February 27, 2017

UNGKAPAN ABU MUHAMMAD AL-MURTA`ISH YANG BERNAS


BBB, 29 Jamadil Awwal 1438H. = 26 Februari 2017M. (Ahad):
Nama lengkap baginya ialah Abu Muhammad `Abdullah bin Muhammad al-Murta`sh al-Nisaburi dari bahagian Mahallah al-Hirah dan ada dikatakan dari Malqabadz. Dia bersahabat dengan  Abi Hafs* al-H*addad dan Abi `Uthman al-H*addad. Dia berjumpa dengan Al-Junayd dan bersahabat dengannya. Dia menetap di Baghdad hingga menjadi salah seorang Shaykh di `Iraq dan menjadi imam bagi mereka.  Kata Abu `Abdullah  al-Razi, adalah shaykh-shaykh di `Iraq berkata, ``Keajaiban di `Iraq di dalam tasawuf ada tiga: Isharat al-Shibli, Ungkapan Al-Murta`ish dan Hikayat Jaa`far al-Khuldi.
Adalah Abu Muhammad bin al-Murta`ish bermukim di Masjid al-Tanwiriyyah di Baghdad dan meninggal (di Baghdad)  pada tahun (m. 328H.).
Ungkapan-ungkapan Al-Murta`ish:
Berkata Al-Murta`ish kemahuan (al-iradah) ialah mengawal nafsu terhadap apa yang dikehendaki dan penerimaan terhadap suruhan Allah Ta`ala dan redha dengan apa yang datang qadha` ke atasnya.
Dikatakan kepadanya bahawa si pulan berjalan di atas air, maka dia berkata, padaku orang yang dapat menentang hawa nafsunya adalah lebih besar dari yang berjalan di udara.
Aku mendengar Muhammad bin `Abdullah al-Razi berkata,  aku mendengar Aba Muhammad al-Murta`ish berkata,
``Tenang hati kepada yang lain dari Tuan (Al- Maula) menyegerakan akibat dari Allah  di dunia.``
Katanya, berkata Al-Murta`ish, ``Berlalu hakikat sesuatu, dan kekal nama-namanya, maka nama wujud dan hakikat-hakikat menghilang, dakwaan-dakwaan tentang rahsia-rahsia tersembunyi, lidah-lidah membicarakannya dengan fasih, perkara-perkara yang berhubung dengan-hak digunakan, secara dekat hilang apa yang diperkatakan dan dakwaan-dakwaan. Tiada kedapatan lagi lisan yang memperkatakan dan tiada yang mendakwa mendapat pujian.``
Aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Zakariyya berkata, aku mendengar Ahmad bin `At*a` berkata, aku mendengar Al-Murta`ish berkata, ``Aku tidak menghadap Allah Ta`ala dengan rahsia yang khas, melainkan pada zahir yang am.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Jaa`far berkata, `Adalah aku bersama Al-Murta`ish duduk, maka  berkata seorang lelaki, `` Sesungguhnya malam memanjang, nyaman udara, maka Al-Murta`ish memandang kepadanya, dia diam beberapa ketika, kemudian dia berkata, ``Aku tidak tahu apa yang dikata, selain dari aku berkata, ``Aku mendengar dari setengah tukang cerita, pada malam-malam begini dia berlagu:
Aku tidak tahu adakah panjang malam atau tidak
Bagaimana bulan purnama tergantung nampak
Jikalau bercabang cahaya memanjang malam
Dan bintang benderang mengelirukan siang
Ssungguhnya bagi `ashiqin terasa pendek  malam
Kepanjangannya hanya menggusarkan berjiwa gersang.
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, waswas menjadikan penanggungnya tercengang, sedang ilham, membawa kepada penambahan faham dan keterangan.
Dan dengan sanad yang sama kata Al-Murta`ish, ``Usul tauhid tiga perkara,
Ma`rifat Allah Ta`ala dengan Rububiyyah, Ikrar kepadaNya dengan Wahdaniyyah dan menafikan lawan denganNya secara keseluruhan.
Dengan sanad yang sama kata Al-Murta`ish,  ``Seafdhal-afdhal amalan mentashihkan  `ubudiyyah bagi mushahadah dan melazimkan khidmat menurut Sunnah.``
Dengan sanad yang disoal Al-Murta`ish, ``Dengan apakah mencapai hamba cintakan Allah ? Maka katanya, Benci kepada perkara yang dibenci Allah, iaitu dunia dan hawa nafsu.``
Dengan sanad yang sama katanya disoal Al-Murta`ish sekali lagi, ``Dengan apakah mencapai hamba kecintaan, maka katanya,``Mendekati auliya` Allah, menyeterui akan seteru-seteruNya kemudian duduk bersama yang duduk  di dalam majlis mereka, maka dinsyidkan bait-bait berikut:
Menyerupai  seteruku, menjadiku keliru
Adalah nasibku daripada  nasib engkau itu
Menyedarkanku   tentang kekerdilan
Tidak mungkin yang menipu capai kejayaan.
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, ``Memperbaiki muamalat ialah dengan dua cara, iaitu sabar dan ikhlas. Sabar  dengan ujian dan ikhlas murni dalaman.
Aku mendengar Shaykh Aba Sahl, Muhammad bin Sulaiman al-Faqih berkata, berkata seorang lelaki kepada Al-Murta`ish, ``Wasiatkan daku``. Maka  katanya, ``Pergilah kepada orang yang lebih baik bagi engkau berbanding dengan ku dan tinggallah aku kepada orang yang lebih bagiku daripada engkau.``
Aku mendengar Aba al-Farja bin al-S*ani` berkata, diriwayatkan Al-Murta`ish pada sepuluh terakhir, dia keluar dari masjid jami`, maka dikatakan kepadanya, ``Apa  sebab yang mengeluarkan engkau dari masjid ? Maka katanya, ``Untuk melihat qari-qari dan melihat  ketaatan mereka membesarkannya  (Al-Qur`an).
Dengan sanad yang sama berkata Al-Murta`ish, ``Berpeganglah di atas jaminan Allah pada engkau dari segi rezeki dan bersungguhlah pada menunaikan apa yang difadhukan kepada engkau, engkau tenang dengan kekhususannya.``
Dan dengan sanad yang sama, kata Al-Murta`ish, ``Cenderung kepada sebab-sebab menyebabkan terputus hati dari bergantung pada  penyebab bagi sebab-sebab.``
Demikian pendapat Al-Murta`ish yang bernas.

Sekian.

No comments:

Post a Comment