October 17, 2017

DOKTRIN KHARRAZIYYAH (FANA` & BAQA`)


BBB, 26 Muharram 1439H. =  16 Oktober 201`7M. (Isnin):
Doktrin Kharraziyyah dinisbahkan kepada pengikut-pengikut bagi faham berkenaan yang dinisbahkan kepada Abu Sa`id  al-Kharraz. Namanya Ahmad bin `Isa. Dia adalah dari ahli Baghdad, bersahabat dengan Dzul al-Nun al-Mis*ri dan Abu `Abdullah al-Nabaji dan Abu `Ubaid al-Bisri. Juga bersahabat dengan Sari al-Saqat*i dan Bish bin al-Harith al-Hafi dan lain daripada mereka itu. Dia daripada imam tertinggi dan shaykh kesufian utama mereka. Beliau meinggal pada tahun 279H.
Abu Sa`id al-Kharraz dikatakan bahawa beliau adalah dari kalangan mereka terawal bercakap tentang `Ilmu al-Fana` dan Ilmu al-Baqa`.
Konsep fana dari segi akidah, bahawa selain daripada Allah Ta`ala adalah tertakluk di bawah fana, tidak kekal dan akan binasa. Bukti kefanaan adalah jelas berlaku kerosakan, kematian dan puncak kefanaan apabila berlaku kerosakan besar yang dikenali dengan kiamat.
Adapun yang baqa` adalah Allah Subhanahu wa Ta`ala yang bersifat baqa` tiada dahulu dan tiada akhir atau diibaratkan juga Dia Yang Awal dan Dia juga Yang Akhir.
Abu Sa`id mengarang karya cemerlang  dan membicarakan tentang fana` dan baqa`. Menurutnya ada tiga kategori  baqa`.
Pertama:  baqa` yang bermula dan berakhir dalam fana contohnya dunia ini.
Kedua:  Baqa` yang sesuatu sudah berwujud dan tidak akan pernah fana`, ya`ni syurga dan neraka, dan akhirat serta penghuninya.
Ketiga:  Baqa` yang sentiasa ada dan akan selalu ada ya`ni kelangsungan Tuhan dan sifat-sifatNya yang azali-abadi.
Menurut Al-Hujwiri Abu  Sa`id al-Kharraz  menampilkan konsep fana dan baqa` yang dikaitkan dengan hal, iaitu dengan bertukar dari satu hal kepada hal yang lain yang  dia berubah, maka dia kekal (baqa`) dengan hal yang baharu itu. Contoh yang dibawa, kebodohan lenyap dengan perubahan berpengetahuan. Dosa lenyap dengan wujudnya taqwa dan kelalaian lenyap dengan adanya ingat – dzikir.  Ini dimaksudkan mencapai kebaqaan  dan fana hilang dari satu sifat dengan kebaqaan sifat yang lain. Namun konsep  fana dan baqa` secara hal ini, bukanlah erti fana` dan baqa` sebenarnya. Ianya merupakan perubahan dari satu hal kepada hal baru yang dianggap kekal atau baqa` dengan baqa` yang berkenaan. Pada hakikatnya bukan fana dan baqa`, sebaliknya perubahan keadaan yang pada hakikatnya tidak tepat dan tidak sesuai menggunakan istilah fana` dan baqa`, sebaliknya lebih membawa kepada kekeliruan.
Kita kira apa yang dapat diterima sebagai doktrin al-Kharraz  ialah apa yang diungkapkan oleh  Abu Sa`id al-Kharraz, bahawa konsep fana` dan baqa` yang diutarakan itu bahawa,
``Fana` itu  adalah lenyapnya kesedaran tentang manusia dan baqa` adalah kelangsungan dalam tafakkur tentang Tuhan.``
Yakni fana` adalah ketibaan pada peringkat sedar akan hakikat fana` diri dan alam, bahkan kewujudan selain daripada Tuhan hingga mencapai peringkat kesedaran tertinggi yang ada ialah Tuhan yang baqa`, di atas kesedaran ini berlangsungnya  tafakkur tentang Tuhan.``
Walau bagaimana ketibaan pada peringkat di atas adalah pada peringkat intuitif dan wujdan, kewujudan diri dan alam tetap wujud walaupun pada peringkat relatif, atau dalam istilah akidah wujud yang baharu. Konsep fana` dan baqa` dari segi realiti biasa tetap menjadi pegangan. Manusia dan alam tetap di dalam batas fana` dan tak mungkin menginjak kepada tahap baqa` seperti baqa` Tuhan !
Antara ungkapan Abu Sa`id al-Kharraz yang mencerminkan tentang doktrinnya:
Aku mendengar `Umar bin `Abdullah al-Farghani berkata, aku mendengar Ibn al-Katib berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``Sesungguhnya Allah Ta`ala menjadikan roh-roh para auliya`nya lazat mendzikiriNya dan sampai kepada kedekatan denganNya dan menjadikan diri (badan) mereka ne`mat daripada yang mereka capai bagi kebaikan mereka. Allah memberi ganjaran kepada mereka pada setiap keadaan, maka hidup badan mereka dengan kene`matan, dan hidup mereka dalam kehidupan dipelihara oleh al-Rabb. Bagi mereka dua lisan. Lisan  pada batin. Dia mengenal Pencipta yang mencipta dan lisan zahir yang dia mengetahui dari segi kemakhlukan dan bertindak seperti biasa dan lisan batin dengan munajat roh-roh mereka.
Katanya disoal Abu Sa`id tentang al-uns, apa dia ? Maka katanya,
``Gembira hati dengan kedekatan kepada Allah Ta`ala dan sukacita dengannya, tenamg dalam heningnya denganNya dan aman dengannya dengan segala keindahan, segalanya menunjukkan ke arahNya. Dia merasa ne`mat dan tiada kekosongan denganNya.
Aku mendengar Aba al-Husain al-T*usi berkata, aku mendengar Aba Muhammad al-Jariri  berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, pada makna sabda Nabi s.a.w.
``Terpaut hati  mengasihi terhadap siapa yang membuat baik kepadanya``. Wahai hairan siapa yang tidak melihat kebaikan terhadap lain dari Allah. Bagaimana boleh dia sedar keseluruhan adalah kebaikan dari Allah ?
Aku mendengar Qas*r bin Abi Nas*r berkata, aku mendengar  Qasim ghulam al-Zaqqaq berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Bakri berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata, ``Tiap-tiap batin yang menyalahi zahir, maka dia adalah batal.``
Aku mendengar Ahmad bin `Ali bin Ja`far berkata, aku mendengar Muhammad bin `Ali al-Kattani berkata, aku mendengar Aba Sa`id al-Kharraz berkata,
``Bagi kalangan `arifin ada perbendaharaan, disimpannya ilmu-ilmu yang berharga dan berita-berita yang pelik, mereka bercakap dengan lisan abadi dan memberitakannya dengan ibarat-ibarat yang azali.``
Apa yang diperkatakan oleh Abu Sa`id al-Kharraz, selain dari ungkapan biasa terluah sama ibarat-ibarat yang intutif, wujdan dan rohani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment