July 18, 2019

PPSMI BEBAN INTELEKTUAL


PPSMI BEBAN INTELEKTUAL
(Fikrah Bangi: 289),
BBB: 15 Zulkaedah 1440H. = 18 Julai 2019M.  (Khamis).
Cadangan kerajaan untuk melaksanakan kembali Pengajaran dan Pembelajaran  Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang dikatakan akan menggunakan sistem baru  adalah merupakan beban intelektual yang dihadapai oleh golongan pendidik dan pelajar dan cabaran bagi masyarakat keseluruhan. Mereka sebenarnya berdepan dengan kemahuan politik yang seharusnya akur dengan golongan intelektual dan realiti yang pernah dihadapi. Orang politik menggunakan kuasa untuk melaksanakan kemahuan, walaupun bercanggah dengan kenyataan..
PPSMI telah dilaksanakan dalam tempoh satu dekad (2003-2012) dan pelajar menjadi mangsa eksperimen, di samping kerugian masa dan peruntukan yang amat besar yang terpaksa dibelanjakan dalam tempoh tersebut. Kesudahannya PPSMI adalah gagal dan terpaksa dihentikan. Menurut Profesor Datuk Dr. Wan Ramli bin Wan Daud Presiden ASASI.  Dalam tempoh pembelajaran PPSMI ini prestasi pembelajaran dalam mata pelajaran Sains dan matematik menurun begi teruk. Pemulihan pencapaian pembelajaran dalam kedua pelajaran tersebut, kembali pulih semula selepas dasar pembelajaran dikembalikan dalam bahasa kebangsaan, khususnya selepas 2015 (Utusan Malaysia, 17 Julai 2019: 20).
Beban intelektual, bahawa kalangan ilmuan hendaklah kembali meyakinkan pendapat  UNESCO PBB yang pernah membuat knyataan, bahawa pembelajaran keilmuan yang paling sesuai adalah melalui penggunaan bahasa yang digunakan dalam masyarakat yang dihayati di dalam penghidupan. Pemaksaan dari luar seperti yang telah digunakan adalah menghadapi kegagalan. Kerajaan diperingatkan kembali mengenai kegagalan ini.
Kerajaan ditanya, apakah selama ini pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah dan pengajian tinggi yang pelajar-pelajar  telah keluar dan berjaya, termasuk menyambung pengajian ke luar negeri, tidakkah bermakna kejayaan polisi pengajaran yang telah dilaksanakan ? Tidakkah bererti ianya juga adalah kejayaan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang telah terbukti berjaya ? Tidakkah wajar Dasar Pelajaran Kebangsaan ini diperkukuhkan dengan memperkasakan penyelidikan, mempertingkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran ?
Kita bertanya kembali, pengagungan yang diberi terhadap Jepun dan Korea dan kini Cina dan mereka maju dalam bidang Sain dan Teknologi, apakah mereka menggunakan bahasa Inggeris  ?  Sudah tentu tidak.  Mengapakah kita tidak mencontohi mereka dan kita sama membina bahasa dan identiti kita menurut acuan budaya dan jati diri kita ? Kita wajar mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris, tetapi bukan menrubah Dasar Pelajaran kita. Kita tidak dapat menjadikan kita `Little England` di Nusantara yang kering dari nilai budaya kita dan boleh membawa kepada `split personality.``
Adalah menjadi beban intelektual bagi meyakinkan pihak menggunakan kuasa politik, agar tidak kembali kali kedua pula pelajar-pelajar menjadi mangsa eksperiment dan besar kemungkinan akan menghadapi kegagalan.
Kerajaan perlu diyakinkan betapa besar peruntukan yang terpaksa dikeluarkan bagi menjayakan hasrat yang telah gagal itu. Peralatan perlu disediakan dan guru-guru perlu dilatih kembali bagi melaksanakan polisi yang pernah gagal itu. Jika keyakinan tidak dapat diberi, maka keperluan menggerakkan NGO, parti-parti politik  dan badan-badan prihatin  perlu digerakkan sebagaimana sebelum ini bagi menentang penggunaan PPSMI kembali sebagaimana sebelum ini. ASASI dan NUTP nampaknya telah melahirkan `Tidak Setuju`  dengan perlaksanaan kembali PPSMI.Tentu akan lahir berbagai badan-badan yang lain.
Sekian.

No comments:

Post a Comment