October 21, 2017

DOKTRIN BERCANGGAH DENGAN ISLAM


BBB,   30 Muharram 1439H. = 20 Oktober 2017M. (Juma`at):
Al-Hujwiri menyebut 12 doktrin yang mau dibicarakan. Menurutnya sepuluh daripadanya tidak bercabgah dengan Al-Sunnah, manakala dua lagi ditolak.  Doktrin Hululiyyah oleh Al-Husain Mansur (AL-Hallaj) sebagai salah satu yang ditolak, tapi tidak dibicarakan baki satu lagi.
Tentang doktrin yang diterima dan ditolak ini Abu Nas*r al-Sarraj di dalam AL-Luma`, mwnulis bahawa disamping yang diterima ada pula segolongan yang dituduh, difitnah, bahkan ada yang dianggap sebagai kufur.
Tuduhan timbul menurut Al-Sarraj oleh kerana pihak yang menuduh bukan ahli dan tidak memhami maksud yang diungkap oleh ahli sufi. Kerana tidak faham menimbulkan kekeliruan dan tuduhan yang tidak sepatutnya. Dari satu segi ada yang bermotifkan politik dan mempertahankan kedudukan. Tuduhan sengaja dilemparkan bagi menjatuhkan satu pihak agar pihak yang lain mendapat kedudukan dan kepentingan tertentu.
Menurut Al-Sarraj pihak yang menjadi mangsa tuduhan termasuklah Dzu al-Nun al-Mis*ri . Dia dituduh zindiq dan kufur. Tuduhan diangkat kepada sultan yang memerintah pada masanya. Dia menjawab segala tuduhan dengan jelas dan kekeliruan dapat di perbetulkan. Tuduhan terhadapnya ditarik balik dan dia dikembalikan kepada kedudukannya secara terhormat.
Keadaan yang sama berlaku kepada Abu Sa`id Ahmad bin `Isa al-Kharraz beliau dituduh oleh sekumpulan jamaah sebagai kufur, kerana tidak memahami kandungan  kitabnya -  Kitab al-Sirri, namun kekeliruan dan ketidakfahaman dapat dijelaskan. Selain dari dua sufi di atas terdapat beberapa kekeliruan yang lain terhadap beberapa sufi yang lain diterangkan oleh Abu Nas*r al-Sarraj.
Selain dari doktrin yang dianggap tidak bertentang dengan Islam, terdapat berbagai-bagai doktrin yang bertentang dengan Islam. Antaranya.
Pendapat yang tidak menerima wujudnya akhirat. Kepercayaan ini mempercayai hidup setakat di dunia ini sahaja. Pendapat ini wujud sejak lama. Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Dan mereka itu (orang-orang musyrikin) berkata bahawa kehidupan adalah setakat di dunia dan kita tidak akan dibangkitan.`` (Al-Ma`idah: 29).
Di dalam ayat di atas Allah menceritakan sikap orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w. sejak di Makkah. Mereka melahirkan penentangan mereka dengan menentang pendapat Islam yang akhirat akan tiba dan manusia akan dibangkitkan.
Pegangan sepert  ini bukan saja wujud pada zaman lepas tetapi masih wujud dan menjadi pegangan bagi setengah yang  tidak mempercayai akhirat hingga kini.
Antara doktrin yang bercanggah dengan Islam, ialah `Doktrin Ittihad`, ianya sebalik dari hulul. Doktrin hulul ialah mempercayai Tuhun turun menjelmakan dirinya di dalam makhluk, khususnya manusia sebagaimana telah dibicarakan. Sebaliknya ittihad ialah hamba, khususnya manusia yang meningkat dirinya kepada pihak tertinggi (Tuhan). Dianya bersatu dengan Tuhan dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kekeliruan mungkin timbul ada yang menganggap sufi yang meningkat kualiti diri dan mencintai Allah bersatu dengan Tuhan. Jika ada kepercayaan seperti ini adalah bertentang dengan akidah Islam. Manusia atau hamba tidak mungkin meningkat dan bersatu dengan Tuhan, walau dengan apa cara sekalipun. Ungkapan-ungkapan yang mungkin termaksud ke arah itu adalah dari rasa wajdan, intuisi dan kemesraan semata-mata. Dan seharusnya tidak timbul ungkapan-ungkapan yang boleh mengelirukan.
Selain dari doktrin di atas, terdapat doktrin yang dikenali sebagai `Wahdat al-wujud`, bermaksud yang ada hanya satu yang wujud, manakala yang lain dari segi hakikatnya tidak wujud. Doktrin ini dinisbahkan kepada Muhyi al-Din Ibn `Arabi (m.1240M.). Segala yang wujud adalah bayang-bayang bagi yang hakiki. Doktrin ini banyak menimbulkan permasalahan dari segi hukum dan keakhlakan.Umumnya menolak falsafah sedemikian, kerana ia bercanggah dengan Islam.
Selain daripada itu terdapat doktrin `Serba Tuhan`, bahawa alam dan apa yang wujud di dalamnya  ini adalah `a part and parcel` daripada Tuhan. Wujudnya, walaupun akan berlaku kerosajkan adalah berterusan. Kepercayaan sedemikian juga banyak menimbulkan kekacauan antara Tuhan dan yang dipertuhankan, antara kuasa dan yang berkuasa.  Juga tidak dapat ditegakkan dari segi peraturan, hukum, nilai dan keakhlakan.
Tentulah apa yang kita bicarakan di atas merupakan sebahagian dari kepercayaan yang bercanggah dengan Islam. Sudah pasti banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang wujud yang bercanggah dengan Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment