November 3, 2017

WAKTU - ISTILAH PERMULAAN DIHURAIKAN


BBB,  13 Safar 1439H. = 02 November  2017M. (Khamis):
Sebagaimana telah disebut bahawa pada bahagian akhir (Bab 24) sebelum bahagian terakhir (Bab 25) Al-Hujwiri membicarakan tentang istilah-istilah kesufian yang tentulah bagi membantu para pembaca, khususnya peminat tasawuf dapat memahami lebih jelas – dengan bantuan istilah-istilah, akan kandungan  tasawuf.  Satu tindakan yang kita anggap adalah lebih wajar, walaupun Al-Hujwiri  bukan sebagai pemula berbuat demikian, kerana Al-Qushairy  juga  membicarakan persoalan istilah ini di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahnya.
Istilah awal yang dibicarakan ialah istilah `Waktu`.
Dari segi pendekatan Al-Hujwiri tidaklah membicarakannya secara terus, sebaliknya  membawa elemen falsafah dan intuisi  kerohanian.
Waktu sebagaimana difahamai juga bererti masa, zaman dan tempoh.
Waktu dan istilah-istilah yang semakna dengannya  ialah perjalanan dan ukuran masa dalam tempoh tertentu. Misalnya seminit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya. Waktu pada hakikatnya tidak wujud pasa zatnya. Sebaliknya diukur lantaran adanya pergerakan malam dan siang, pertukaran musim akibat dari pergerakan bumi, cakerawala dan  planet ini.
 waktu sesungguhnya sesuatu yang datang, pergi dan menghilang.  Andainya kesegalaan terhenti, maka waktu juga terhenti  dan berlaku kerosakan, juga boleh membawa kepada kiamat.
Lantaran itu waktu juga sebagai pengingatan, kita hendaklah mengisinya dengan sebaik mungkin dengan kerja-kerja yang bermanfa`at. Jika ketinggalan dia tidak mungkin untuk  diambil balik atau ditarik ke depan.
Al-Hujwiri mengambil maksud pepatah  `Arab bermaksud:
``Waktu sebagai pedang, kalau engkau tidak memotongnya, maka dia akan memotong engkau.``
Bermaksud jika engkau tidak menggunakannya dia akan berlalu melintasi engkau.
Al-Hujwiri juga memetik pendapat Abu Sa`id al-Kharraz yang berkata,
``Jangan lewatkan waktu-waktu, kecuali engkau mengisikannya dengan sesuatu yang lebih berharga.`` Tambahnya lagi, ``Dan hal yang paling berharga ialah ketika berada masa lalu dan masa hadapan.``
Bermaksud ialah kekinian. Sebab itu masa sebenarnya mengingatkan supaya kita ada perancangan atau jadual yang teratur bagi memenuhi masa hadapan agar dia tidak berlalu tanpa dapat  memenuhinya dengan amalan-amalan kebajikan.
Beliau juga menyebut  bahawa,
``Orang yang mulia hanya tertarik kepada perkara yang mulia.``
Sebagaimana badan  menjadi murni dengan roh yang suci, demikian dengan waktu menjadi murni dengan yang suci.
Bila hal menghiasi diri, maka mulut diri tidak perlu bercakap lagi, kerana pepatah ada berkata,
``Lisan hal itu lebih fasih dari lisan diri.``
Pembawaan diri dengan waktu lebih dikenali perwatakannya, baik atau sebaliknya dengan lisan al-hal.``
Lantaran itu dikatakan,
``Hal adalah pembawa sifat bagi objek.``
Sifat, perwatakan dan identiti adalah hal yang terjadi dan terbina pada diri.  jika mau diri kita dikenali dengan sifat, perwatakan dan identiti yang baik maka perlu dibina dengan ciri-ciri yang baik. Ia tidak berlaku dengan serta merta tetapi di dalam waktu-waktu berterusan,
Sebab itu isi waktu diri dengan kebaikan nescaya ianya menjadi sifat, perwatakan dan identiti berterusan
Waktu datang dan pergi, ambillah kesempatan dengan mengisinya dengan kebaikan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment