November 11, 2017

AL-UNS DAN AL-HAIBAH


BBB, 21 Safar 1439H. = 10 November 2017M. (Juma`at):
Al-Uns berasal dari kata dasar `anisa` yang beerti jinak, mesra, kasih.
Manakala istilah `Haibah` berasal dari `haba`  yang bermaksaud, gagah, perkasa, menakut dan menggerunkan. Baik al-uns maupun al-haibat  kedua-dua istilah digunakan bagi menggamnbarkan suasana jiwa yang dialami oleh pejalan-pejalan kerohanian di dalam menuju Allah.  Di dalam kualiti perjalanan rohani `uns` termasuk di bawah `hal`, tetapi haibat tidak dibicarakan dan tidak diletakkan di bawah mana-mana kategori, walaupun ia  adalah bersifat `hal`.
Perlu diingat bahawa  istilah mesra, haibat dan kagum juga adalah pengalaman yang berlaku kepada kalangan ahli seni dan sasterawan. Dari kemesraan (uns) dan haibat juga menjadi sumber ilham yang dapat ditimba bagi penghayatan dan diturunkan kepada mana-mana media seni.
Walaupun uns dan haibat adalah gambaran suasana yang dialami dan dilalui jiwa sufi, tetapi pada mereka kedua-duanya membawa perbezaan tanggapan. Misalnya dikatakan:
Bila melihat keagungan Tuhan secara haibat membawa gerun, takut dan sedih.
Sedangkan bila melihat  ciptaan Tuhan dengan rasa indah (jamal) merasa mesra dan cinta.
Kalangan shaykh-shaykh sufi berbeza pendapat, manakah yang lebih tinggi darjat antara uns dan haibat.
Berkata setengah shaykh,  ``Haibat adalah darjah ma`rifat.`` Mereka berpendapat, ``Bertambah haibat bertambah  kegerunan.`` Namun implikasi kegerunan membawa kepada keengganan dan menjauhi.
Konsep ini dikatakan cenderung kepada kefanaan – menghilang.
Kalangan shaykh yang lain pula cenderung kepada uns, lantaran uns membawa kepada kedekatan, kemesraan dan kasih sayang. Uns melibatkan mesra dan cinta dan ingin kepada penyatuan, meskipun ianya tidak mungkin bersatu. Ianya lebih bersifat wajdan dan intuisi rohani.
`Ali bin `Uthman al-Jalabi berkata,
``Kedua golongan adalah benar. Kerana jiwa haibat digunakan terhadap jiwa rendah dan cenderung bagi melenyapkan sifat-sifat manusia. Manakala uns digunakan  terhadap hati dan cenderung kepada ma`rifat.``
Sesungguhnya Tuhan melenyapkan nafsu orang-orang yang cinta dan menampakkan keagunganNya dan menganugerahkannya kehidupan yang abadi dan menampakkan keindahan-keindahanNya.
Para pengikut aliran fana` menganggap haibat sebagai lebih utama, manakala para pengikut aliran baqa` lebih menyukai uns.
Menurut Abu Nasr al-Sarraj di dalam Al-Luma`, Uns kepada Allah adalah bergantung kepadaNya dan tenang kepadaNya dan memohon  pertolongan daripadaNya dan dia tidak melampaui batas lebih daripada ini.
Sesungguhnya  al-uns dengan Allah ialah bagi hamba yang telah sempurna kebersihan, jernih dzikirnya dan berpaling diri dari segala yang melalaikan diri  dari Allah, dengan ini dia menerima kemesraan dari Allah.
Al-Uns mesra hati pada yang dicinta, manakala
Al-haibah gerun diri lantaran ditakuti dan terjauh diri.
Lantaran itu lebih ramai memilih uns dari haibah.
Dekat dan jauh suasana intuisi rohani dan bukan jasmani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment