October 27, 2017

TENTANG ZAKAT


BBB,  06 Safar 1439H. = 26 Oktober 2017M. (Khamis):
Sebagaimana telah disebutkan pada akhir dari karangan Al-Hujwiri – Kashfu al-Mahjud, Al-Hujwiri membicarakan tentang rukun Islam. Telah dibicarakan tentang solat, maka berikut ini ialah tentang zakat.
Dapatlah dikatakan, bahawa soal zakat ini kurang dibicarakan di dalam tasawuf, kerana persoalan harta bukan menjadi prioriti di dalam tasawuf. Ini ada hubungan dengan pendekatan di dalam tasawuf yang menekankan sifat faqr yang diberi erti sebagai faqir sebagai sifat yang dipuji di dalam tasawuf. Faqr berkenaan bukan bererti tiada hartra, tetapi lebih bermakna, jiwa kesufian lebih  tertumpu kepada Allah.
Zakat dari segi bahasa ialah membersihkan juga bererti menyuburkan yang dari segi maksud tersirat bahawa Islam suka dan menggalakkan umatnya berusaha mencari harta dan dengan hartanya membolehkan seseorang memberi sumbangan kepada masyarakat, iaitu dengan mengeluarkan zakat. Zakat ini  dapat dimanfaatkan oleh para asnaf yang layak menerimanya.  Zakat dari segi istilah ialah sejumlah harta yang dapat dikumpulkan hingga melayakkannya untuk dikeluarkan zakat sebagai memenuhi tuntutan shari`at dan memberi faedah dan kebajikan bagi asnaf yang layak.
Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi mereka yang layak. Bagi mereka yang enggan boleh dipaksakan sebagaimana dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq, apabial beliau dilantik menjadi khalifah, beliau memerangi mereka yang murtad dan enggan mengeluarkan zakat.
Dalil tentang kewajipan zakat banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur`an yang menekankan kewajipan mengeluarkan zakat. Suruhan mengeluarkan zakat sering digandingkan dengan solat, iaitu hendaklah kamu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Juga ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Ambillah daripada harta mereka sebahagian untuk s*adaqah (zakat) membersih mereka  dan menyucikan mereka dengannya. ``(Al-Taubah: 103);
Adapun Hadith adalah sebagaimana Hadith yang diriwayatkan oleh Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab tentang pertanyaan malaikta Jibri terhadap Nabi berhubung dengan rukun Islam yang lima itu.
Zakat terbahagi kepada dua, iaitu:
1)      Zakat yang berhubung dengan badan, iaitu zakat fitrah
2)      Zakat harta, iaitu:
a)      Zakat haiwan
b)      Zakat tumbuh-tumbuhan
c)       Zakat emas dan perak
d)      Zakat rikaz
e)      Zakat logam
f)       Zakat perniagaan.
Setiap daripadanya melibatkan nisab, ialah jumlah harta yang dikenakan zakat. Seperti jumlah ternakan tertentu atau emas dan perak. Juga melibatkan haul, iaitu tempoh setahun bagi perkiraan masa seperti zakat perniagaan. Manakala zakat badan iaitu dikeluarkan zakat fitrah  dalam bulan Ramadhan menjelangkan  `Id al-fitri.
Zakat bukan sekadar memungut harta dari yang layak mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang layak menerimanya, tetapi jika ditadbirkan dengan baik, seperti juga waqaf dapat menjana  ekonomi umat Islam. Berbagai faedah jangka pendek dan panjang dapat dimanfaatkan dari zakat.
Zakat membawa elemen bersih, bersih jiwa dan bersih harta sebagaimana tasawuf juga menekankan bersih. Zakat bukan setakat bersih jiwa dan harta, tetapi  memberi faedah dan kebajikan bagi masyarakat.
Al-Hujwiri menyebut, kalangan sufi kebiasaannya mereka adalah kalangan yang layak menerima zakat, tetapi sebahagian daripada mereka menerima zakat, tetapi sebahagian  pula menolaknya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment