February 10, 2017

UNGKAPAN ABU SA`ID AL-KHARRAZ


BBB, 12 Jamadil=Awwal 1438H. =  9 Februari 2017M. (Khamis):
Kalangan sufi seterusnya yang disenaraikan oleh Al-Qushairy ialah Abu Sa`id al-Kharraz. Nama lengkapnya ialah Abu Sa`id bin Ahmad bin `Isa al-Kharraz berasal dari Baghdad. Dia bersahabat dengan Dhu al-Nun al-Misri,  Aba `Abdullah al-Nabaji, Aba `Abdullah al-Bisri. Juga bersahabat dengan Sari al-Saqati dan Bishr al-Harith dan lain daripada mereka itu. Dia meninggal tahun (m. 277H.). Dia adalah imam bagi kaumnya (sufi). Dikatakan dia adalah orang yang terawal bercakap tentang konsep (Ilmu tentang Fana` dan Baqa`).
Dia mempunyai sanad Hadith yang sampai kepada Rasulullah s.a.w.
Mengkhabarkan kami Abu al-Fath* Yusuf bin `Umar bin Masrur al-Zahid di Baghdad berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Muhammad al-Misri, bercakap kepada kami Abu Sa`id, Ahmad bin `Isa al-Kharraz al-Baghdadi al-Sufi, bercakap kepada kami `Abdullah bin Ibrahim al-Ghifari, bercakap kepada kami Jabir bin Sulaim, daripada Yahya bin Sa`id, daripada Muhammad bin Ibrahim daripada `Aishah r. `anha berkata, bersabda Rasulullah s.a.w.  bermaksud``Keji akhlak tercela dan kejahatan kamu  terburuk bagi kamu dari segi akhlak.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba `Abdullah al-Razi berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-S*ayyad berkata,, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
``Aku bermimpi melihat Iblis masa tidur dia melalui pada sudut, maka aku katakan kepadanya, ``Datang, apa hal engkau ?`` Maka katanya aku bekerja untuk kamu, kamu menolakku , aku tidak mengkhianatkan manusia.  Maka kataku apakah yang engkau lakukan di dunia. Tidak lain dari pengkhianatan terhadap manusia. Tatkala ia berpaling dariku,  dia berkata bahawa di kalangan kamu ada yang lemah. Aku berkata, ``Apakah dia ? Katanya bersahabat dengan orang-orang yang terpesona  dan keliru dengan yang `baharu` .
Berkata Abu Sa`id al-Kharraz, aku bersahabat dengan sufi, maka tidak berlaku di kalanganku dan di kalangan antara mereka perselisihan. Berkata mereka itu, mengapa , kerana aku bersama mereka dan bersama diriku.``
Berkata, ditanya Abu Sa`id  tentang `Al-uns`, apakah dia ?` Maka katanya menggembirakan hati dengan mendekati Allah Ta`ala, dan sukacita dengannya, bahagia  dengan ketenangannya, aman bersamanya dengan berbagai tarikan, mendapat keselesaan  dari kelilingnya, dia di dalam cahaya mesra, lembut dan tidak melalui gangguan.``
Abu mendengar Abu Bakar al-Razi berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Zaqqaq berkata,, ``Adalah Abu Sa`id tidur, dia jaga dan berkata, ``Kamu tulislah daripada apa yang aku  dapat di dalam mimpi, ``Allah Ta`ala menjadikan ilmu sebagai dalil kepadaNya untuk dikenali, Dia menjadikan hikmah sebagai rahmat daripadaNya kepada kamu supaya engkau jinak denganNya. Maka ilmu dalil kepada Allah, ma`arifat menunjukkan kepada Allah, dengan ilmu dicapai maklumat, dengan ma`rifat dicapai  perkara-perkara  ma`ruf, ilmu dengan belajar, ma`rifat dengan ta`arruf,  maka ma`rifat berlaku dengan mencapai kebenaran, ilmu berlaku dengan ta`rif makhluk, kemudian terhasilnya darinya faedah-faedah berterusan.
Bercakap kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad bin Ya`kub al-Harawi berkata, bercakap kepada kami Ahmad bin `At*a` berkata, bercakap kepada kami Abu Salih, berkata, kata Abu  Sa`id al-Kharraz,
``Umpama diri seperti air yang tenang bersih dan jernih, maka jika engkau gerakkannya, maka zahirklah yang dibawahnya yang terselindung, demikianlah diri zahir ketika diuji secara langsung atau scara komplikated. Siapa yang tidak mengenal apa yang ada pada dirinya, bagaimana dia boleh mengenal Tuhannya ?``
Aku mendengar Aba al-Husain al-Farisi berkata, aku mendengan Aba Muhammad al-Hariri berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``berdasarkan pada makna sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: ``Terikat hati kasih terhadap orang yang membuat baik kepadanya``,  Alangkah ajaib bagi siapa yang tidak melihat kebaikan yang dilakukan siapa-siapa, bagaimana dia boleh melihat kebajikan dari Allah kepadanya ?``
Aku mendengar Nas*r bin Abi Qasr berkata, aku mendengar Qasim budak bagi Al-Zaqqaq berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Bakri berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
``Tiap-tiap yang batin yang menyalahi yang zahir, maka dia adalah batal.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata,, aku mendengar Ahmad bin `Ali al-Kattani berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``Bagi arifin khazanah-khazanah merupakan ilmu-ilmu yang  asing, berita-berita yang anih, mereka bercakap dengan lisan abadi, dan mereka mengkhabarkannya dengan ibarat yang azali.``
Aku mendengar `Ali bin `Abdullah berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-T*ah*h*an berkata, berkata Abu Sa`id al-Kharraz, ``Cinta mengadu kepada kekasih tentang segala perkara, dia tidak berpisah dengannya oleh sesuatu, dia mengikut kesannya dan mengingati selalu. Dia berpuisi:
Tertanya-tanya tentangnya, adakah sebarang berita ?
Tidakkah terasa ni`mat sejak berita kehadiran mendekat
Kalaulah aku ketahui di mana khemah keluarganya di tegak
Di mana tempat  di mana dia berihat sebelum berangkat
Namun terasa senang berhembus bayu dari  tapak perkhemahan
Disubuh itu aku menunggu tibamu nescaya menghilang rindu.
Demikain ungkapan Abu Sa`id al-Kharraz.

Sekian.

No comments:

Post a Comment