October 18, 2017

DOKTRIN KHAFIFIYYAH - KEHADHIRAN DAN KETIDAKHADHIRAN


BBB, 27 Muharram 1439H. = 17 Oktober 2017M. (Selasa):
Doktrin Khafifiyyah adalah dinisbahkan kepada pengikut-pengikut Abu `Abdullah bin Khafif yang namanya ialah Muhammad bin Khafif bin Ispakshad  al-S*abba di muqim Shiraz. Ibunya dari Naisaburiyyah. Dia diibaratkan sebagai shaykh kalangan shaykh-shaykh pada masanya.
Dia bersahabat dengan Ruym dan Al-Jariri dan Abu al-`Abbas bin `At*a`, dan Tahir al-Maqdisi  dan Abu `Amrin al-Dimashqi. Berkesempatan bertemu dengan Al-Husain bin Mansur. Dia alim di dalam ilmu zahir dan ilmu haqiqat. Dia mengarang berbagai risalah di dalam berbagai cabang ilmu tasawuf. Pendeknya dia shaykh tunggal pada masanya dari segi hal, ilmu dan akhlak. Dia meninggal tahun 371H.
Gambaran yang diberi terhadap Abdullah al-Khafif jauh berlainan dari Al-Hujwiri yang tidak munasabah sebagai watak sufi. Dia seolah-olah  sebagai watak di dalam cerita Seribu Satu Malam. Dikatakan dia adalah berketurunan raja dan berkahwin dengan 400 perempuan. Kemudian terlibat dalam tasawuf dan bertaubat.
Doktrinnya ialah tentang konsep kehadhiran dan ketidakhadhiran.
Maksud hadhir ialah kerinduan hati kepada Tuhan antara kesampaian dan ketidaksampaian. Menurutnya ketidakhadhiran  adalah dalam menuju kehadhiran dan akhirnya antara kehadhiran  dan ketidakhadhiran adalah sama.
Kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah merupkan hal dalam perjalanan kualiti dalam menuju Ilahi. Ianya bersifat maknawi dan bukan hakiki dari segi kehadhiran. Ianya adalah merupakan pengalaman bersifat rohani bersifat intuitif, wujdan dan kehambaan. Apa yang disifatkan kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah nisbi, relatif dan bukan hakikli sama ada hadhir atau tidakhadhir. Akidah Sunni membataskan antara hamba dan Tuhan, bahawa tidak mungkin kehambaan walaupun dengan apa kaedah dikatakan  bersama,  apalagi bersatu dengan Tuhan.
Antara ungkapan-ungkapan  Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif yang dicatat oleh Al-Sulami di dalam Tabaqat al-Sufiyyah, amtaranya:
Mengkhabarkan kami Muhammad bin Khafif sebagai menurunkan ijazah, bahawasanya dia disoal tentang tasawuf, maka katanya:
``Membersih hati  dari sifat keinsanan (yang keji), memisahkan dari tabiat keji, memadamkan sifat keji kemanusiaan, menjauhi dakwaan-dakwaan diri, meningkatkan sifat-sifat kerohanian,  cenderung dengan ilmu-ilmu yang bersifat hakikat dan mengikut Rasulullah s.a.w. dari segi shari`ah.
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Kemabukan jiwa, ialah gelora hati di dalam suasana dzikir kepada Allah.``
Dan berkata Muhammad bin Khafif, ``Iman ialah membenarkan hati daripada apa yang diberitahu tentang haqq berhubung dengan perkara-perkara ghaib.``
Berkata Muihammad bin Khafif, ``Takut  ialah kegoncangan hati mengetahui tentang kekuasaan yang disembah.``
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Taqwa ialah menjauhi apa yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta`ala.``
Berkata Muhammad bin Khafif, ``Tawakkal ialah memadai dengan jaminanNya dan menggugurkan tohmah tentang qadha`Nya.``
Dan berkata Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif, ``Hakikat iradat ialah berterusan usaha dan meninggalkan rehat.``
Dan berkata Abu `Abdullah.  ``Tuntutan berbagai-bagai.
Maka tuntutan iman, apa yang menunjukkan engkau kepadanya dengan tas*diq yang benar dari janji baik dan janji jahat.
Dan tuntutan ilmu apa yang menerangkan kepada engkau hukum-hukumnya, maka zahirlah dalil-dalilnya.
Dan tuntutan kebenaran dengan menggunakannya.
Dan tuntutan yang hak ialah apa nyata tentang kenyataan dan engkau cenderung mempertahankannya.``
Disoal  Abu `Abdullah Muhammad bin Khafif daripada kedekatan, Kedekatan engkau kepadaNya dengan melazimkan muwafakat dan kedekatanNya kepada engka u dengan berterusan taufik.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Yang sampai ialah siapa yang berhubung dengan yang dikasihinya, tanpa yang lain daripadanya. Yakni ghaib yang lain dariNya.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Rindu ialah yang terbakar di dalam ingatan dan tertegah dari pengaduan.``
Dan berkata Abu `Abdullah, ``Himmah tarikan penyaksian yang mendorong pergi ke arahnya.``
Ungkapan-ungkapan pada bahagian akhir membayangkan maksud dari apa yang diistilahkan sebagai `Kehadhiran dan ketidakhadhiran`  itu yang membayangkan apa yang dianggap kehadhiran adalah dari segi  intuitif  dan  wajdan dan bukan dari segi hakikat sebenarnya, lantaran itu dikatakan pada peringkat tertinggi kehadhiran dan ketidakhadhiran adalah bersamaan.


Sekian.

No comments:

Post a Comment