February 19, 2017

PANDANGAN KESUFIAN ABU BAKAR AL-WASIT*I


BBB, 21 Jamadil Awwal 1438H. = 18 Februari  (Sabtu):
Abu Bakar al-Wasit*i, beliau  adalah Abu Bakar  al-Wasit*i Muhammad bin Musa berasal dari tempat  bernama  Farghanah. Sebab itu beliau juga  dikenali sebagai Ibn al-Farghanah. Beliau adalah dari kalangan ulama`  utama dan besar kedudukan,  bersahabat dengan Al-Junayd dan Abu al-Husain al-Nuri. Dia juga sebagai shaykh bagi kaumnya, tiada yang banyak bercakap tentang asal usul tasawuf sebagaimana beliau bercakap. Dia juga alim di dalam ilmu Usul dan ilmu zahir. Dia masuk ke Khurasan dan bermastautin di Kurah, Marwi dan meninggal di sini pada tahun (m. 320H.).
Berkata Al-Wasiti, ``Takut dan harap adalah dua punca yang menegah daripada keji adab.``
Berkata Al-Wasiti, ``Mutala`ah tentang gantian ketaatan melupakan pada fdhilat ketaatan.``
Berkata Al-Wasiti, ``Apabila Seseorang itu terbawa kepada kehinaan, maka ianya terbawa kepada pergaulan yang menjatuhkan kedudukannya.``
Aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin `Abdil `Aziz al-Maruzi berkata, aku mendengar Al-Wasiti r.h.a. berkata, ``Tiada ikhlas bagi yang buruk adab, diri mereka terdedah kepada kejahatan dan kehinaan. Hidup dalam kepicikan. Dengan tiada ibadat tertutup, lantas jiwa adalah sebagai sarang  kejahatan seperti marah dan takabbur. Sumber makan dari yang haram, maka hasilnya sebagai sumber kejahatan. Firman Allah:
``Allah membinasakan (mematikan)  mereka, bagaimana mereka boleh berpaling dari kebenaran ? (Al-Taubah: 30).
Aku mendengar Ustaz `Ali al-Daqqaq r.h.a. bercerita tentang Al-Wasit*i yang pada satu hari Juma`at melalui depan sebuah kedai kasut dalam menuju ke masjid, tiba-tiba tali kasutnya terputus, maka ditawarkan oleh tuan kedai kasut itu untuk membaiki tali kasutnya. Tawaran itu diterima. Maka bertanya Al-Wasiti kepada tuan kedai kasut itu, mengapa tiba-tiba tali kasutnya putus ? Pertanyaan tidak dijawab tuan kedai, Sebaliknya Al-Wasiti memberitahu, bahawa oleh kerana dia tidak mandi sunat pada pagi Juma`at itu. Tuan kedai itu memberitahu, Tuan ! Di situ ada bilik mandi, persilakan untuk mandi. Al-Wasiti pun mandi.
Moral dari cerita mungkin bersifat bergurau secara benar, atau menyampaikan pengajaran bahawa sunat mandi untuk berjuma`at untuk menjaga kebersihan yang memang dituntut bila mau ke solat Juma`at.
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Wa`iz* berkata, Aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin Musa Ibn al-Farghani al-Wasit*i di Marwi berkata, ``Saksilah dengan mushahadah yang haqq kepada  diri engkau. Dan jangan engkau melihatnya sebagai mushahadah bagi orang lain.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, ``Dibalakan kita berzaman, kerana tidak beradab dengan adab-adab Islam, kita tentunya tidak menurut adab al-Jahiliyyah dan  tidak dikenali sebagai orang yang mempunyai marwah.``
Katanya dan aku mendengarnya berkata, ``Tawanan oleh beberapa jenis. Yang tertawan dirinya oleh nafsunya, yang tertawan oleh syaitan dan hawanya, ditawan oleh harta material, dalam kata dan lintasan. Mereka adalah orang-orang fasiq, selama penyaksian sedemikian meninggalkan kesan mengganggu kalbu secara ingatan, maka dia menutupnya, jauh dari `ayn haqiqat, tidak wara` sebagai kalangan yang wara`, tidak zuhud sebagai kalangan yang zuhud, kerana gangguan yang menghalang pada rahsia diri.  Siapa yang berusaha berpaling dari gangguan dan menghayati kewarakan walau sedikit cuma, maka dia dapat melihat jalan benar pada kewarakan dan hakim pada adabnya.``
Katanya, dan aku mendengar ianya berkata, ``Sefaqir fuqara` siapa yang dilindung oleh haq akan hakikat haqnya daripadanya.``
Katanya, dan aku mendengarnya berkata, `` Cinta membawa kepada shauq dan shauq membawa kepada uns, siapa yang luput daripada shauq dan uns sesungguhnya dia hilang daripada cinta.``
Katanya dan aku mendengar dia berkata, ``Bagaimana boleh dilihat kelebihan itu kelebihan, sedang ia tidak aman daripada tipu daya.``
Katanya, dan aku mendengar  dia berkata, ``Al-Muwahhid (yang mengesakan Allah) tidak melihat melainkan segalanya dari tindakan rububiyyah Allah, kepadaNya tumpuan `ubudiyyahnya semata-mata kepadaNya, di dalamnya terkamir qadar dan bahagian.``
Aku mendengar Aba `Uthman Sa`id bin (Abi) Sa`id berkata, aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Hatim al-Darabadarji berkata, aku mendengar Al-Wasiti berkata, ``
``Waktu kurang dari sesaat, engkau mengalami sama ada ni`mat atau azab, sebelum waktu itu, engkau mengalami hal dalam waktu berkenaan. Apa yang selepas itu engkau tidak mengetahui baik atau sebaliknya.``
Aku mendengar Shaykh  Aba `Abdullah al-Hadhrami al-Faqih berkata, aku mendengar Aba al-`Abbas al-Sayyari berkata, aku mendengar Aba Bakr al-Wasit*i berkata:
``Mereka yang berdzikir dengan dzikir mereka kadang lebih lalai daripada orang yang lupa dari berdzikir, kerana dzikirnya sama.``
Dan aku mendengar Aba  al-Hasnuni berkata,  berkata Abu Bakar al-Wasiti, ``Manusia (yang mendapat hidayah) ada tiga lapisan (kurniaan):
Lapisan pertama yang diberi Allah kepada mereka cahaya hidayah. Mereka terpelihara daripada kufur, syirik dan nifaq.
Lapisan kedua: Mereka diberi cahaya `inayah, mereka terpelihara dari dosa kecil dan besar.
Lapisan ketiga: Mereka  yang dikurniai dengan kifayah, mereka terpelihara daripada lintasan-lintasan yang merosakkan dan dan tindak tanduk orang yang lalai.``
Demikian pandangan kesufian Abu Bakar al-Wasit*i untuk direnungi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment