October 22, 2017

APA ITU MA`RIFAT ?


BBB, 01 Safar 1429H. = 21 Oktober  2017M. (Sabtu):
Satu dari keistimewaan kitab Kashf al-Mahjub oleh Al-Hujwiri, bahawa  selain dari membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi yang pembicaraan sedemikian banyak dilakukan oleh penagarang-penagarang tabaqat dan bukan tabaqat, ialah Al-Hujwiri membicarakan tentang doktrin-doktrin kesufian sebagaimana telah dibicarakan. Berikut dari itu Al-Hujwiri membicarakan tentang konsep-konsep, istilah-istilah termasuk juga tentang pengibadatan.
Ma`rifat adalah istilah yang paling rapat dengan kesufian. Ma`rifat dari segi bahasa bermakna kenal, sebagaimana istilah yang dekat dengannya iaitu `ilmu` bererti `tahu..
 Menurut Al-Hujwiri  mengenal Allah ialah dengan dua cara, iaitu dengan ilmu pengetahuan (akal) dan dengan hati.
Al-Hujwiri lebih membesarkan `ma`rifat (hati)  dari ilmu (akal). Beliau berkata,
``Tidak ada theologi tanpa ma`rifat.``
Bermaksud ilmu theologi adalah bergantung pada rasional akal. Baginya ma`rifat lebih utama dari ilmu pengetahuan.
Beliau tidak bersimpati dengan akal, oleh kerana hujah-hujah Mu`tazilah berasaskan akal, dan berpendapat  (Mu`tazilah) kebenaran dapat dicapai oleh akal, walaupun misalnya tidak disampaikan wahyu.`
Kita berpendapat persoalan akai dan ma`rifat  dalam pembicaraan ini tidak ada hubungannya dengan Mu`tazilah.
Akal adalah satu alat yang dapat digunakan bagi mencapai kebenaran, sebagaimana pancaindera juga sebagai alat mencapai kebenaran di dalam had dan batasnya tertentu. Sementara akal dapat digunakan bagi mencapai kebenaran sebagaimana digunakan kaedah dalil dan burhan di dalam keilmuan theologi, namun Al-Hujwiri berpendapat kebenaran  dapat dicapai dengan hati, iaitu melalui mekanisme ilham, iaitu taraf di bawah daripada wahyu, tapi Al-Hujwiri tidak dapat menunjukkan mekanism, hati yang dapat mencapai ilham berkenaan seterusnya kepada kebenaran.
Bagi mengukuhkan pendapat tentang ma`rifat, Al-Hujwiri memetik berbagai pendapat sufi, antaranya pendapat `Abdullah al-Mubarak, iaitu sufi peringkat awal  yang menulis  tentang tasawuf. Menurut `Abdullah al-Mubarak,
``Ma`rifat   ialah kurniaan yang menakjubkan dari Allah kepada `arif yang dikehendaki tentang sesuatu persoalan yang bersifat ma`rifat.``
Manakala Shibli berpendapat, ``Ma`rifat adalah kekaguman yang terus menerus sama ada pada persoalan ma`rifat atau nilai yang terhasil darinya.``
Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi  di dalam bukunya  `Al-Luma`` banyak menampilkan pendapat tentang ma`rifat:
Kata Abu Sa`id al-Kharraz, Ma`rifat datang dengan dua wajah, dengan `ayn yang lembut (al-jud) dan secara usaha yang sungguh-sungguh.``
Disoal Abu Turab al-Nakhshabi tentang `arif, maka katanya, ``
Dia adalah yang tidak dikeruhi oleh sesuatu dan bersih dengannya oleh sesuatu.``
Dan berkata Ahmad bin`Ata`, ``Ma`rifat ada dua jenis  ma`rifat, ma`rifat haqq dan ma`rifat hakikat ma`rifat haqq. Ma`rifat wahdaniyyahNya di atas apa yang nyata dari makhluk dari segi nama-nama dan sifat-sifat. Dan ma`rifat hakikat, bahawa tiada jalan kepadaNya kerana tertegahnya secara s*amadiyyah  dan tahqiq Rububiyyah, kerana maksud firman Allah
(Wala yuhit*una bihi `ilma.``  (Taha: 110)
 bermaksud:
``Dan tidak meliputi dengannya keilmuan.``
Menurut Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi,  maksud``tiada  jalan kepadanya` di atas, yakni kepada ma`rifat secara hakikat kerana Allah Ta`ala menzahirkan kepada makhlukNya daripada nama-nama dan sifat-sifatNya daripada apa yang dikatahui untuk dicakapkannya, yang demikian kerana hakikat ma`rifat, tidak mampu  bagi makhluk dan tidak sezarrah daripadanya, kerana alam dan kandungan akan lebur melalui zarrah terawal dari nyata kebesaranNya, siapa yang mampu ma`ririfat dengan yang bersifat dengan sifat-sifat  sedemikian ?
Sebab itu adalah dikatakan, ``Aku tidak mengenal yang lain dan aku tidak mencintai selain dariNya, kerana  S*amadiyyah tertegah dariNya dilitupi ilmu dan dari idrak, kerana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan tidak meliputi dengan sesuatu dengan ilmunya.`` (Al-Baqarah: 255).
Adalah dihikayatkan  dari Sayyidina Abu Bakar al-S*iddiq, bahawa beliau berkata (bertasbih),
``Mahasuci siapa yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan kepada ma`rifatNya, melainkan lemah daripada  ma`rifatNya.``
Dan disoal Shibli, ``Bilakah seorang `arif menyaksikan Yang Haqq ?`` Katanya
``Apabila nyata yang menyaksi,dan fana segala saksian, hilang segala pancaindera, hancur segala rasa.``
Ditanya lagi, Bila bermula perkara ini dan bila berakhirnya ?`` Maka katanya,
``Permulaan ialah ma`rifatNya dan pengakhiran adalah tauhidNya.``
Dan daripada alamat ma`rifat, bahawa dia melihat dirinya dalam genggaman Al-`Izzah dan berlari di atasnya larian qudrah. Dan daripada alamat ma`rifat ialah mahabbah, kerana siapa yang mengenalNya mengasihiNya.
Demikian antara pendapat tentang ma`rifat yang dicatat oleh Abu Nas*ral-Sarraj di dalam Al-Luma` yang lebih jelas daripada apa  yang dicatat oleh Al-Hujwiri.
Ilmu dan ma`rifat adalah mekanisme  ketahuan dan ma`rifat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment