November 10, 2017

MEMAHAMI AL-QABDH DAN AL-BAST*


BBB, 20 Safar 1439H. = 20 November 2017M. (Khamis):
Istilah `Al-Qabdh`  berasal dari kata dasar `qabadha` bererti pegang, sekat, terikat, tertahan. Manakala `Al-Bast*` berasal dari kata dasar `basat*a`  bererti terbuka, terhampar, lapang, lawas, kembang. Kedua-duanya menggambarkabn situasi jiwa  yang dialami  oleh sufi di dalam menanggapi pengalaman kesufian, misalnya mendepani keagungan Ilahi dengan gambaran jiwa pada masa berkenaan.
Sekali lagi Penulis bandingkan suasana  jiwa rendah kalangan sasterawan di dalam menghayati katakan alam dan saluran ilham yang dapat dihayati.  Saluran berkenaan ialah `suasana duka` sebagai menghampiri istilah al-qabdh di atas. Seorang sasterawan bahkan seniman di dalam menanggapi alam bagi mendapat ilham dicurah Tuhan, mungkin dari jiwa yang tertekan, gundah dan duka, susah dan tersepit. Pada kebiasaan dalam suasana begini, ilham mendatang secara bernas, bernilai, halus dan baik. Sasterawan dan seniman juga menanggapi alam dalam keadaan riang, gembira, dalam suasana senang dan tiada tekanan. Pada kebiasaan suasana sebegini  tidak merupakan suasana yang baik dan sukar untuk mendapat ilham dan jika ilham juga tiba, maka ianya tidak sebaik sebagaimana dari suasana tertekan, susah dan duka.
Al-bast ada kesamaan dengan suasana sasterawan dan seniman di atas.  Cuma dalam tasawuf yang dikira lebih tinggi dari suasana yang dialami sasterawan dan seniman alamiah, kerana kesufian dikaitkan dengan yang bersifat tinggi dan rohaniah sifatnya.
Istlah al-qabdh dan al-bast dari segi kesufian sama dari segi asal kata. Menurut Al-Hujwiri yang membicarakan perbedaan antara kedua kata itu, bahawa kedua-dua pengalaman al-qabdh dan al-bast* adalah luar keadaan yang dapat diwujudkan  oleh manusia. Ini diasaskan pada ayat Al-Qur`an:
`Wa Allahu  yaqbidhu wa yabsut*u wa ilayhi  turja`un*`  (Al-Baqarah: 245).
BermaksudL ``Allah jualah yang menyempit dan meluaskan dan kepadaNyalah  kamu dikembalikan.``
Dengan maksud yang lebih khusus al-qabdh ialah kesempitan hati dalam keadaan terhijab, manakala
Al-bast* ialah kelapangan hati dalam keadaan penyingkapan (kashaf).
Qabdh ahli ma`rifat seperti takutkan kepada Pemula
 Dan bast ahli ma`rifat seperti raja` pada Pemula.
Berselisih pendapat kalangan shaykh-shaykh sufi mana yang lebih tinggi antara qabdh dan al-bast*.
Ada yang melihat al-qabdh lebih tinggi lantaran di sebut lebih awal di dalam ayat di atas, tetapi ada yang berpendapat di sebaliknya.
Di dalam qabdh ada kesedihan dan di dalam al-bast* ada kegembiraan.
Sesungguhnya kesusahan hanya dirasa dalam perpisahan  dari objek keinginan.
Manakala kegembiraan hanya terdapat dalam persatuan dengan objek keinginan.
Sesungguhnya qabdh dan bast* akibat dari pengaruh rohani semata-mata yang turun dari Tuhan kepada manusia..
Berkata Bayazid:
``Penyempitan qalbu terletak dalam kelapangan atau keluasan nafsu.
Kelapangan qalbu terletak dalam penyempitan nafsu dan nafsu yang sempit menutup kemudharatan.
Al-Hujwiri membawa cerita,
Bahawa Yahya selalu menangis sejak dilahirkan, manakala  `Isa selalu tersenyum sejak dilahirkan.
Ini bermakna Yahya berada di dalam kesempitan (qabdh).
Dan `Isa berada di dalam kelapangan  (al-bast*).
Bila Yahya berjumpa `Isa dia berkata, ``Apakah engkau tidak takut terputus dari Tuhan ?``
Isa berkata kepada Yahya, ``Apakah engkau kehilangan harapan (raja`) akan kasih sayang Tuhan ?
Mereka menginsafi dan menerima, ``Tiadalah air matamu atau senyumanku akan mengubah takdir azali Tuhan.``

Sekian.

No comments:

Post a Comment