January 17, 2019

ESTETIKA TERTINGGI


ESTETIKA TERTINGGI
(Fikrah Bangi: 120),
BBB,  11 Jamadil-Awwal 1440H. = 17 Januari 2019M. (Khamis):
Antara estetika rohani tertinggi dalam Islam, ialah seni yang berhubung dengan  ayat-ayat Al-Qur`an dan tulisan dari huruf-huruf Al-Qur`an. Di dalam masjid Al-Qur`an dibaca dengan indah dan betul (bertajwid) di dalam solat. Pengajian Al-Qur`an diajar dan dipelajari di masjid.
Di Masjid Al-Umm ada guru tarannum yang mengajar Al-Qur`an secara berlagu dan didatangi ramai pengaji-pengaji mengikuti pembacaan Al-Qur`an secara tarannum. Sememang ada kaedah-kaedah tarannum dan qira`at dapat dipelajari. Al-Qur`an menjadi pengajian yang banyak yang dianjurkan di Masjid Al-Umm. Ada pangajaran dan pengajian bersifat komunikatif antara pengajar dan pengaji yang diajar antara Maghrib dengan `Isya`. Ada pengajaran bagi memperbaiki sebutan. Memahami makna dan kandungan ayat dan mengenal sifat-sifat huruf dan kaedah-kaedah sebutan dan memahami  kaedah rasam `Uthmani dan rasam biasa. Pengajian ini dikenali dengan Tahsin Qira`at al-Qur`an. Selain itu ada kelas-kelas membaca Al-Qur`an yang ditawarkan kepada berbagai peringkat pengaji.
Satu aspek seni tertinggi Islam ialah menulis ayat-ayat Al-Qur`an secara khat yang baik. Ia adalah bidang kaligrafi tertinggi di dalam Islam. Penulisan ayat Al-Qur`an secara khat yang baik adalah mempertemukan antara estetika tertinggi ayat Al-Qur`an secara tulisan ketinggian estetika ayat Al-Qur`an berpadu dengan seni khat menjadikannnya satu bidang seni yang tinggi mutunya. Melalui tangan para khattat mereka boleh menulis ayat-ayat Al-Qur`an di dalam bentuk khat seperti nasakh, thuluth, raq`ah, raihan dan berbagai-bagai lagi yang semuanya indah  dengan ciri-ciri khat yang khusus menurut bentuk-bentuk yang dieperkatana.
Khat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an di dalam berbagai bentuk di atas menjadi hiasan di dinding-dinding masjis. Ayat-ayat yang ditulis ialah yang ada hubungan rapat dengan masjid, solat dan sebagainya seperti ayat  Kursi, empat Qul, surah al-Mu`minun dan sebagainya. Bagi Masjid Al-Umm memang dari awal dibincang dalam mana salah satu hiasan dalaman (dinding atas), ialah ayat-ayat berhubung dengan solat. Namun dari segi khat ini pihak kontrektor tidak patuh pada kehendak Jawatankuasa agar menulis secara khat yang menarik dan terang, tetapi apa yang dirakam kecil, tenggelam dalam warca cat. Ayat Kursi terakam dengan baik pada bahagian atas mimbar (Ayat Kursi).
Dari segi khat ini apa yang menarik, nama bagi masjid ini `Al-Umm` yang ditulis dengan huruf Al-Qur`an adalah unik dan menarik. Pada atas bahagian Al-Umm diletak bentuk kubah di atas  alif dan lam alif. Manakala mim pada akhir tulisan sedikit jauh dan terasing dari  lam alif. Jika diteliti secara halus dan estetik nama Al-Umm dengan sedikit disambung pada bahagian bawah, ianya sebagai `ha`, menjadi  Allah. Tetapi secara asing ia juga dilihat sebagai huruf `mim` yang memberi maksud sebagai `Muhammad`. Ertinya secara seni pada kalimah Al-Umm  itu terkandung secara halus perkataan Allah dan Muhammad.
Secara nyata bahawa seni khat adalah menjadi sebahagian daripada elemen estetika masjid. Seni khat yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an meningkatkan elemen estetika masjid yang bersifat kudus dan mulia. Seni khat menjadi sebahagian dari elemen estetika rohaniah yang dihias di masjid, kerana di masjid ini paling sesuai dirakamkan di masjid, kerana ianya mencerminkan kehalusan rasa dan ketinggian estetika,
Sekian.

No comments:

Post a Comment