January 31, 2019

RASUAH: CEGAH DENGAN NILAI MURNI


RASUAH: CEGAH DENGAN NILAI MURNI
(Fikrah Bangi: 134),
BBB, 25 Jamadil-Awwal 1440H. = 31 Januari 2019 (Khamis).
Semua orang bersetuju dengan inisiatif kerajaan melancarkan Plan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Semua orang mau kalau dapat rasuah dihapuskan. Mekanisme perlaksanaan Plan Anti Rasuah yang digagaskan  adalah berdasarkan 22 strategi daripada enam sektor utama mengandungi 115 inisiatif anti rasuah membabitkan sektor politik, perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang, pentadbiran sektor awam perundangan, kehakiman dan tadbir urus koporat.
Dari segi plan ianya adalah hebat melibatkan sektor yang terlibat dengan pencegahan dan fokus kepada badan-badan yang terdedah kepada peluang rasuah. Namun adakah pencegahan dan tindakan undang-undang yang sebenarnya semua perkara ini telah wujud dapat mencegah rasuah secara benar-benar efektif. Adakah ianya melibatkan keyakinan dalaman, kesedaran tentang hakikat nilai dan menyedari bahawa rasuah adalah keji, salah dan terkutuk baik dari segi nilai tertinggi, keagamaan, keihsanan dan kemanusiaan ? Jika tidak semua yang dirangka itu adalah bersifat luaran dan rapuh. Ianya adalah sekadar salah, tangkap, dihukum dan dikurung dan tiba masa dilepaskan atau dihapuskan dengan  hukuman.
Rasuah adalah nilai keji yang harus dibasmi dari akar umbi bermula dari akidah keyakinan wujud Yang Berkuasa, Berpegang pada nilai abadi, jelas mengenai nilai baik dan buruk, yakin terhadap balasan baik dan buruk, kehidupan bukan setakat  di dunia ini, tetapi ada balasan dan penentuan ! Didikan menanamkan nilai-nilai murni seperti ini adalah memakan masa berterusan. Mulai dari didikan keluarga – ibu bapa di rumah tangga, persekolahan, amalan dan ketaatan bertereusan melalui masjid – surau dan orientasi kehidupan masyarakat yang bernilai murni. Sebagai contoh produk dari didikan murni ini, mengapa dalam politik  seperti  PAS dapat dikatakan tiada mereka yang terlibat dengan rasuah ? Mereka adalah melalui didikan dan kesedaran yang disebut di atas.
Malaysia mempunyai mekanisme bagi Didikan Nilai Murni. Ada Jabatan Kemajuan Islam Peringkat Persekutuan, ada jabatan Islam pada peringkat negeri, ada Jabatan Mufti, ada Yadim, ada Ikim, ada persekolahan, ada pengajian tinggi yang berjenama Islam dan berbagai agensi bernama Islam sebenarnya lebih daripada cukup jika dilaksanakan secara efektif bagi menanamkan nilai murni bukan saja mencegah rasuah, tetapi dari amalan-amalan buruk yang lain. Banyak peruntukan yang dibelanjakan bagi semua ini. Sejauhmanakah kesannya. Jika diatur secara efektif nescaya dapat memberi kesan lebih positif.
Bagi membina dan mencegah rasuah dengan nilai-nilai murni, oleh kerana rakyat negera berbilang bangsa, maka inti nilai murni dari agama dan pengajaran agama-agama lain patut sama dijadikan panduan selagi dia tidak bertentangan.
Didikan secara  langsung patut dilakukan terhadap semua sektor. Missalnya satu kesan yang baik  yang dilakukan selama ini ialah melalui kardah usrah. Semua jabatan, termasuk Jabatan Perdana Menteri patut  mengadakan usrah bulanan yang dihadiri oleh menteri dan pegawai-pegawai. Usrah ini dikendalikan oleh seperti Mufti dan pegawai-pegawai agama tertinggi yang lain. Begitulah dengan jabatan-jabatan yang lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah dalam ABIM , mereka yang terlibat dengan politik Pas seperti Datuk Seri Mujahid Yosof Rawa tentu ingat dan mengetahui kesan usrah kepada kelompok-lelompok yang menyertainya. Mekanisme ini perlu dilakukan di dalam badan-badan yang lebih dekat dengan kemungkinan peluang rasuah berlaku.
Pendidikan nilai murni harus dilakukan dalam semua sektor, bahkan wajar ada pegawai-pegawai agama dalam agensi dan badan-badan kerajaan dan swasta. Misalnya di dalam tentera ada guru agama, mengapa tidak diadakan di dalam Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam, Percukaian Negara dan sebagainya.
Kita menyokong rancangan Plan Anti Rasuah, tetapi pendekatan mungkin dapat dipelbagaikan.  Pendekatan Agama banyak memberi kesan. Jabatan Agama dari peringkat Persekutuan hingga negeri, sektor Pendidikan, pengajian-pengajian di bnerbagai peringkat perlu dilihat kesannya, jika tidak perlu dibaiki dan disusun kembali. Banyak kewangan dibelanjakan untuk semua ini. Ia perlu dibaiki dan disusun kembali, ianya seharusnya bukan saja untuk membasmi rasuah, tetapi bagi menjadikan negera Malaysia mempunyai identiti bernilai murni. Malaysia seharusnya berada di dalam 10 negara bersih rasuah, bukannya  berada pada tangga 61 di dunia.
Sekian.

No comments:

Post a Comment