February 25, 2017

MENELITI KATA-KATA AL-SHIBLI - SAMBUNGAN


BBB, 27 Jamadil-Awwal 1438H. =  24 Februari 2017 (Juma`at):
Sebagaimana pernah disebutkan, bahawa antara tokoh terawal yang membicarakan tokoh sufi mendahului Al-Qushairy dengan Al-Risalat al-Qushayriiyyah dan Al-Sulamii di dalam Tabaqat al-Sufiyyah  ialah Abu Nasr al-Sarraj dengan kitabnya Al-Luma`. Beliau membicarakan tentang kata-kata  lapan orang tokoh sufi terkenal, iaitu tentang Abu Yazid al-Bistami, al-Shibli, Al-Junayd, Al-Husain al-Nuri, Abu Hamzah l-Sufi, Abu Bakr `Ali bin Hasan, Muhmmad bin Musa al-Farghani dan al-Wasit*i. Tumpuan pembicaraan di sini adalah  lebih terhadap pendapat  dan kata-kata Al-Shibli,  Pembicaraan yang agak panjang diberi oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah. Pembicaraan lebih tertumpu kepada ungkapan-umhkapan  yang antaranya bersifat  kontroversi.
Seterusnya berhubung dengan Shibli, katanya,
``Aku  mendengar dari Aba Sa`id al-Razi berkata, aku mendengar bahawa Shibli disoal tentang  `Zuhd`, maka katanya. ``Memusingkan hati dari sesuatu kepada Tuhan Yang Satu.``
Katanya, aku mendengar Shibli berkata, ``Siapa yang mengenal Allah  khudhu` padaNya oleh tiap-tiap suatu, kerana bahawasanya dia menentukan kesan pemilikanNya padanya.``
Dan dengan sanad yang sama, katanya, aku mendengar Shibli ditanyai tentang, ``Apa itu dunia ?
Maka katanya, ``Periuk yang bergelegak, bagaimana memenuhinya.``
Dan dengan sanad yang sama, katanya, aku mendengar Al-Shibli ditanya tentang hawa nafsu, dengan apa dapat mengawal hawa nafsu, Katanya dengan riyadhiyyat dan bersifat qana`ah.
Dengan sanad yang sama katanya,, `Aku mendengar Shibli berkata, ``Jika tiada terlintas al- kaun terhadap Allah Ta`ala, bagaimana terlintas pada al-kaun dengan hati  sebagaimana siapa yang mengenal al-mukawwan ?
Aku mendengar Aba  al-`Abbas Muhammad bin  al-Hasan bin al-Khabbab berkata, aku mendengar setengah sahabat Shibli berkata,, ``Aku melihat Shibli pada waktu tidur (bermimpi), maka aku katakan kepadanya, ``Wahai Aba Bakr, Siapa yang membahagiakan sahabat engkau, bagaimana nasihat engkau ?. Maka katanya, ``Yang terbesar kalangan mereka ialah yang menjaga kehormatan Allah (patuh), lebih dengan berdzikir kepada Allah, mereka mendirikan haq Allah, menyegera mereka itu berlumba pada mendapatkan keredhaan Allah, mengenal mereka dengan kekurangan diri dan lebih banyak mereka itu membesarkan dengan apa yang mengagungkan Allah daripada kehormatan hambanya.
Aku mendengar Aba Sa`id al-Razi berkata, ``Berkata seorang lelaki kepada Al-Shibli, ``Do`akan Allah untukku``. Maka dia menjawab secara berpuisi:
Berlalu zaman, manusia memohon  dariku shafaat
Adakah bagiku hingga ke malamku esok memberi shafaat ?
Aku mendengar dia berkata, dikatakan kepada Shibli, kulihat tubuhmu kurus, tapi cinta menyala, maka dia berkata dengan puisi:
Cinta ialah hatiku, biar badan tidak  tahu
Kalau dia tahu  tidak dapat menambah beratku.
Aku mendengar `Abdul Wahid bin Bakar berkata,, aku mendengar `Umar bin `Abdullah berkata,, aku mendengar Shibli berkata, ``Jika menerima orang `alim dengan apa yang padanya, nescaya musibah padaku,, lantaran tidaklah minuman mereka minumanku, dan dzauq mereka dzauqku. Mereka tidak akan menerima ku.``
Aku mendengar Aba Nasr al-T*usi berkata,, aku mendengar Al-H*as*ri  berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Allah membutakan penglihatan yang melihatnya, sedang dia tidak melihat kesan-kesan kekuasaanNya. Dialah satu-satunya yang  melahirkan kesan kudratNya, satu-satunya yang melahirkan saksi-saksi kemuliaanNya, maka sesungguhnya dia dalil kelebiihan di atas segala sesuatu, dilebihkan hingga tiada melebihi sesuatu melainkan Dia, bagaimana mereka berpecah pendapat, sedang tiada yang mengatasi semua.
Aku mendengar Aba al-`Abbas al-Nasawi berkata, aku mendengar al-Shibrawani berkata, aku mendengar al-Shibli berkata,
``Hendaklah bersama himmah engkau hingga tidak mendahului dan tidak terkemudian.``
Mendengarnya berkata, , Aku mendengar Aba `Ali al-Ja`fari  berkata, aku mendengar setengah shaykh berkata, aku mendengar Ibrahim bin Z*arif berkata, berkata Al-Junayd kepada Al-Shibli,
``Kalau engkau memulangkan persoalan engkau kepada Allah nescaya engkau rehat !,
Maka berkata Al-Shibli, ``Wahai Aba al-Qasim, ``Kalau Allah memulangkan perkara engkau nescaya engkau rehat !`` Maka berkata Al;-Junayd, ``Pedang Al-Shibli menitiskan darah !``
Aku mendengar `Abdullah bin `Ali al-Baghdadi berkata, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Lalai sekejip mata daripada Allah – bagi ahli ma`rifat, adalah syirik dengan Allah !.
Dan dengan sanad yang sama berkata , aku mendengar  Al-Shibli berkata,
``Siapa mengenal Allah, tidak ada baginya kerisauan selama-lamanya.``
Dengan sanad yang sama berkata Al-Shibli,  ``Gembira dengan Allah lebih aula daripada berduka  berdepan dengan Allah.
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata,
``Hati Ahlu al-Haqq terbang kepadaNya dengan sayap-sayap ma`rifat dan gembira dengan  `Tuan`  yang dikasihi.
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata, `` Kemerdekaan ialah kemerdekaan hati, tidak yang lain.``
Dengan sanad yang sama katanya, aku mendengar Al-Shibli berkata, ``Tidak ada bagi orang yang terlindung dengan makhluk sampai kepada Al-Haqq, sebagaimana terlindung Al-Haqq oleh makhluk.. Dan tiada bagi yang  ditarik cahaya kudus kepada unsnya sebagaimana ditarik cahaya rahmatnya kepada keampunanNya.``
Demikian antra pendapat Al-Shibli yang antaranya bersifat halus yang perlu difahami secara teliti.

Sekian.

No comments:

Post a Comment