May 21, 2015

Masuk Tapak, Kerja Tanah Dan Kelulusan MPKj


BBB,  02 Sya`ban 1436 = 20 Mei 2015 (Rabu):
`Masuk Tapak` adalah istilah digunakan di dalam kerja-kerja permulaan bagi menyediakan tapak bagi pembinaan, dimaksudkan di sini, ialah pembinaan Masjid Al-Umm. Setelah pihak Tekad Nusantara menjawab dan menerima tawaran pada 25 November 2013, maka pihak AJK melakukan penyerahan tapak pada 10 Disember 2013 yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pembersihan, terakhirnya bagi tujuan lawatan tapak kepada kontrektor-kontrektor yang memohon kontrek sebelum diinterview (19.11.2013). Setelah penyerahan tapak pada 10 Disember 2013 pihak Tekad Nusantara memulakan kerja rasmi, iaitu bermula dengan kerja pembersihan tapak pada 14 Disember 2013, memakan masa selama seminggu. Jika sebelum ini pembersihan dibuat oleh pihak AJK sejak persediaan lawatan oleh Yang Amat Dato` Menteri Besar Selangor pada 6 Januari 2013 dan persediaan bagi lawatan kontrektor (Taklimat dan lawatan tapak 10.00 pagi 2 Oktober 2013) , masih mengekalkan pohon-pohon hijau di tepi tanah berhampiran dengan padang berdekatan sekolah, kali ini semua pokok dicabut dan dibersihkan dan selepas pembersihan tapak, maka barulah bermula dengan `kerja tanah` pada 21.12. 2013. Kerja tanah ini termasuklah merata permukaan yang tak rata, membuang tunggul-tunggul kayu dan sampah-sampah yang dibersihkan dan mengukur bahagian-bahagian bagi membuat piling dan benteng serta sebagaimana disyaratkan kepada kontrektor mengukur dan memastikan persempadanan tanah dengan yang lain, khususnya dengan kawasan-kawasan perumahan jiran.


Satu yang merisaukan pihak AJK, bahawa sehingga kepada tarikh penyerahan tapak kepada pihak kontrektor pada 10 Disember 2013 bahawa pihak AJK masih belum menerima surat jawapan kelulusan plan sebagai kebenaran memulakan pembinaan Masjid al-Umm. Usaha berterusan dilakukan oleh pihak arkitek dan AJK agar kelulusan plan segera dapat kelulusan MPKj.
Walau bagaimana surat kelulusan yang amat ditunggu-tunggu dari pihak MPKj akhirnya pada 16 Disember 2013 surat berkenaan tiba ke Pejabat Pembinaan Masjid Al-Umm. Tarikh kelulusan plan yang bermakna pembinaan dapat dimulakan adalah bertarikh 04 Disember 2013, iaitu seminggu sebelum dari tarikh penyerahan tapak (10 Disember 2013). Kesampaian surat ini benar-benar memberi kelegaan kepada pihak AJK Pembinaan. Butir-butir kelulusan Plan Pembinaan bagi Masjid Al-Umm adalah sebagaimana rumusan berikut:


Tarikh Kebenaran Pembinaan:  04 Disember 2013
Ruj. Tuan:  OSC/A12/1//10-2013
Kepada:
Arkitek URUSBINA:
No. 47, Taman Seri Medan,
Jalan Raja Syed Alwi,
01000 Kangar, Perlis.
Perkara: Masjid Dilengkapi Tadika, Kelas Tahfiz, Kelas IT, Bilik Sumber Dan Ruang Terbuka Serbaguna
Lot 51177 Seksyen Satu, Bandar Baru Bangi.
Kelulusan: Satu Tahun Dari Tarikh
Berlanjutan perlu dibuat permohonan sebelum tamat tempoh
Beri Notis Mula Kerja dengan menggunakan Borang B.
Syarat-Syarat:
Adakan Papan Tanda dengan butir-butir Arkitek, Pemilik, No. Fail MPKj, Cadangan Projek, Jurutera Perunding & No. Permit Iklan.
Kemukakan Laporan Kemajuan tiap-tiap 3 bulan kepada MPKj.
Patuh syarat-syarat Jabatan Teknikal. Rujuk Kumpulan A, E & F Untuk Rujukan.
Bersama Surat Kebenaran itu disertakan:
Lampiran A
Syarat Pegawai Bangunan
Tiada perakuan siap kecuali oleh Pegawai Yang Berkuatkuasa
Sijil Siap Menduduki
Gagal mematuhi peraturan boleh didenda tak melebihi RM250,000 atau tidak lebih 10 tahun penjara
Syarat Jabatan Kejuruteraan MPKj
Jarak Rumah Kediaman.Kilang, Bangunan Sementara
Lampiran E Bomba
Ada pili Bomba, Jalan Ekses, Ketinggian.
Jarak antara bangunan patuhi jadual Keb UBBL – 1984.
Kehendak Awam
Pedawaian Elektrik mengikut aturan
Patuh Aturan Ketahanan Api 1984
Ada sistem Pengudaraan bagi tangga keselamatan
Papan tanda keselamatan perlu patuhi M.S.,482: 1985.
Ada Hording.


Masjid Al-Umm – MPKj
Ini adalah kebenaran Bertulis PBT/MPKj di bawah S.76. A133 selaras pematuhan Bahagian-Bahagian Terkandung di dalam UUKBS 1964.
Diluluskan dalam mesyuarat OSC Bil. 602.13
Pada 21 Mac 2013 didasarkan Surat Kelulusan:
Ruj. MPKj 8/0-2-2013 bertarikh 04 Disember 2013
b/p. YDP MPKj.
Berdasarkan kelulusan ini, semua pihak merasa lega dan kerja-kerja bergerak lancar.

Sekian. 

No comments:

Post a Comment