November 14, 2017

MUHADATHAT DAN MUSAMARAT


BBB, 243 Safar 1439H. = 13 November 2017M. (Isnin):
Antara istilah  kesufian yang dikemukakan oleh Al-Hujwiri ialah Muhadathat dan Musamarat.
Muhadathat berasal dari akar kata `hadatha`  ertinya bercakap dan muhadathat ertinya bercakap-cakap antara satu sama lain.
Manakala istilah `Musamarat berasal dari  akar kata,  `sara`  bererti  berjalan pada waktu malam. Di sini bermaksud bercakap pada waktu malam. Musamarat adalah bercakap antara satu sama lain pada waktu malam.
Kedua-duanya bagi menggambarkan situasi cinta hamba terhadap yang Tertinggi yang digambarkan secara intuitif dan wajdan, dan bukan dari segi hakikat sebenarnya.
Dengan muhadathat dikatakan keadaan rohani yang berpadu dengan penyembunyian fikiran yang paling rahsia (kitman al-sirr) berpadu dengan terkelu lidah ketika berdepan. Ianya adalah ketika siang.
Manakala musamarat ialah suatu keadaan rohani yang ada antara Tuhan dan manusia, di malam hari.
Dikatakan bahawa di dalam cinta musamarat adalah lebih sempurna dari muhadathat.
Sebagai contoh bagi musamarat dikatakan,
Diutus Jibril kepada Rasulullah s.a.w.  pada malam hari  pada malam Isra` dan Mi`raj dengan membawa buraq dan bergerak ke jauh bagai bertemu antara dua hujung busar (qaba qausaini). Rasulullah menurut interpretasi sufi adalah bercinta dengan Tuhan.
Ketika sampai ke hujungan, lidah Baginda menjadi kelu ketika berdepan dengan keagungan Tuhan dan takjub dengan KemahabesaranNya.
Baginda bersabda, ``Aku tidak dapat memujiMu llantaran kelu dan taajjub.
Manakala contoh bagi muhadathat:
Diambil contoh daripada peristiwa Nabi Musa a.s. di Bukit T*ursina yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Setelah 40 hari Nabi Musa berada di Bukit T*ursina, dia mendengar kalam Tuhan, maka timbul keinginan melihat Tuhan tetapi tidak kesampaian, sebaliknya Nabi Musa jatuh pengsan. Berbeza dari peristiwa Isra`-Mi`raj berlaku pada waktu  malam, tetapi peristiwa munajat Nabi Musa di Bukit T*ursina adalah berlaku pada waktu siang.
Dari dua peristiwa ini dijadikan bandingan, bahkan takwilan bagi para sufi di dalam munajat mereka terhadap Tuhan. Dibezakan antara munajat waktu malam dikatakan `musamarat` dan waktu siang diistilahkan sebagai `muhadathat`.  Pada malam adalah merupakan dialog pada diri sufi secara lintasan hati dan bersifat sunyi dan tenang pada waktu malam, sedangkan muhadthat, ialah dialog dalam diri sufi pada waktu siang dan dia lebih terbuka, sebagaimana diambil dari peristiwa yang berlaku pada diri Nabi Musa a.s.
Dikatakan hamba sebagai pencinta, seharusnya tidak melanggar hukum yang jika berlaku akan dicela, sebaliknya pencinta tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh yang dicintai, bahkan akan melakukan ketaatan dan menunaikan perkara-perkara yang dituntut darinya.
Perlu diingat bahawa ini adalah merupakan tafsiran sufi  bagi membuktikan konsep yang diistilahkan dengannya. Peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan percakapan Nabi Musa di Bukit T*ursina adala peristiwa benar, apa yang diambil sufi daripada kedua-dua  peristiwa ini untuk mewajarkan aspek-aspek yang dibicarakan dengan cara pendekatan dan takwilan mereka.

Sekian.

No comments:

Post a Comment