July 7, 2019

MENCAPAI PERADABAN, SEJARAH MENYAKSIKAN


MENCAPAI PERADABAN – SEJARAH MENYAKSIKAN
(Fikrah Bangi: 278),
BBB:  04 Zulkaedah 1440H. = 07 Julai 2019M. (Ahad).
Sebagaimana disebut peradaban berasal dari `Adab`. Adab lebih merujuk kepada akhlak, perlakuan, perangai murni dan baik seseorang atau satu kelompok tertentu. Manakala peradaban adalah merujuk kepada tahap nilai kemajuan yang dicapai oleh satu komuniti, kaum atau bangsa. Peradaban yang dicapai pada peringkat kelompok atau bangsa ini, berikut dari kemajuan yang dicapai  dan biasanya melibatkan berbagai aspek yang mencerminkan ketinggian pencapaian. Misalnya dari kesedaran pemikiran dan ketinggian ilmu yang dicapai membawa perubahan kepada cara hidup, peningkatan dari segi penghasilan, pencapaian di dalam bidang rohani  dan kesenian, peningkatan dari segi cara hidup dan terhasilnya reka cipta yang mencerminkan ketinggian intelektual.
Sebagai contoh  masuknya Islam ke Eropah melalui Spanyol mewujudkan tamadun dan peradaban yang lebih bermutu dari zaman sebelumnya. Hasil dari keilmuan dan kerohanian Islam yang telah dibawa ke sana meningkat ilmu pengetahuan dan pengajian di sana, terhasilnya tamaduin dan peradaban sebagai contoh  terbangunnya  kota-kota di Andalusia seperti Granada, terbinanya Istana Al-Hamra` dan kelahiran ulama`-ulama` besar yang mencerminkinkan ketinggian pengajian di sana.
Pencapaian peradaban biasanya melibatkan banyak bidang yang bersatu mencerminkan pencapaian peradaban bagi sesuatu tempat. Sudah tentulah ianya bermula dari manusia yang  berilmu pengetahuan yang mencurahkan keilmuan dan kepakaran kepada umat setempat, bahkan menghasilkan karya-karya dan monument yang dapat disaksi dan diwarisi.
Peradaban Melayu Melayu misalnya lahir di Melaka,  bermula dengan kehadiran pedagang-pedagang, khududnya Islam berniaga dan memajukan Melaka. Berikut dari berkembang Melaka sebagai kota Pelabuhan di timur turut hadir ulama-ulama yang mengajar, maka lahirnya tokoh-tokoh yang mengepalai memajukan Melaka seper Sultan Mansor Shah Sultan Melaka dan keturunannya,  Tun Perak dan bendahara-bendahara yang lain serta  dengan pahlawan-pahlawan. Maka terbangunlah Melaka dari segi pembangunan fizikal, berkembang perniagaan, meningkat dari pengajian, semarak dari segi budaya, terhasilnya berbagai reka cipta, maka jadilah Melaka Bandar  Bersejarah dan berperadaban. Melaka sendiri mencerminkan tahap peradaban yang pernah dicapai oleh negeri Melayu – Melaka pada zaman tradisi lebih luas dari Melaka pada  zaman kini dan negeri-negeri yang lain bernaung di bawahnya.
Bagi menghasilkan sesuatu peradaban bagi  sesuatu bangsa memerlukan suasana yang sesuai dan bertepatan,  kelahiran tokoh-tokoh pimpiunan yang memajukan  berbagai bidang dan meningkatnya budaya. Sewaktu Melaka dibuka, peniaga-peniaga dari Asia Barat mulai datang berniaga dan berdakwah ke Timur dan Melaka di dapati sesuai sebagai pelabuhan yang dapat memenuhi keperluan perniagaan,  sebagai pusat perniagaan di Tinur dan menjadi tempat menyebarkan dakwah. Ianya juga menjadi pusat pengajian. Sebagai kesannya dengan adanya pimpinan tempatan yang berwibawa Malaka berkembang dari segi  perbandaran dan pelabuhan. Melaka jadi centre bagi negeri-negeri dan kawasan di Timur Jauh. Bahasa Melayu menjadi bahasa perdangan dan pengajian..
Dari perkembangan Melaka mewuhudkan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi jaringan di Kepulauan Melayu seperti Acheh, Sunda Kelapa (Jakarta), Banten.  Brunei, Campa dan Manila. Dengan demikian berkembangnya peradaban Melayu Islam di Alam Melayu. Walaupun penjajah kemudiannya datang menguasai pelabuhan Melaka, tetapi jaringan yang telah terbina tidak dapat dihapuskan dan kegiatan perdaganganb dan kegiatan  penyebaran ilmu dan peradaban Islam terus berkembang.
Sejarah membuktikan tentang keunggulan peradaban yang dibawa Islam baik di Barat -  Andalusia (Spanyul) dan di Timur -  Melaka.
Sekian.

No comments:

Post a Comment