October 31, 2017

HAJI : PERJALANAN JASMANI DAN ROHANI


BBB,  10 Safar 1439H. = 30 Oktober 2017M. (Isnin):
Sebagaimana maklum Haji adalah rukun Islam yang kelima sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Adalah berkewajipan bagi manusia menunaikan haji bagi saiapa yang berkemampuan perjalanan kepadanya.`` (Ali `Imran: 97).
Al-Hujwiri membicarakan haji menurut seturut sebagai rukun Islam yang kelima.
Menunaikan haji melibatkan perjalanan jasmani dan perjalanan rohani yang berkait dengan pesoalan tasawuf.
Perjalanan jasmani melibatkan dua pengalaman, iaitu yang bersifat ilmu dan yang bersifat jejak realiti (pengalaman) .
Maksud melibatkan ilmu, bahawa bagi seorang Islam, khususnya yang berilmu dan mengetahui latarbelakang sejarah, walaupun sebelum pergi ke tanah suci dia tahu bahawa Makkah adalah Tanah Suci yang ada hubungan dengan Nabi Allah Ibrahim, bahkan dikaitkan dengan Nabi Adam a.s. yang bertemu dengan Saidatina Hawa di Arafah, selepas mereka diturunkan di dunia dan dari sini  berkembangnya keturunan Adam-Hawa  yang akhirnya memenuhi dunia sebagaimana kini.
Manakala Nabi Ibrahim a.s. menempatkan isterinya Saydatuna Hajar dan anak mereka Ismail di Baitullah. Peristiwa Hajar mencari air untuk anaknya Ismail menjadi lambang ibadat (haji)  kemudian, dalam mana  Hajar berlari berulang alik di antara Safa dan Marwah yang kemudian mengalir air zamazam sebagaimana ada sampai sekarang. Kewujudan air ini membawa kemakmuran kepada bumi Makkah sebagaimana dido`akan oleh Nabi Ibrahim bermaksud:
``Dan berkata Ibrahim, (wahai Tuhanku) jadikanlah negeri ini  aman. Dan jauhkanlah diriku dan anakku daripada menyembah berhala.``(Ibrahim: 35). Seterusnya kata Ibrahim:
``Wahai Tuhanku bahawa aku mendiami dan zuriatku di lembah yang tiada tumbuhan di sisi rumah Engkau – Baitil Haram. Tuhanku jadikan mereka menunaikan solat, maka jadilah hati manusia cenderung datang kepadanya dan berilah mereka rezeki daripada buah-buahan, semoga mereka bersyukur.``       (Ibrahim: 37).
Di Tanah Suci ini Ibrahim diperintah agar mengorban anaknya Ismail yang patuh kepadanya, tetapi kemudian digantikan dengan kibasy. Ianya menjadi lambang ibadat korban.
Di Tanah Makkah ini juga menjadi tapak jihad bagi Rasulullah s.a.w. mendakwah Islam selama  13 tahun. Di sini dapat dilihat Gua Hira`, tempat Baginda mula-mula menerima wahyu. Di Makkah ini Baginda menghadapi berbagai halangan, sekatan dan kepungan, bahkan pada satu peringkat kafir Qurasy berusaha membunuh Baginda, sehingga baginda mengambil keputusan berhijrah ke Masdinah dengan diiringi sahabat setianya Abu Bakar al-S*iddiq. Dari Madinah Baginda berdakwah meluaskan agama Islam sehingga dapat pula membuka Makkah dan Islam berkembang ke seluruh alam.
Menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah melalui proses perjalanan jasmani dan rohani. Seorang Islam yang mau menunaikan haji, khususnya bagi yang menunaikannya bagi pertama kali, bukan setakat digerak rasa ta`abbudiyyah untuk pergi menunaikan haji, tapi selama ini menyimpan keinginan dan rindu untuk ke Tanah Suci, lantaran didesak oleh kepatuhan dan kerinduan ini, hamba Allah bekerja dan menghimpunkan duit dan bekalan untuk ke Tanah Suci. Hamba yang diberi peluang bersama jama`ah yang lain yang selama ini bersabar, begitu gembira dan bersyukur di atas kurniaan dan izin Allah dapat ke Tanah Suci.
Di Makkah bila menunaikan Haji dan Juga `Umrah, mengamalkan ibadat itu dia sebenarnya secara tidak langsung menjejaki sejarah dan amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan Nabi Ismail. Mereka bertawaf mengelilingi binaan yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dan juga menelusuri peristiwa yang dialami oleh Hajar dan anaknya Ismail seperti sa`i  antara  Safa dan Maruah. Mereka juga mengikuti perlakuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bila Baginda menunaikan haji dan juga umrah. Begitu juga bila bergerak ke Arafah, tempat lambang pertemuan Adam dan Hawa dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam mana di sana juga baginda menyampaikan khutbah Baginda,. Begitu juga jejak diteruskan ketika ke Muzdalifah bermalam di Mina dan seterusnya apa yang dilakukan ibadat haji itu, secara tidak langsung adalah menurut jejak yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
Pemergian ke Madinah adalah sebagai menurut jejak Baginda yang berhijrah ke Madinah dan di Madinah ini dapat dihayati kesan perjalanan sejarah yang didepani oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat dalam perjuangan menegakkan Islam. Di Madinah dapat dilihat dan dihayati misanya Masjid Quba` yang pertama dibina Baginda, Masjid Nabawi yang dibina Baginda, tempat baginda menyebarkan Islam, bahkan menjadi pusat pentadbiran dan pengajaran. Bahkan di masjid dapat diziarahi maqam Rasulullah dan sahabat-sahabat.
Selain dari itu dapat ditelusuri jihad perjuangan Rasulullah dan sahabat-sahabat seperti kawasan peperangan Badar, Bukit Uhud dan kesan-kesan sejarah yang lain.
Menunaikan haji dalam kata lain bersama tujuan utama bagi beribadat kepada Allah melalui haji, sebenarnya mendekatkan kefahaman kita dengan bukti-bukti sejarah berhubung dengan perkembangan Islam sama ada di Makkah dan di Madinah. Selain dari kesan perhatian luaran, ianya resap ke dalam hati mengenai perjuangan Rasulullah. Daripada ibadat haji tentulah memberi kesan yang lebih mendalam dari segi rohani, bahawa apa yang dipelajari selama ini, kini berdepan dengan mata kepala dan meresap ke dalam jiwa. Dapat juga difahami bahawa Islam yang kita terima adalah berkesinambungan di dalam sejarah peradaban manusia dan sejarah kerohanian itu  berkesinambungan dari Nabi Adam moyang bagi semua manusia, membawalah kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lain, membawa kepada Nabi Ismail dan turun kepada Nabi Muhammad s,a,w. bahawa apa yang kita ikut adalah dari tradisi keagamaan dan kerohanian yang kukuh. Tradisi yang bersifat ilmu, rohani dan insani terus berkesinambungan hingga kini.
Umumnya  berpendapat dan bukti-bukti memperlihatkan, mengerjakan haji mentransformkan seorang hamba dari watak biasa kepada seorang yang patuh pada perintah Allah dan watak juga bertukar dari watak biasa kepada seorang haji yang jiwanya lebih murni yang menandakan hajinya adalah haji yang mabrur.

Sekian.

No comments:

Post a Comment