November 15, 2017

`AYN AL-YAQIN, `ILM AL-YAQIN, HAQQ Al-YAQIN


BBB, 25 Safar 1439H. = 14 November 2017M. (Selasa):
Ketriga-tiga istilah di atas adalah istilah popular di dalam banyak bidang, khususnya di dalam bidang akidah. Ketiga-tiganya dikaitkan dengan persoalan yaqin. Ketiga-tiganya mempunyai martabat dari segi keyakinan.
Pertama `ayn al-yaqin, `ayn bererti mata, iaitu salah satu dari panca indera manusia yang melaluinya dapat dtanggap dan difahami sesuatu.  Disebutkan `ayn` atau `mata`, kerana indera mata yang paling utama di dalam menanggapi sesuatu, berbanding dengan misalnya, ciuman, jamahan, kecapan dan pendengaran yang kesemuanya alat yang dapat ditanggap tentang sesuatu melalui saluran pancaindera yang berkenaan.
Melihat sesuatu membuktikan sesuatu, misalnya melihat motokar, dia adalah kenderaan yang dapat bergerak membawa seseorang atau barang. Melihat seekor kucing. Dia adalah seekor binatang yang jinak dan melihat bukit  adalah tanah tinggi dari tanah biasa, tetapi lebih rendah dari gunung. Pokoknya apa yang dilihat dikenal dan dipastikan dan memberi keyakinan. Namun walaupun semua contoh yang diperkatakan adalah nampak dan nyata dan diyakini pada tahap mata `ayn al-yaqin`. Walau macam mana  makna tahap ini dikatakan tahap maklumat keyakinan yang  di bawah. Kadang-kadang keyakinan boleh tergugat. Misalnya  bergantung pada kemampuan mata melihat. Dia terganggu apabila seorang sakit. Atau tahap kejelasan berkurang pada seorang yang rabun. Bahkan mata boleh tertipu misalnya  perbezaan jauh dan dekat, perubahan bayang yang membiaskan pandangan. Ertinya kebenaran atau ketepatan tergugat. Maka ianya tidak boleh dipercayai sepenuhnya.
Tahap yang lebih tinggi adalah tahap `   Ilmu al-Yaqin`, iaitu kebenaran yang dicapai dengan kaedah ilmu. Ia adalah tinggi kebenaran berbanding dengan `ayn al-yaqin, Ilmu itu sendiri adalah sesuatu yang benar dengan ilmu , menambahkan keyakinan. Sebagai contoh keilmuan yang dapat dicapai melalui matematik bahawa 5 + 5 = 10, atau 2 x 5 = 10 dan kaedah-kaedah yang lebih tinggfi daripada itu. Kebenaran sedemikian atau kaedah logik secara akal memberi kefahaman yang yaqin.  Misalnya kepercayaan Allah Yang Esa, Dia tidak mungkin berbilang, kalau berbilang  berlaku kelemahan dan tidak dapat diterima.
Adsapu Haqq al-Yaqinb, iaitu sesuatu yang Haqq dan diyakini,  Wujud Allah  Subhanahu wa Ta`ala dan bersifat dengan sifat-sifat sempurna adalah sesuatu yang diyakini secara haqq. Dialah berhak disembah.
Huraian secara akidah, bahkan secara logik  akal adalah diterima oleh semua pihak dan ianya merupakan jalan membuktikan kebenran, Dari segi sebenarnya ketiga-tiga tahap benar sebagai  tahap  pencapaian maklumat, bahkan pencapaian tahap ilmu. Ketiga-tiga di atas haruslah  selaras dari segi kebenaran dan tidak mencanggah antara satu sama lain. Tahap berkenaan adalah tahap pencapaian manusia dari awam, kepada  hujah ilmu dan keyakinan secara haqq.
Disebalik dari maksud dan tahap pencapaian maklumat di atas, menurut Al-Hujwiri, kaum sufi mempunyai kelainan dari tanggapan.
Menurut mereka:
`Ilmu al-yaqin ialah pengetahuan secara praktis sesuai dengan  apa yang diperintah Allah.
`Ayn al-yaqin ialah pengetahuan menjelang kematian dan saat-saat meninggalkan dunia.
Manakala haqq al-yaqin ialah pengetahuan secara intuitif  dan kontemplasi berhubung dengan syurga.
Menurut mereka yang pertama bagi tahap orang awam
Kedua bagi kalangan terpilih
Dan ketiga terpilih dari kalanbgan pilihan.
Nampaknya pendapat sufi jauh berbeza dari maksud yang difahami, terutamanya dari segi akidah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment