October 11, 2017

HAMDUN AL-QAS*S*AR DAN DOKTRIN AL-MALAMAH


BBB, 20 Muharram 1439H. =  10 Oktober 2017M. (Selasa):
Hamdun al-Qas*s*ar ialah nama bagi Hamdun bin Ahmad bin `Imarah atau dikenali dengan Salih al-Qas*s*ar al-Naisaburi. Dia terkenal sebagai Shaykh yang membawa doktrin al-malamah dan dia adalah shaykh bagi doktrin malamah berkenaan di Naisaburi dan daripadanya berkembangnya madzhab al-malamah.
Dia bersahabat dengan  Salam bin al-Hasan al-Barusi dan Abu Turab al-Nakhshabi dan `Ali al-Nas*r Abadzi. Dia seorang yang alim terutama di dalam bidang fiqh dan dia mengikut madzhab Abu al-Thauri. Tarikatnya ialah tarikat yang khas bagi dirinya.  Salih Hamdun meninggal tahun 271H. di Naisaburi dan dikebumikan diperkuburan al-Hirah.
Doktrin al-Malamah bermaksud –  kata al-malamah dari istilah la-ma, yalumu, laumah, bererti `mencela`. Jadi malamah bermaksud `mencela diri. Dalam erti kata, sesuatu kelemahan, kesilapam adalah dari diri dan hendaklah sentiasa memeriksa diri dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Manusia meyakini  kekuasaan Tuhan di atas diri dan manusia amat lemah di dalam menanggapi Tuhan. Manusia perlu menerima celaan dan di atas kesilapan yang dilakukan dan bertanggungjawab.
Saebagai contoh dapat  difahami mesej  dari Hadith yang diriwayatkan bahawa:
Bercakap kepada kami bapaku r.a. berkata bercakap kepada kami `Abdullah bin Muhammad bin Munazil, bercakap kepada kami Hamdun bin Muhammad al-Qas*s*ar, bercakap kepada kami Ibrahim al-Zarrad, bercakap kepada kami Ibn Mumayyar, daripada al-A`mash daripada Sa`id bin `Abdullah daripada Abi Barzat al-Aslami berkata, besabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidak bergerak  dua tapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang empat perkara:
Daripada umurnya pada apa yang dihabiskan, dan daripada jasadnya pada apa dilakukan, dan daripada hartanya dari mana diusahakan dan dimana dibelanjakan, dan daripada ilmunya sejauh manakah diamalkan.``
Daripada Hadith dapat diaplikasikan kepada doktrin Hamdun al-Qas*s*ar   bahawa manusia dipertanggungjawab terhadap perlakuan yang dilakukan, bahkan disoal tiap satu bagaimana dia mengguna dan juga dari segi tujuan dilakukan.
Begitu juga sebarang tindakan yang hendak dilakukan hendaklah dipastikan apakah ianya sesuatu yang baik dan jika tidak hendaklah dihendarkan sebagai contoh  Hamdun al-Qas*s*ar pernah ditanya,
``Bilakah seharusnya seorang lelaki itu berkomunikasi (bercakap) dengan seseorang ?``, maka katanya, ``Apabila nyata dia seorang yang menunaikan fardhu dari fardhu-fardhu yang diperintah Allah Ta`ala sebagaimana diketahui, atau dia takut binasa manusia dengan perkara bid`ah dan dia berharap diberi kejayaan oleh Allah dengan ilmunya.
Pendeknya Hamdun amat prehatin dan menjaga kewajipan-kewajipan yang seharusnya ditunai seseorang  dengan sebaik mungkin dan penuh tanggungjawab.
Hamdun juga pernah ditanya, ``Mengapa kalam orang-orang salaf itu lebih bermanfaat dari kalam kita, maka katanya, ``Kerana mereka itu bercakap bagi kemuliaan Islam, menjayakan diri, mencari keredhaan Al-Rahman. Sedang kita bercakap untuk kemuliaan diri, menuntut dunia dan mendapat penerimaan makhluk !.``
Berkata Hamdun, ``Asal  menghilangkan kemesraan antara kawan-kawan, ialah kerana kasihkan dunia.``
 Berkata Hamdun, ``Siapa yang sebok  menuntut keduniaan daripada akhirat, maka dia rugi (hina) sama ada di dunia dan akhirat.
Berkata Hamdun, ``Siapa yang melihat kepada perjalanan salaf, dia mengetahui kecuaiannya dan jauhnya dari martabat lelaki yang unggul.``
Berkata Hamdun, ``Daripada kelalaian seorang hamba ialah mencuaikan perintah Tuhan kepada  siasah  (kepentingan) dirinya.``
Bekata Hamdun, apabila engkau melihat seseorang itu baik, maka janganlah memisah diri daripadanya, maka dengannya boleh membawa engkau kepada kebaikan.
Adalah didengar daripada Muhammad bin Ahmad al-Tamimi berkata, dia mendengar Ahmad bin Hamdun berkata, aku mendengar ayahku (Hamdun al-Qas*s*ar) berkata:
Dia ditanya jalan al-malamah, maka katanya:
``Takut dari pegangan Qadariyyah dan Harapan Murjiyah.``
Ini menggambarkan antara doktrin  Malamah ialah tidak bersetuju dengan pegangan akidah Qadariyyah yang berpegang bahawa manusia berkuasa menentukan perbuatannya. Ia merupakan pegangan yang ekstrim dari satu pihak dan dia juga tidak bersetuju dengan pegangan al-murjiah bahawa manusai tidak berdaya apa-apa dan menyerahkan  segalanya kepada ketentuan Tuhan.
Pegangan al-malamah yang prihatin terhadap perlakuan diri dan berwaspada dengan segala tindakan dan bertanggungjawab. Dia mengecam perbuatan diri yang tidak menurut apa yang diperintah Allah. Doktrin Al-Malamah tidak bercanggah dengan pendapat Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment