January 14, 2019

MASJID AL-UMM BERORIENTASIKAN ILMU


MASJID AL-UMM BERORIENTASIKAN ILMU
(Fikrah Bangi: 117),
BBB, 08 Jamadil-Awwal 1440H. = 14 Januari 2019M. (Isnin):
Satu kelainan, bahkan keistimewaan bagi Masjid Al-Umm, bahawa ianya dibangunkan berorientasikan ilmu. Ianya menjadi fokus dan disedari sejak sebelum pembinaan masjid itu. Ciri berorientasikan ilmu ini adalah tercetus dari Sambutan 30 Tahun Bandar Baru Bangi yang sambutannya diadakan dari 30 Julai – 1 September 2007. Dalam sambutan tercetus buat permulaan tentang `Bangi Bandar Ilmu` dan Pelancaran Bangi Bandar Ilmu ini dilakukan oleh YAB  Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim Menteri Besar Selangor di KUIS pada 22 Jun 2008 (Tarikh ini menjadi Hari Ilmu Bangi).
Hasrat mau mendirikan Masjid Al-Umm yang mula dibincangkan dalam mesyuarat di Surau Al-Umm yang dijemput ADUN Bangi pada 4 Februari 2010 antaranya, bahawa mendirikan Masjid Al-Umm adalah menjadi pemangkin bagi Bangi Bandar Ilmu.
Ada beberapa tahap mendirikan Masjid Al-Umm berorientasikan ilmu.
1)      Bangi dikelilingi oleh – pada masa itu, 18 pusat pengajian tinggi, di samping berpuluh pusat latihan dan agensi penyelidikan, maka Masjid Al-Umm mau menjadikan dirinya sebagai `Jami`ah` sesuai  dengan keberadaannya di tengah berbagai pusat pengajian tinggi dan masyarakat intelektual.
2)      Pelan pembinaan Masjid Al-Umm adalah bersifat universiti. Ia direkabentuk sedemikian rupa dalam mana masjid ini mempunyai bilik-bilik seminar, bilik-bilik kuliah, perpustakaan, Ruang Solat Muslimat bilik IT dan Bilik Mesyuarat yang boleh digunakan juga sebagai bilik seminar dan kuliah. Kesemuanya terletak pada tingkat atas (Satu). Manakala pada aras utama, maka ianya menjadi ruang solat yang boleh digunakan sebagai ruang kuliah, seminar, forum dan sebagainya. Pada bahagian serambi (sayap) kiri dan kanan boleh dijadikan kelas pengajaran dan juga bagi kumpulan-kumpulan pengajaran yang bersifat halaqah. Manakala pada `Ruang Legar` pada bahagian hadapan dapat dijadikan perhimpunan majlis ilmu, kursus dan bimbingan, terutama bagi anak-anak sekolah. Pada ruang ini juga boleh digunakan bagi berbagai sambutan. Pada aras bawah tanah dikenali dengan Dewan Konvensyen boleh diadakan, konvensyen dan seminar dalam jumlah yang besar. Dewan ini juga bersifat serbaguna, boleh dijadikan tempat jamuan perkahwinan dan berbagai-bagai perhimpunan. Pada aras bawah tanah ini juga terdapat sebuah bilik yang boleh digunakan sebagai bilik seminar dalam jumlah yang kecil (100 orang), di samping digunakan sebagai bilik `aqad Nikah.
3)      Kini semua ruang ini digunakan bagi fungsi-fungsi yang disebutkan oleh Masjid atau disewa oleh pihak-pihak tertentu sama ada untuk seminar, pengajaran dan berbagai-bagai tujuan. Dua bilik masih dalam persediaan, iaitu Perpustakaan. Ketua yang mengurus perpustakaan sudah dikenalpasti dan bilik IT sedang dalam perancangan penggunaan.
Memanglah tidak dapat dinafikan, bahawa masjid didirikan adalah bertujuan sebagai tempat ibadat, khususnya bagi solat waktu, Juma`at dan ibadat-ibadat yang lain. Tetapi masjid juga sebagai tempat ilmu diimarahkan dengan berbagai-bagai pengajian, mulai dari mengiringi solat subuh  dan selepas Maghrib hingga Isya`dengan ceramah dan tazkirah, kelas-kelas yang dikendalikan oleh guru-guru yang mengajar Al-Qur`an dan berbagai  keilmuan  yang lain seperti bahasa `Arab, Cina  dan sebagainya. Manakala pada Sabtu diadakan seminar bulanan. Ianya mirip seminar di universiti dalam mana dibentangkan kertaskerja, ulasan dan perbincangan.
Konsep Masjid yang memfokuskan kepada ibadat, keilmuan dan kemasyarakatan ini, insya Allah akan di perturun dan diperluaskan kepada sejumlah 23 surau yang berada di bawah Masjid Al-Umm.
Adalah dihasratkan Masjid dan Surau-Surau bersama dapat meningkatkan kualiti beribadat selari dengan peningkatan ilmu.
Sekian.

No comments:

Post a Comment