February 21, 2017

PENDAPAT IBRAHIM AL-RUQIYY DAN MUMSHADZ AL-DAINURI


BBB,  23 Jamadil- Awwal 1438H. =  20 Februari  2017M. (Isnin):
Ibarahim al-Ruqiyy adalah dari kalangan shaykh sufi terbesar di Sham. Dia adalah dari teman Al-Junayd dan Ibn al-Jalla`. Dia meninggal pada tahun (m. 326H.). Kata Ibrahim al-Ruqiyy:
``Ma`rifat ialah menthabitkan kebenaran tanpa ada kewahaman (luar dan dalam).
Dia berkata, ``Qudrat adalah z*ahir dan penglihatan mata-mata (a`yun) terbuka, tetapi cahaya penglihatan adalah lemah.``
Katanya lagi, ``Selemah-lemah makhluk adalah dari kelemahan menolak syahwatnya dan sekuat-kuat makhluk  adalah dari kekuatan menolaknya.``
Dan katanya, ``Alamat cintakan Allah berkesan pada ketaatannya dan pengikutannya terhadap Nabinya s.a.w.``
Manakala Mumshadz al-Dainuri  (Al-Sulami) – di baca oleh Al-Qushairy Mumshad. Adalah dari kalangan pembesar sufi. Bersahabat dengan Yahya al-Jalla`. Tinggi pencapaiannya di dalam keilmuan tasawuf. Terkenal sebagai salah seorang pemuda di `Al-Jibal` (nama tempat) dan nyata kecerdasannya. Abu Zar`ah menyebutnya meninggal pada tahun (m. 299H.).
Kata Mumshadz, ``Adab murid ialah melazimkan  menghormati shaykh-shaykh sufi dan berkhidmat kepada kawan-kawan dan keluar dari sebab-sebab dan memelihara adab-adab shara` pada dirinya.
Dan kata Mumshadz, ``Aku tidak saja  semata-mata masuk ke atas seorang dari shaykh-shaykhku, melainkan aku  kosong daripada hartaku, aku tunggu  barakat yang mungkin datang kepadaku daripada melihatnya dan daripada kalamnya. Sesungguhnya siapa yang masuk kepada seseorang shaykh dengan peluangnya, mungkin terputus dari barakat melihatnya dan duduk bersamanya dan bercakap dengannya.``
Dengan maksud pertemuan adalah semata-mata secara ikhlas, tanpa bertujuan sesuatu yang menjadi harapan dalaman.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Mumshadz berkata,
Jalan kebenaran adalah jauh dan sabar bersama kebenaran adalah bersangatan ujian.``
Dengan sanad yang sama berkata Mumshadz ``Meghimpun pengertian ma`rifat, ialah sebenar-benar iftiqar kepada  Allah Ta`ala.``
Dengan sanad yang sama kata Mumshadz, ``Jikalau engkau menghimpun hikmat kalangan yang awal dan kalangan yang akhir dan engkau mendakwa ahwal bagi pimpinan daripada auliya`, maka engkau tidak sampai kepada darajah al-`Arifin hingga  bertempat sirr engkau kepada Allah Ta`ala. Dan engkau mempercayainya apa yang dijamin oleh Allah kepada engkau.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Faris al-Dainuri berkata,
``Keluar Mumshadz  dari pintu sebuah rumah, maka disalak kepadanya oleh seekor anjing, maka kata Mumshadz, ``La ilaha illa Allah``, maka mati anjing di tempat itu juga.``
Dengan sanad yang sama kata Mumshadz,
``Alangkah huduhnya  lalai dari ketaatan terhadap yang tidak lalai tentang kebajikan engkau.
Alangkah huduhnya lalai daripada mengingati terhadap yang tidak lalai dari menyebut engkau.``
Dengan sanad yang sama kata Mumshadz,
``Kosong hati pada mengosongkan dari apa yang engkau berpegang dengannya oleh ahli dunia daripada kelebihan dunia mereka itu.``
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,
``Bagi orang `arif ada cermin, apabila dia melihat padanya, maka bertajalli baginya Tuannya.``.
Dengan sanad yang sama kata Mumshadz,,
``Tidaklah menulis yang sahih kepada yang sahih dan tidak bertemu sahih dengan yang sahih dan dia tidak mendustakannya pada hakikatnya.``
Dengan sanad ini kata Mumshadz, ``Siapa yang bagi Allah himmahnya, tidak memutuskannya oleh qadar dan dia tidak terjatuh di dalam kesalahan.``
Dengan sanad ini kata Mumshadz,  ``Aku melihat di dalam persafiranku, seorang shaykh yang kelihatann baik, maka kataku, ``Wahai Tuan, beri pesanan kepadaku sebagai bekalan.``  Maka katanya, ``Peliharalah himmahmu, kerana himmah adalah permulaan bagi sesuatu, siapa yang pada permulaan himmahnya baik dan benar padanya, maka eloklah barang yang selepasnya dari segi amalan dan ahwal.``
Dengan sanad yang sama kata Mumshadz, ``Adab murid empat perkara: Hormat kepada guru-guru, khidmat kepada kawan-kawan,, keluar daripada sebab-sebab dan menjaga adab-adab shara` di atas dirinya.``
Dengan isnad yang sama kata Mumshadz, ``Bersahabat dengan orang yang baik, mewariskan di dalam hati kebaikan, dan bersahabat dengan orang yang jahat mewariskan di dalam hati kerosakan.``
Dan dengan sanad yang sama, katanya, disoal Mumshadz,  tentang tawakkal, maka katanya,
``Tawakkal ialah mengawal diri dari ketamakan daripada tiap-tiap sesuatu yang cenderung hati dan dirimu kepadanya.``
Dan dengan sanad yang sama kata Mumshadz, ``Roh-roh para anbiya` di dalam hal kashaf, manakala roh-roh para s*iddiqin pada kedekatan dan pandangan (qurbah dan it*la`).
Demikian pendapat  Ibrahim al-Ruqiyy dan Mumshadz al-Dainuri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment