November 21, 2017

WASA`IT*


BBB, 01 Rabi`al-Awwal 1439H. = 20 November 2017M. (Isnin):
Istilah seterusnya yang diberi makna ringkas oleh Al-Hujwiri ialah istilah `Was*a`it*`
Wasa*a`it ialah jama` (plural)  taksir bagi istilah ` wasat*. Satu lagi jama` taksir ba wasa*at* ialah `ausat*`.
Wasat*  adalah berasal dari akar kata, wasat*a – aus*at dan was*a`it.
Wasat* bererti pertengahan, sederhana, jalan lurus,  tidak menyimpang dan jalan betul.
Ayat  AL-Qur`an berhubung dengan istilah `was`at` bermaksud:
``Dan yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang di tengah-tengah  (lurus) supaya kamu  menjadi penyaksian kepada manusia dan supaya Rasul menerangkan kebenaran  kepada kamu  (Al-Baqarah: 143)
Umat wasat*an  bukan bererti umat yang tidak bersungguh-sungguh, juga bukan tidak cemerlang. Ianya bermaksud berada di atas landasan yang betul dan tidak menyeleweng.
Ianya tidak bermaksud pengantara – bermaksud dengan   antara manusia dan Tuhan. Seharusnya  perhubungn adalah langsung dengan Tuhan sebagaimana berlaku di dalam solat  Ia adalah komunikasi rohani dan tidak jasmani di dalam hubungan manusia dengan  Allah.
Sebaliknya menggunakan pengantara  antara manusia dan Tuhan dan dianggap dia memberi  kejayaan boleh  menyeleweng dari segi keimanan.
Menurut Al-Hujwiri, istilah  `Wasa`it*
 Ia adalah sebab kedua yang menjadi pegangan kepada para pendamba Tuhan dan kerananya mereka mendapat keinginan mereka.
Sebab kedua ini, misalnya dengan sama`  mennjadikan jiwa mereka lebih halus dan terangkat dari lapisan suasana biasa kepada suasana estetik dan wajdan rohani, menjadikan diri lebih dekat dan berada di dalam mesra rohani. Ia seharusnya dilihat sebab akibat dan bukan sebagai penentu. Yang menentu hanya Allah Ta`ala.
Sememangnya seharusnya rasa cinta dan mesra  hendaklah langsung kepada Allah, tetapi jika tidak adanya suasana yang membetikkan kemesraan seperti mood yang membawa kerinduan maka tidak hadir suasana mesra-cinta secara intim.
Inilah yang dimaksudkan sebab-sebab yang membawa kepada mendambakan Tuhan dan kerananya dikatakan mendapat dan menyampaikan keinginan mereka.

Sekian.

No comments:

Post a Comment