November 1, 2017

KONSEP PERSAHABATAN


BBB,  11 Safar 1439H. = 31`Oktober 2017M. (Selasa):
Sahabat boleh juga diertikan sebagai, kawan, teman, taulan dan sebagainya. Tetapi sahabat membawa erti yang lebih khusus. Sahabat bererti  orang yang bersama atau berada di dalam masa yang sama. Sahabat dan yang disahabati mempunyai hubungan yang baik. Ianya diikat oleh kepercayaan yang diperjuangkan bersama. Persahabatan ini lebih bersifat suci  dan disanjungi.
Contoh saahabat yang utama dan mulia ialah sahabat antara Rasulullah s.a.w. dengan Sayyiduna Abu Bakar. Mereka diikat erat dengan prinsip perjuangan kerana menegakkan Islam. Abu Bakar membenar dan membela perjuangan Rasulullah s.a.w.. Apabila Rasulullah menerima wahyu dan mendakwah Islam, maka Abu Bakarlah orang yang pertama membenarkan apa tang dibawa Rasulullah, lantaran itu, kalau Rasulullah s.a.w. terkenal sebagai`Al-Amin`, maka Abu Bakar digelar `Al-Siidiq`. Abu Bakar mempertahankan Nabi dan bersamanya di dalam berhijrah ke Madinah dan menegakkan Islam.  Ciri persahabatan yang diikat dengan perjuangan dan kepercayaan bersama ini dapat dilihat antara persahabatan  Rasulullah dengan sahabat-sahabat  yang lain seperti dengan Sayyiduna `Umar al-Khattab, `Uthman bin `Affan, Ali bin Abi Talib dan lain-lain lagi
Konsep sahabat yang dikaitkan dengan Rasulullah adalah luas, iaitu mereka yang sezaman dan mendukung perjuangan Rasulullah. Contoh Abdullah bin `Abbas, `Abdullah bin `Umar, Zaid bin Thabit dan lain-lain lagi. Mereka mendukung perjuangan Rasulullah menyebarkan ilmu keislaman di kalangan masyarakat.
Satu kelompok lagi ialah sahabat-sahabat yang berjihad, khususnya  di dalam peperangan kerana mempertahankan Islam. Beratus-ratus jumlah mereka.  Mereka adalah wira-wira terbilang seperti
Mus* `ab bin `Umair, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari,, Bilal bin Rabah, Sa`ad bin Abi Waqqas, S*uhaib bin Abi Sinan, Mu`adz bin Jabal, Miqdad bin `Amir,, Hudzaifah  al-Yamani, `Ammar bin Yasir dan ramai lagi.
Mereka adalah sahabat bukan sebagai sahabat biasa, tetapi kesan dari persahabatan ada misi dan fungsi yang  membawa keberhasilan di dalam menegakkan perjuangan.
Penjenamaan sahabat adalah sesuatu yang penting dan besar dari segi kesannya. Sebagai contoh selepas hijrah  kaum Muhajirin ke Madinah, maka konsep sahabat ini menjadi begitu penting di dalam sejarah umat Islam di Madinah. Rasulullah telah menpersahabat , mempersaudara dan menyatukan kaum muhajirin dari Makkah dengan kaum Ansar di Madinah. Dari dua kelompok besar dan kaum-kaum lain di Madinah terbentuknya negara Islam pertama di Madinah. Hasil dari persahabatan dua kaum umat Islam dapat mempertahankan Madinah dari serangan musuh-musuh kuffar melalui berbagai-bagai peperangan.
Sesungguhnya gelaran sahabat Rasulullah satu yang  tinggi dan mulia. Dari kalangan mereka menjadi ilmuan seperti Abdullah bin `Umar, `Abdullah bin `Abbas dan dari kalangan mereka  menjadi perawi-perawi Hadith yang mewariskan tradisi keilmuan dan hukum-hakam Islam dan berbagai warisan.
Al-Hujwiri membicarakan sahabat dari kumpulan khusus, iaitu dari kalangan sufi. Di kalangan sufi ada sahabat-sahabat di kalangan mereka yang berorientasikan ketasawufan dan berada di dalam suasana dan nilai yang sama yang menekankan kerohanian. Di dalam tabaqat, Al-Sulami merakamkan  tentang persahabatan  di kalangan sufi
Misalnya apabila menceritakan tentang Ibrahim bin Adham seorang bekas anak raja yang meninggalkan kemegahan dan bergerak di dalam tasawuf diriwayatkan bahawa:
``Selepas meninggalkan keduniaan dan menjadi Ahli Zuhud dan Wara` dia menuju ke Makkah di sana dia bersahabat dengan Sufyan al-Thauri dan Al-Fudhail bin `Iyadh. Dia juga ke Sham dan sudah tentulah mempunyai sahabat-sahabat yang lain di sana.
Bila meriwayatkan tentang Sari al-Saqati, dia dikatakan bersahabat dengan Ma`ruf al-Karkhi
Bila meriwayatkan tentang Shaqiq al-Balkh – orang mula bercakap tentang ahwal, dia dikatakan bersahabat dengan Ibrahim bin Adham.
Meriwayatkan tentang Al-Bistami, dia dikatakan bersahabat dengan Al-Husain bin Yahya.
Meriwayatkan tentang Ahmad bin Abi al-Hawari, dia dikatakan bersahabat dengan Abi Sulaiman al-Darani, Sufyan bin `Uyaynmah, Marwan bin Mu`awiyah al-Qazari, Madha` bin `Isa, Bishr Ibn al-Sari dan Abu `Abdullah bin al-Nabaji dan lain-lain lagi.
Bila bersahabat baik dari apa juga kalangan, khususnya kalangan sufi seorang sahabat itu mestilah menghormati sahabat, meletakkan dirinya lebih tinggi dari diri sendiri, berbincang tentang ilmu secara beradab dan mengamalkan keilmuan  yang dipelajari serta berbincang secara bersama. Seorang sahabat seharusnya menjaga rahsia sahabat dan melindungnya dari sebarang keaiban.
Al-Hujwiri membicarakan tentang sahabat kesufian ini dengan agak detail.
Dia menyebut  bahawa di dalambersahabat hendaklah menjaga  adab-adab persahabatan. Misalnya jujur dan bercakap benar berkasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain. Seorang sahabat hendaklah menjaga kedudukan dan martabat seseorang, tidak lokek, bahkan hendaklah berbuat kebajikan terhadap sahabat.
Al-Hujwiri juga menyebut adab bersahabat di dalam musafir yang memerlu kepada tolong menolong dan  tidak mementingkan diri. Mengambil berat terhadap sahabat,khususnya apabila jatuh sakit. Menurutnya di dalam musafir hendaklah tidak lalai dari menunaikan ibadah dan sentiasa berdo`a untuk keselamatan bersama kepada Allah.
 Al-Hujwiri juga menyebut adab makan. Misalnya tidak makan secara bersendirian dalam bersahabat bila ada makanan dan tidak wajar menyembunyikan makanan daripada sahabat. Beliau juga menyebut adab tidur semasa bersahabat.
Pendek kata di dalam bersahabat hendaklah menjaga hubungan baik antara satu sama lain agar hubungan sahabat terus kukuh dan berkekalan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment