July 9, 2019

JASA MEREKA DALAM MEMBINA PERADABAN NEGARA


JASA MEREKA DALAM MEMBINA  PERADABAN NEGARA
(Fikrah Bangi: 280),
BBB: 06 Zulkaedah 1440H. = 09 Julai 2019M. (Selasa).
Dari perbincangan yang lepas mengenai `Berilmu dan Berperadaban` termasuklah tamadun, maka dilihat pada pembentukan Negara-bangsa, Malaya dan Malaysia, maka adalah dilihat parti-parti yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air yang dimulai oleh Umno (1946) dan Pas (1951`) dan parti-parti yang lain termasuk MCA dan MIC dan partiparti yang lain  adalah berperanan penting dalam membina peradaban negara bangsa.
Berjuang bagi mendapat kemerdekaan terutama bagi Umno adalah jasa yang penting terpahat di dalam sejarah. Dari segi peradaban Umno dan parti-parti yang lain termasuk pembangkang adalah berperanan meletakkan asas kenegaraan Malaysia dengan merangka Perlembagaan Malaysia dengan Yang DiPertuan Agung menjadi Raja Berperlembagaan. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang diikuti dengan pembentukan Malaysia, juga mencerminkan  perlengkapan dari segi peradaban. Kewujudan parlimen adalah lambang pemerintahan demokrasi di negara ini yanbg dipraktikkan melalui piulihanraya – satu lagi tahap berperadaban di negara Malaysia. Penyatuan rakyat berbagai-bagai kaum juga adalah mencerminkan kematangan konsep bernegara yang dapat ditegakkan di negara ini. Kerjasama antara parti-parti yang memerintah negara yang pada peringkat awal dipelopori oleh Umno, MCA dan MIC, juga pihak pembangkang dan diikuti dengan parti-parti yang lain di dalam Malaysia dan berjalan dengan lancar dan harmoni mencerminkan pengukuhan peradaban di negara ini. Aspek Islam adalah diberi penekanan di dalam perlembagaan dengan Islam adalah agama  rasmi negera, tetapi agama-agama yang lain bebas diamalkan. Perjuangan keislaman adalah amat ditekankan oleh Pas yang mau Islam adalah dasar pemerintahan.
Satu pembentukan yang menjadi asas peradaban ialah dengan mewujudkan dasar pendidikan negara yang bermula dengan Penyata Razak yang menjadi panduan bagi dasar pendidikan negara. Jika pada awal kemerdikan pendidikan umumnya sampai kepada tamat sekolah rendah, maka berikutnya persekolahan menengah  kebangsaan dibuka mulai tahu 1956. Mulai 1970 pengajian menengah yang asalnya di dalam bahasa Inggeris, semuanya bertukar kepada pengajian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. Universiti-universiti termnasuk Universiti Malaya (1959) UKM (1970), USM (1972), UPM (1973) dan universiti-universiti awam yang lain berikutnya semuanya menurut dasar pendidikan kebangsaan dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan, kecuakli bahasa-bahasa yang diperlukan turut dipelajari.
Sebenarnya pembinaan dasar pelajaran tidak menimbulkan masalah, lantaran ianya berada di bawah pemerintahan kerajaan yang mantap dan tidak tergugat.
Satu faktor yang penting yang berganding dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan, ialah penggunaan bajhasa Melayu sebagai dasar pelajaran kebangsaan sebagai termaktub di dalam Penyata Razak. Hasil dari dasar ini kita lihat, hingga kini tidak ada rakyat, khususnya generasi kini yang tidak tahu menggunakan bahasa kebangsaan. Bahasa ini diperlukan bagi kelulusan semua sijil dari peingkat rendah hingga ke universiti. Keperluan bahasa kebangsaan ini menjadi syarat bagi mendapat pekerjaan. Dengan demikian bahasa Kebangsaan adalah benar-benar bahasa yang menyatukan rakyat negara ini dan ia mencerminkan kemampuan bahasa tersebut membina peradaban negara dan menyatupadukan rakyatnya. Melalui Dasar Pelajaran Kebangsaan tidak menghalang rakyat mempelajari bahasa-bahasa lain yang diperuntukkan di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan dan mereka mampu m,enyambung pengajian lanjutan ke luar negara.
Sebagaimana telah dibicarakan pembinaan negera bangsa adalah melalui keilmuan. Keilmuan dapat diterapkan melalui dadar pejaran kebangsaan yang menyatukan rakyat.
Pembinaan peradaban negara sebenarnya serentak disertai dengan pembinaan tamadun negara. Ini dapat dilihat dari pembinaan fizikal  negara dan   negeri-negeri. Pembangunan perbandaran, perumahan jalanya dan perhubungan yang lain. Kemajuan dicapai oleh kerana adanya pentadbiran dan politik pemerintahan yang mantap.
Pemerintahan negara dari zaman kemerdekaan  hingga kini adalah dari jasa  pemerintahan mantap terutama dari kerajaan BN dan pembangkang. Sebenarnya satu kegemilangan peradaban Malaysia telah terbina. Sejarah tidak dapat menafikan jasa pemerintah yang bertapak melebihi enam dekad yang lalau, sehingga cabaran baru  mendepani rakyat.
Sekian.

No comments:

Post a Comment