October 4, 2017

SUFI DARI KHURASAN DAN TRANSOXANIA


BBB, 13 Muharram 1439H. = 03 Oktober 2017M. (Selasa):
Khurasan adalah wilayah terkenal dengan pergolakan politik sejak peringkat awal kerajaan `Abbasiah. Tokoh terkenal dari sini ialah Abu Muslim al-Khurasani. Dalam perkembangan Islam tempat ini juga menjadi salah satu kawasan yang terkenal dengan kegiatan keilmuan, khususnya bidang kerohanian.
Hingga ke zaman Al-Hujwiri lahir tokoh-tokoh sufi yang dikategorikan:
Kelompok Kelima  seperti:
a)      Shaykh Abu al-`Abbas
Dikira sebagai mujaddid. Seorang yang salih dan mendalam dalam bidang kerohanian.
b)      Khwaja Abu Ja`far Muhammad bin `Ali al-Husain.
Dia mendalam dalam bidang theosofik dan terkenal mendukung madzhab ini.
c)       Khwaja Abu Ja`far Turshini
Seorang tokoh sufi yang dihormati
d)      Khwaja Mahmud
Berasal dari Naisabur, kawasan yang subur dengan perkembangan keilmuan rohani. Khwaja Mahmud seorang yang berwibawa di dalam bidang kerohanian dan seorang yang  lancar berucap.
e)      Shaykh Muhammad Ma`shuq
Dari namanya mencerminkan bahawa dia adalah pendukung madzhab Cinta Ilahi. Ciri cintanya terpancar pada wajah dan pembawaannya. Dia seorang yang terpuji.
f)       Khwaja Rashid Muzaffar
Tokoh sufi terkenal, putera bagi seorang sufi - Shaykh Abu Sa`id. Dia menjadi contoh teladan kesufian.
g)      Khwaja Shaykh Ahmad Hammadi
Shaykh berasal dari Surakha. Dia adalah shaykh sufi yang unggul pada zamannya. Kata Al-Hujwiri,  ``Aku pernah bersamanya beberapa waktu dan menyaksikan keajaiban-keajaiban darinya.``
h)      Shaykh Ahmad Najjar al-Samarqandi
Sebagaimana dinisbahkan kepadanya, bahawa dia adalah berasal dari Samarqandi. Tapi dia tinggal di Marwi.  Kedua-duanya  Tempat yang subur dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan menandingi Baghdad. Perkembangan keilmuan di sini lebih kepada kerohanian.
i)        Shaykh Abu al-Hasan `Ali bin Abi  `Ali al-Aswad
Abu al-Hasan adalah pengganti utama bagi ayahnya. Dia adalah seorang yang bercita-cita tinggi dan luhur akal budi.
Selain dari nama-nama di atas, menurut Al-Hujwiri terdapat ramai lagi tokoh-tokoh sufi yang lain yang setiap satu dari mereka ibarat matahari yang memancar cahaya yang dapat dimanfaat oleh mereka yang berhajat.
kelompok keenam ialah:
Transoxania, antara tokoh dari sini ialah:
a)      Khwaja Abu Ja`far Muhammad bin Husain al-Harami
Dia dihormati oleh semua pihak. Seorang pencinta dan perindu Ilahi
b)      Khwaja Abu Muhammad Banghari
Seorang yang kental dari segi rohani dan tidak lekang dari beribadat.
c)       Ahmad Ilaqi
Shaykh pada zamannya. Dia tidak bersetuju praktik-praktik lahiri yang tidak bersumberkan agama.
d)      `Khwaja `Arif
Seorang tokoh istimewa dan tiada tandingan pada zamannya.
e)      `Ali bin Ishaq
Sufi berwibawa dan dihormati. Dia seorang yang cekap berbicara.
Menurut Al-Hijwiri, dia mengenal mereka dan mereka  adalah tokoh-tokoh theosofi. Sayangnya maklumat yang diberi tentang mereka amat ringkas.

Sekian.

No comments:

Post a Comment