October 10, 2017

LANJUTAN HAL-HAL


BBB,  19 Muharram 1439H. = 09 Oktober 2017M. (Isnin):
Selain dari tiga aspek hal, iaitu muraqabah, qurb dan mahabbah, maka terdapat sejumlah aspek yang dikategorikan di bawah hal  (ahwal), iaitu:
4. Hal khauf (Takut):
Takut ialah suasana diri yang merasa gerun terhadap kekuasaan,  kehebatan dan keagungan Allah Ta`ala. Khauf adalah kebalikan dari aspek mahabbah yang telah dibicarakan yang membawa elemen mesra. Demikian hal seperti khauf  boleh berlaku perubahan kepada suasana diri dan hati.
Firman Allah Ta`ala bermaksud:
(Mereka itu takut (hari kiamat) yang berbalik-balik hati dan penglihatan.`` (Al-Nur: 37).
Berkata Ibn Al-Jala`, ``Orang yang takut pada pendapatku ialah yang tidak takut selain daripada Allah Ta`ala.``
5.  Raja`(Harap)
Bermaksud harap, ia merupakan kemahuan yang mungkin dapat dan mungkin sebaliknya, namun ada di dalamnya nada positif ke arah ditunaikan apa yang diharapkan, tetapi jika sesuatu itu sudah didapat maka ianya bukan lagi di dalam kategori raja`.
Firman Allah berhubung dengan raja` bermaksud:
``Maka adalah siapa yang mengharapkan menemui Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak mensyirikkan dengan ibadatnya dengan Tuhannya akan sesuatu.`` ((Al-Kahfi; 110).
Dan sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud, ``Jikalau ditimbang takut seorang mu`min dan harapnya nescaya seimbang,.
5. Al-Shauq
Shauq adalah pertanda mesra dan shauq ialah keinginan bersama yang dishauqnya secara berterusan.
Diriwayatkan bahawa Rasulullah berdo`a dengan katanya bermaksud:
``Aku memohon kepada engkau lazat penglihatan kepada wajah engkau dan shauq kepada pertemuan dengan Engklau.``
Dan disoal setengah mereka itu tentang shauq, maka dikatakan, ``Gemuruh hati ketika menyebut yang dikasihi., manakala hal berikut,
6. Al-Uns  (Mesra, Jinak)
Juga melambangkan mesra, jinak dan dekat, dan makna uns dengan Allah Ta`ala ialah, bergantung padaNya, tenang kepadaNya dan memohon kepadaNya dan tidak melebihi dari garis sedemikian.``. Al-Uns dengan Allah ialah  bagi hamba yang sempurna kebersihannya dan suci  dzikirnya dan dia menjauhi dirinya daripada apa yang melalaikan dari Allah.
7. Al-T*ama`ninah
Mencerminkan suasana hati  yang tenang. Perubahan kejiwaan kepada yang lebih baik. Tentang t*ama`ninah firman Allah bermaksud:
``Mereka yang beriman dan tenang hati mereka itu dengan berdzikir kepada Alklah. Ingatlah dengan berdzikir kepada Allah menenangkan hati.`` (Al-Ra`d: 28).
Berkata Sahl bin `Abdullah r.a., ``Apabila tenang hati seorang hamba kepada Tuannya (Allah), maka tenang kepadanya dan kuat hal hamba dan apabila kuat mesra hamba dengan segala sesuatu.``
8. Mushahadah (Penyaksian)
Adalah gambaran tentang tersingkapnya halangan yang membawa kepada konsep mushahadah dengan hati dan jiwa yang berdekatan. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Sesungguhnya pada yang demikian mengingatkan bagi siapa yang peka hati dan dikurnia pendengaran dan dia menyaksikan.`` (Qaf:  37) – Bermaksud hadir hatinya.
Berkata Abu Sa`id al-Kharraz r.a., ``Siapa yang menyaksi Allah dengan hatinya, hilang daripadanya selain daripadaNya, dan lebur tiap-tiap sesuatu dan ghaib ketika kewujudan kebesaran Allah Ta`ala dan tidak kekal di dalam hati melainkan Allah `Azza wa Jalla.
9. Hal Yaqin
Kepercayaan yang kukuh dan tiada ruang ragu.
Allah menyebut di dalam kitab (Al-Qur`an) bahawa yaqin ada tiga wajah, iaitu ` ilmu al-yaqin, `ayn al-yaqin dan haqq al-yaqin.
Dan dikatakan al-yaqin ialah mukashafah, Dan mukashafah ada tiga wajah.
Mukashafah dengan mata dan penglihatan pada hari kiamah.
Mukashafah hati dengan hakikat iman dengan nyata yaqin tanpa bagaimana dan tanpa had.
Mukashafah aiat dengan pernyataan kudrat kepada nabi-nabi dengan mu`jizat dan lainm-lain seperti karamat dan dimustajabkan do`a.
Demikian aspek-aspek hal yang dilalui dan dialami oleh pejalan rohani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment