempurna taqwa.``
Dengan sanad ini disoal Muhammad bin `Ali,  ``Adakah orang yang bercakap – seperti berceramah tidak bimbangkan kekejian  akibat ? Katanya sepatutnya dia gerun dan bimbang (dari kesilapan). Selalunya  keluar berguguran percakapan. Perlu ada  persediaan dan saringan persendirian. Ssungguhnya Allah tidak suka kepada perkara yang boleh membawa kepada kekeruhan.
Demikian ungkapan-ungkapan Abu `Abdullah Muhammad bin `Ali al-Tirmidzi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment