October 26, 2017

SOLAT IBADAT UTAMA MERANGKUMI KEROHANIAN


BBB, 05 Safar 1439H. = 25 Oktober 201`7M. (Rabu):
Al-Hujwiri memasukkan topik berkenaan solat pada peingkat akhir dari kandungan  bukunya – Kashf al-Mahjub. Mungkin ini bagi menunjukkan bahawa solat adalah `part and parcel` dari tasawuf. Tetapi jika bertujuan sedemikian, maka solat dan bahagian-bahagian lain dari ibadat sepatutnya menjadi bahagian dari pendekatan tasawuf berada pada peringkat awal sebagai dasar bagi pendekatan tasawuf.
Solat, sebagaimana dibicarakan, maknanya dari segi bahasa ialah `Do`a`  dan dari segi istilah ialah ibadat yang dari segi amalannya ialah perkataan dan perbuatan tertentu – terdiri dari rukun-rukun dan sunat-sunat yang pemulaan pembukaannya dengan takbir dan berakhir dengan salam.
Mendirikan solat adalah fardhu bagi setiap orang Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang menyuruh mendirikan solat. Antaranya ayat bermaksud:
`` Dan hendaklah kamu mendirikan solat dan keluarkan zakat dan hendaklah kamu ruku`  bersama orang-orang yang ruku`.`` (Al-Baqarah: 43).
Manakala Hadith sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab, bahawa Jibril  menemui Nabi Muhammad s.a.w. antaranya bertanya kepada Nabi dengan katanya
``Khabarkan daku tentang Islam, maka bersabda Rasulullah s.a.w.
``Islam ialah engkau mengucap, `La ilaha illa Allah wa anna Muhammadar-Rasulullah, dan engkau mendirikan solat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau puasa Ramadhan dan engkau menunaikan haji ke Baytillah, jika engkau berkemampuan pergi kepadanya.``  Dari Hadith al-Arba`in al-Nawawiyyah – Riwayat Muslim.
Kaedah solat dihuraikan dengan jelas di dalam kitab-kitab fiqh daripada keperluan taharah – pra mendirikan solat. Mengetahui solat-solat fardhu, waktu-waktu,  rukun dan sunat solat, solat jama`ah dan solat Juma`at, dan berbagai-bagai  solat sunat.
Sesungguhnya solat adalah ibadat yang paling utama di dalam Islam dan disifatkan sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikannya dia mendirikan agama dan siapa yang meninggalkannya dia meruntuhkan agama.
Solat juga dapat dilihat fungsinya. Dia berfungsi sebagai hablun min Allah dan hablun min al-Nas.
Fungsi sebagai hablun min Allah, dengan bersolat dia adalah merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Allah sebagai melahirkan rasa ta`abbudiyyah terhadap Allah, bahkan mendekati diri kepadaNya, Dia adalah merupakan munajat yang kepadaNya dipohon permintaan. Bahkan pada peringkat yang lebih tinggi solat dilihat sebagai sesi mi`raj hamba kepada Tuhannya. Jika Rasulullah s.a,w. dalam peristiwa Isra` dan Mi`raj adalah bertujuan menerima kefardhuan solat dari Allah Ta`ala yang wajib dan kita tunaikan lima kali sehari semalam bagi yang wajib dan berbagai jenis solat lagi dapat diamlkan solat-solat berkenaan bagi setiap yang menunaikannya adalah sesi mi`raj hamba di  dalam melahirkan ta`abbudiyyah dan permohonan terhadap Tuhan. Didalam hubungan dengan Tuhan ini,  solat juga adalah proses membersih hati dan memperbaiki amalan dalam hubungan dengan Tuhan yang sudah pasti menjadikan hamba seorang yang baik di dalam mematuhi perintah Tuhan. Dengan demikian solat juga sebagai  waja diri yang dapat menjcegah diri dari melakukan kejahatan, sebagai firman Allah yang bermaksud:
``Sesungguhnya solat mencegah diri dari melakukan perkara yang keji dan munkar.`` (AL-`Ankabut: 45).
Jadi dengan bersolat membentuk jiwa yang patuh, bersih, murni, baik dan wara`
Dilihat dari segi kesan kemasyarakatan pula dapat dilihat  dari unit yang kecil, bahawa keluarga yang bersolat, khususnya secara berjamaah dapat membentuk keluarga yang harmoni dan insya Allah bahagia. Dilihat dari kelompok yang lebih besar dengan melalui solat berjama`ah di surau dan masjid menjalin hubungan sosial yang baik, berkenalan dan membentuk sikap tolong menolong dan melakukan kebajikan di kalangan jama`ah dan masyarakat. Melalui kehidupan berjama`ah hidupnya tradisi pengajian yang dapt mempertingkatkan keilmuan, khususnya keislaman di tengah masyarakat.
Sebagai satu kritik hasil dari pemerhatian  kita,bahawa di dalam pendekatan tasawuf dapat dikatakan kurang mengenengahkan solat sebagai asas dan pokok utama di dalam pendekatan tasawuf, Di dalam pendekatan tasawuf misalnya melalui pendekatan maqam dan hal, tiada meletakkan peranan solat di dalam membentuk jiwa sufi dan tiada  disebut penekanan amalan solat sebagai keperluan utama di dalam membentuk jiwa sufi.
Di dalam pendekatan kesufian yang bertujuan membentuk jiwa kesufian banyak membicarakan  dari perjalanan kualiti sama ada melalui maqam dan hal yang praktik amalan tidak sejelas kaedah mendirikan solat, apa yang ditekankan ialah pada puncaknya ialah mesra dan cinta kepada Allah yang ungkapannya bersifat rhetorik, imbiguity yang pada hakikatnya tidak mungkin berlaku kemesraan, cinta  dan  penyatuan terhadap  atau dengan  Allah.
Kita lihat jika anjuran solat lebih kepada berjamaah dan bermasyarakat yang memberi faedah kepada pembinaan masyarakat itu sendiri, sebaliknya penganjuran tasawuf ke arah pengasingan, pembangunan diri dari segi rohani secara bersendiri dan kelompok berasingan  - bercanggah dari semangat dan significantnya solat. Kita tidak bertujuan merendahkan tasawuf, kerana jiwa tasawuf sebenarnya lebih lengkap dan sempurna di bawa oleh solat. Apa yang dilihat adalah pendekatan-pendekatan yang didekati di dalam tasawuf yang tidak sejelas sebagaimana pendekatan dan segala perkara yang berhubungan dengan solat adalah sempurna, jelas dan dapat diikuti dan diamalkan oleh masyarakat secara jelas.
Tasawuf sebenarnya adalah sebahagian dari jiwa keislaman, pendekatan ke arah pengisiannya berbagai-bagai. Ianya sepatutnya menjadi sebahagian daripada ibadat utama yang dapat diamalkan di dalam masyarakat oleh semua.

Sekian.

No comments:

Post a Comment