July 5, 2019

KONSEP BERPERADABAN


KONSEP PERPERADABAN
(Fikrah Bangi: 276),
BBB:  02 Zulkaedah 1440H. = 05 Julai 2019M. (Juma`at).
Berperadaban adalah berasal kata dasar ialah `Adab`. Adab berdekatan dengan kata `Akhlak` yang juga mempunyai nilai, tetapi adab adalah lebih halus dari akhlak.  Adab selaian dari mempunyai maksud akhlak, juga bermaksud, adat, sopan, santun, norma,  tatasusila, aturan dan berpelakuan baik. Dapat dikatakan jika akhlak melambangkan  nilai perlakuan, maka dengan adab, ianya dilihat lebih indah dari akhlak dengan adanya misalnya kesopanan dan kesantunan.
Peradaban yang asalnya dinisbahkan kepada watak seseorang berkembang maksudnya bukan lagi terhad kepada individu perseorangan, sebaliknya menjadi identiti kepada perseorangan, keluarga, kelompok,  masyarakat, bahkan hingga kepada bangsa dan negara.
Berperadaban adalah rumusan hasil nilai baik bagi sesuatu kelompok, kaum, masyarakat dan bangsa yang dilihat baik, cantik, berfaedah dan menjadi identiti bagi yang berkenaan.
Bagaimana timbulnya Adab dan Peradaban.
Bermula dari aturan cara hidup. Misalnya dalam sebuah keluarga, dari pergaulan hidup dididik anak-anak supaya menghormati terhadap ibu bapa. Penghormatan yang diberi adalah wajar, kerana ibu bapalah yang melahirkan anak, mendidik dan membekalkan dengan ilmu pengetahuan yang akhirnya anak berkenaan menjadi anak yang berakhlak, beradab dan menghormati orang tua dan anak menjadi anak yang baik dan berguna.
Ia adalah hasil dari ilmu dan pengalaman yang dilalui kelompok masyarakat yang melakukan sesuatu yang didapati berfaedah dan akhirnya menjadi `norma perlakuan`. Berakhlak dan beradab terhadap ibu bapa  adalah menjadi nilai unggul bagi keluarga dan masyarakat.
Di dalam kehidupan masyarakat, misalnya kaum tani yang menanam padi. Ada masanya mereka perlu tolong menolong, misalnya waktu menuai padi yang perlu kepada tindakan segera, supaya tidak rosak, maka mereka memberi pertolongan yang dikenali dengan `gotong royong`. Elemen gotong royong dilihat sebagai satu yang baik dan menjadi adat, aturan dan norma hidup dalam masyarakat tani dikampung.. Ia sudah menjadi nilai peradaban bagi kaum tani mengadakan gotong royong. Ianya dilihat sebagai adab dan aturan yang baik dan melambangkan kemuafakatan dan kemajuan.
Adab berkembang dari maksud asal  aturan, adat, norma dan sebagainya kepada maksud yang lebih besar.  Misalnya bagi masyarakat yang berkembang kepada kelompok yang lebih besar yang kediaman mereka dikenali dengan bandar. Maka kehidupan di dalam masyarakat yang asalnya memerlukan kepada aturan dan nilai yang diikuti, maka keperluan kehidupan di bandar ialah kepada ilmu bagi mengatur kehidupan yang lebih besar. Perlu kepada pengalaman bagi mengatur susun atur bangunan agar kelihatan tersusun dan indah. Kemajuan yang bersifat fizikal sedemikian mencerminkan bahawa lahir konsep tamadun yang melahirkan `madinah` atau bandar yang teratur bagi kehidupan. Namum kepertingan untuk hidup teratur tidak boleh bergantung kepada bangunan fizikal semata-mata. Kehidupan memerlukan aturan, nilai, undang-undang yang mencerminkan masyarakat tamadun, tetapi lebih daripada itu, masyarakat berperadaban.
Kehidupan di dalam masyarakat berkenaan perlukan, ilmu yang dipelajari. Perlu kepada aturan yang perlu dipatuhi, bangunan perlu kepada teratur dan indah tersusun. Ada dalam masyarakat tempat belajar, guru dan pemikir Ada perusahaan yang menampung keperluan masyarakat, misalnya dari segi makanan, pakaian dan kenderaan. Ada tempat untuk merawat pesakit, ada pihak keselamatan yang mengawal ketenteraman dan sebagainya. Semua aturan dan keperluan yang diwujudkan dengan teratur dan diselaraskan  adalah memberi kebaikan dan meningkat mutu dan cara hidup. Masyarakat sedemikian adalah dilihat bertamadun dan berperadaban.
Tamadun adalah lebih kepada kemajuan tampak seperti bangunan dan perbandaran itu sendiri, manakala perperadaban lebih kepada nilai seperti berperatiuran, berpelajaran, berseni, berbudaya dan mencerminkan nilai kemanusiaan, keindahan dan estetika yang mencerminkan berperadaban.
Sebuah negara mesti membangun dari segi tamadun dan berperadaban.
Sekian.

No comments:

Post a Comment