October 8, 2017

PERSOALAN MAQAM DAN HAL


BBB, 17 Muharram 1439H. = 17 Oktober 20017M. (Sabtu):
Di dalam membicarakan tentang  doktrin  atau faham `Muhasibisme` Al-Hujwiri membicarakan tentang  persoalan maqam dan hal yang Al-Hujwiri sedar bahawa maqam dan hal tidaklah termasuk di bawah doktrin atau faham yang dibicarakan. Al-Hujwiri mengaitkan maqam dan hal ini kepada pendapat Al-Harith bin Asad al-Muhasibi.
Kata Al-Hujwiri, bahawa kedua istilah itu biasa digunakan sebagai istilah kesufian,
``Maqam menunjukkan keberadaan seseorang di jalan Allah yang dipenuhi seseorang itu  akan kewajipan-kewajipan yang berkaitan dengan maqam itu dan penjagaannya sehingga dia mencapai kesempurnaan dari segi maqam berkenaan.``
Manakala hal menurut Al-Hujwiri adalah suasana yang turun dari Tuhan ke dalam hati manusia tanpa mampu menolaknya bila dia datang dan tiada mampu mendapatrnya bila dia pergi.
Konsep maqam dan hal di dalam tasawuf adalah penting. Dia adalah merupakan skema pendekatan utama yang seharusnya dilalui oleh seorang sufi dalam perjalanan meningkatkan kualiti diri dalam menuju Ilahi.
Maqam bererti hentian, ianya diibaratkan dalam perjalanan yang jauh, maka untuk sampai perlu melalui hentian-hentian. Misalnya untuk ke Makkah  bertolak dari rumah, kemudian ke bandar , menaiki kenderaan ke lapangan terbang, ke Kuala Lumpur dan menaiki kapal terbang ke Jeddah dan kemudian sampai ke Makkah tempat yang dituju. Adapun hal ialah suasana yang berlaku pada diri dari segi peribadi dan kerohanian. Sepatutnya hal akan terus berubah dari baik kepada yang lebih baik dan terbaik di dalam menuju kepada Ilahi.
Shaykh sufi yang paling berwibawa dan mendahului yang lain di dalam membicara persoalan maqam dan hal ini secara teratur ialah Shaykh Abu Nas*r al-Sarraj (m. 378H.) di dalam kitabnya yang berjudul `Al-Luma`.
Al-Sarraj memberi takrif dari segi maqam katanya, ``Makna maqam ialah maqam hamba berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala dengan apa yang didirikannya daripada ibadat, mujahadah dan riyadhiyat untuk menuju kepada Allah Ta`ala, sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Yang demikian bagi siapa yang takut, maqamku dan siapa yang takut kepada janjiku.`` (Ibrahim : 14).
Dan firmanNya lagi bermaksud:
``Dan tidaklah bagi Kami, melainkan baginya maqam yang termaklum.`` (Al-Safat : 164).
Adapun aspek-aspek maqam bagi Al-Sarraj ialah:
a)      Taubah
Merupakan seawal maqam dalam menuju Allah, bermaksud bertaubat dari segala dosa yang lepas dan tidak melibatkan dosa akan datang.
Berkata Al-Susi, taubat ialah engkau tinggalkan daripada tiap-tiap yang dikeji ilmu kepada yang dipuji ilmu. Atau sebagaimana dikata oleh Sahl bin `Abdullah , ``Engkau tidak lupa daripada dosa engkau, sebaliknya Al-Junayd bekata ``Engkau lupa daripada dosa engkau.``.
Daripada maqam taubat meningkat kepada:

b)      Maqam al-Wara`
Bermaksud berwaspada diri, seperti  tidak terjatuh kepada shubhah dan mempastikan diri menggunakan yang halal. Berusaha bersih dalam perjalanan diri.
c)       Maqam Zuhud
Maksud zuhud sebagaimana kata Al-Junayd:
``Mengosongkan tangan dari pemilikan dan mengosongkan hati daripada tamak.``
Daripada zuhud menuju kepada faqr.
d)      Maqam Faqr
Faqr menurut Ibrahim al-Khawass, ``Meninggalkan aduan, menyembunyikan kesan balwa,
Dia adalah maqam al-s*iddiqin.  Firman Allah tentang faqr bermaksud:
``Orang-orang faqir itu menumpukan diri berjuang pada jalan Allah.`` (Al-Baqarah: 273).
Dari faqr menuju kepada:
e)      Maqam Sabar
Berkata Al-Junayd, ``Sabar ialah menanggung ujian Allah hingga tak tertanggung oleh waktu
Firman Allah tentang sabar bermaksud:
``Sesungguhnya dibalas orang-orang sabar itu pahala mereka tanpa hisab (tidak terhisab).``(Al-Zumar: 10). Dari sabar meningkat kepada:
f)       Maqam Tawakkal
Berkata Abu Turab al-Nakhshabi, ``Tawakkal ialah mematuhi badan dari segi ubudiyyah, menyangkut hati dengan rububiyyah dan tama`ninah kepada yang kifayah, jika dikurnia dia syukur, jika tersekat dia sabar redha serta muwafaqat dengan qadar.
Firman Allah bermaksud, ``Kepada Allah bertawakkal orang-orang yang bertawakkal.`` (Ibrahim: 11). Dan daripada tawakkal menuju kepada:
g)      Maqam Redha
Berkata Al-Qanad, ``Redha ialah tenang hati dengan larian qadha`.``
Firman Allah bermaksud, ``Allah meredhai mereka  itu dan mereka meredhakanNya.`` (Al-Ma`idah:  119).
Demikianlah aspek-aspek maqam yang disebut oleh Al-Sarraj di dalam Al-Luma`.
Kesempurnaan maqam hendaklah disertai dengan hal atau ahwal yang akan dibicarakan.


Sekian.

No comments:

Post a Comment