October 14, 2017

TASAWUF-PERSAHABATAN, DOKTRIN AL-NURI


BBB, 23 Muharram 1439H. = 13 Oktober 2017M. (Juma`at):
Abu al-Husain al-Nuri – Nama penuh baginya ialah Ahmad bin Muhammad, dilahir dan terdidik di Baghdad, keturunan asal dari Khurasan, iaitu satu kampung  di antara Hirat dan Marwi al-Rudz yang dipanggil Bu`thur, lantaran itu kata Al-Sulami dia juga dikenali  dengan panggilan `Ibn al-Baghawi.``
Abu al-Hasan al-Nuri adalah dari kalangan shaykh dan `ulama` terkenal yang tiada tanding pada zamannya. Dia mempunyai t*ariqat yang elok dan kalam yang lembut. Dia bersahabat dengan Sari al-Saqat*i, Muhammad bin`Ali al-Qas*s*ab dan berkesempatan dengan Ahmad al-Hawari. Dia meninggal pada tahun 295H.
Menurut Al-Hujwiri dua prinsip utama bagi Doktrin Nuri, iaitu `Tasawuf dan Persahabatan.`
Dari segi tasawuf Nuri berkata, ``Tasawuf ialah meninggalkan sesuatu yang berkepentingan diri.`` Ianya juga mengutamakan orang lain, termasuklah kawan.
Menurut Al-Hujwiri berkata  Al-Nuri lagi, Tasawuf adalah lebih unggul dari kefaqiran.`` Al-Nuri juga tidak bersetuju dengan konsep `uzlah, sebaliknya menekankan persahabatan.
`Uzlah dengan maksud pengasingan diri, beramal secara perseorangan, kemungkinan disusupi oleh syaitan yang mnenyelewengkan seseorang, sebaliknya dengan persahabatan yang ikhlas, bukan saja dapat membantu antara satu sama lain, tetapi lebih penting menegur dan memperbaiki kesilapan antara satu sama lain. Sebagaimana disebut di atas dalam persahabatan keutamaan harus diberi kepada kawan dan orang lain dari diri sendiri.
Model yang paling utama ialah persahabatan kaum Ansar yang mengutamakan kepentingan kaum Muhajirin dari kaum Ansar sendiri, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan mereka yang terdahulu yang awal daripada orang Muhajirin dan Ansar yang mengikut mereka itu dengan ihsan . Allah redha terhadap mereka dan mereka meredha daripadanya.`` (Al-Taubah: 100).
Orang-orang Ansar pada peringkat permulaan Hijrah memberi bantuan kepada orang  Muhajirin  hasil dari kukuhnya persahabatan di kalangan mereka.
Sesungguhnya konsep sahabat amat penting di dalam Islam. Sejarah memperlihatkan peranan sahabat antara Rasulullah s.a.w. dengan Sayyiduna Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain berjaya memperkukuhkan Islam. Sahabat-sahabat juga meningkatkan keilmuan dan kekuatan umat Islam.
Konsep sahabat Al-Nuri adalah terkesan dari riwayat sebuah Hadith:
Mengkhabarkan kami Abu al-Qasim, `Abdul Rahim bin `Ali, al-Bazzar al-Hafiz* di Baghdad berkata, bercakap kepada kami Abu `Abdullah, Muhammad bin `Umar bin al-Fdhl, bercakap kepada kami Muhammad bin `Isa al-Dihqan, katanya, adalah aku berjalan bersama Abi al-Husain, Ahmad bin Muhammad terkenal dengan Ibn al-Baghawi al-Sufi, maka kataku kepadanya, ``Apa yang memelihara Al-Sari Saqat*i, maka katanya bercakap kepada kami Al-Sari, daripada Ma`ruf al-Karkhi daripada Ibn al-Samak, daripada Al-Thauri daripada Al-A`mash daripada Anas r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda (bermaksud):
``Siapa yang menunaikan kepada saudaranya yang muslim satu hajat, adalah baginya pahala seperti orang yang berkhidmat kepada Allah di dalam menunaikan `umrahnya.``
Berkata Muhammad bin `Isa al-Dihqan, aku pergi kepada Sari al-Saqat*i, maka  aku bertanya kepadanya, maka katanya, aku mendengar Ma`ruf bi Fairuz al-Karkhi berkata, ``Aku keluar daripada Kufah, maka aku melihat seorang lelaki zuhud yang dipanggil Ibn  al-Samak, kami bermuzakarah tentang ilmu. Maka katanya bercakap kepada kami Al-Thauri daripada Al-A`mash seumpamanya.``
Disoal lagi Nuri tentang tasawuf, maka katanya, ``Tiadalah tasawuf itu pada tulisan dan bukan pada ilmu yang banyak, tetapi adalah pada akhlak.``
Didengar daripada `Abd al-Wahid bin Abi Bakr berkata, aku mendengar `Ali al-Fata berkata, aku mendengar Aba al-Husain al-Nuri berkata, ``Ahli agama berdiri  (menunaikan kewajipan), ahli tauhid berjalan, ahlu al-redha di dalam kerehatan, orang terputus dalam keheranan. Kemudian dia berkata, ``Sesungguhnya yang haqq apabila zahir, hancurlah tiap yang tertutup dan terlindung.``
Berkata Al-Nuri, ``Semulia-mulia perkara pada zaman kita dua,  orang alim yang beramal dengan ilmunya dan  orang `arif yang bercakap tentang hakikat.``
Disoal Al-Nuri tentang faqir yang sebenar, maka katanya, ``Ialah yang tidak menuduh (tohmoh) Allah Ta`ala dengan sebab-sebab dan dia tenang dalam segala hal.``
Menurut Al-Sarraj Al-Nuri adalah dari kalangan al-wajidin, berintuisi dan berestetik. Dia sering berpuisi.  Antaranya katanya:
Renungilah dengan mata kebenaran, jika kau perhatikan
Kepada  keindahan pada langit bumi mengkagumkan
Jangan utamakan kepentingan diri ambil kesempatan
Jadilah pemerhati kebenaran pada kekuasaan Tuhan.
Dikatakan pada suatu hari Al-Nuri mengungkapkan, ``Aku mencintai Allah dan Dia mencintaiku.`` Dengan ungkapan itu dia dianggap zindiq dan dibawa kepada pengetahuan Khalifah Al-Muwaffiq pada zamannya untuk dihukum. Bila ditanya, dia membaca ayat Al-Qur`an:
 ``Yuhibbuhum wa yuhibbunahu` (Al-Ma`idah: 54),  bermaksud:
``Dia mencintai mereka itu dan mereka itu mencintaiNya .``
Dia meneragkannya kepada Khalifah dengan lembut, halus dan teliti sehingga Sultan terpegun dan mengalir air mata membenarkan. !
Satu pendapat bernas  Al-Nuri sebagaimana dicatat oleh  Al-Hujwiri, bahawa terdapat sepuluh doktrin tasawuf yang diterima – tidak termasuk yang ditolak dan kita sedang membincangkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment