May 19, 2015

Tender Pembinaan Masjid Al-Umm Dan Kubah: Merealisasikan Takmilah Fizikal Dan Estetika


BBB,  29 Rajab 1436 = 18 Mei 2015 (Isnin):


Sejak pelancaran derma bagi pembinaan Masjid Al-Umm pada 19 Mei 2012, maka adalah menjadi hasrat AJK Pembinaan, bahawa selewat-lewat tempoh bagi mendirikan Masjid al-Umm adalah pada akhir 2013. Sebagai Adun Bangi Penulis memang berhasrat seboleh-bolehnya masjid segera dibina, kalau boleh dalam tempoh Penulis sebagai Adun Bangi (Mac 2013). Ada beberapa halangan yang dihadapi bagi menyegerakan pembinaan Masjid Al-Umm dalam kadar yang segera. Pertama ialah kekurangan dana yang jumlahnya pada akhir Januari 2013 (selepas kunjungan Y.A.B. Dato` Menteri Besar dan terima derma dari orang ramai) sebagaimana laporan Bendahari hanya ada sebanyak RM1,252,430.41. Usaha bagi meningkatkan jumlah dana ini terus dilakukan oleh AJK, terutama yang diberi keizinan memungut derma. Kedua plan pembinaan yang telah diangkat kepada pihak MPKj masih belum diluluskan. Meskipun surat ditulis kepada YDP MPkj seperti bertarikh pada 8 Oktober 2013 dan sebelumnya pertemuan AJK secara langsung dengan pihak YDP, namun plan berkenaan masih belum turun. Walau bagaimana pihak AJK tidak boleh menunggu plan turun baru mengambil tindakan berhubung dengan urusan pembinaan. Sebaliknya AJK membuat keputusan membuka tender bagi mana-mana kontrektor yang berminat. Perbincangan dibuat dengan pihak Perunding May Consult pada 11 September 2013 untuk mengeluarkan tender. Setelah segala dokumen disediakan, maka penjualan dokumen dilakukan pada 2 Oktober 2013 bersamaan 26 Zulkaedah 1434. Sebanyak 10 kontrektor telah masuk membeli dokumen tender iaitu:
1)      GTS Contractor Sdn. Bhd.
2)      Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
3)      Margong Jaya Services Sdn. Bhd.
4)      Vastec Engineering Sdn. Bhd.
5)      Twinty Enterprise Sdn. Bhd.
6)      Iqtiqad Maju Sdn. Bhd.
7)      Bangi Mas Sdn. Bhd.
8)      Ufukrata Sdn. Bhd.
9)      Pembinaan Sham
10)   Sde Bina Sdn Bhd.
Mereka semua dijemput hadir untuk diinterview oleh AJK diketuai Penegrusi Pembangunan ialah pada 19.11.2013. Namun tiga daripadanya tidak datang, iaitu Bangi Mas Sdn. Bhd.,Ufukrata Sdn. Bhd. Dan Pembinaan Sham. Antara perkiraan bagi penilaian ialah Pengalaman dalam pembinaan, khususnya masjid, mempunyai peralatan, projek dalam perlaksanaan, modal yang ada, harga tender yang ditawarkan, kesanggupan menanggung risiko sekiranya lewat membuat pembayaran dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembinaan masjid yang bakal ditawarkan. Setelah interview pada 19.11.2013, maka pada 21 November pihak AJK bersidang membuat pemilihan dan bersetuju menawarkan kontrek pembinaan kepada Tekad Nusantara Sdn. Bhd yang pengarahnya ialah Tuan Haji Marzuki Hj. Che Omar, memandangkan kemampuan syarikat dan telah menunjukkan kejayaan dan komitmennya terhadap pembinaan Kompleks Pendidikan Bangi (2013). Pihak Tekad Nusantara telah menjawab pada 25 November 2013 menyatakan persetujuan menjadi kontrektor bagi pembinaan Masjid Al-Umm dalam tempoh 18 bulan dari penyerahan tapak dengan jumlah tawaran RM10,556,800.   


                                                                    
Jika pembinaan fizikal dilihat sebagai merealisasikan plan arkitek kepada bentuk fizikal yang merupakan aspek dari Takmilah, maka pembinaan kubah adalah menjadi identiti dominan bagi sesebuah masjid terutama masjid moden. Kubah membawa ciri estetika tinggi bagi masjid yang juga merupakan lambang estetika tinggi bagi Takmilah. Ianya mengambil bentuk bulat, iaitu bentuk paling sempurna bagi bentuk fizikal. Kubah biasanya tidak mengambil sepenuhnya bentuk bulat, tetapi dengan ciri-ciri bentuk bulat yang ada pada kejadian alam seperti bulat bawang besar, buah delima atau bulat telur. Dengan bentuk-bentuk demikian bertambah seri dan indah kubah dan masjid yang mendukungnya. Contoh-contoh kubah yang terkenal pada masjid-masjid terkenal ialah seperti kubah pada Masjid Nabawi di Madinah al-Munawwarah, kubah pada Masjid al-Aqsa, Palestin, Masjid Sulaimaniyah II di Istanbul Turkey dan Masjid Sultan Salahuddin Ibn al-Marhum Sultan Abdul Aziz Shah di Shah Alam.
Sejak usaha permulaan membina Masjid Al-Umm, maka bentuk dan ciri kubah ini begitu diberi perhatian, bahkan tender dilakukan selepas tender pemilihan kontrektor. Sebenarnya pencarian dan interview terhadap pembina kubah Masjid al-Umm berlaku berperingkat-peringkat. Tender tawaran bagi kontrektor masuk mengemukakan cadangan dan interview dilakukan sejak awal April 2014. Pada peringkat permulaan terdapat empat buah syarikat yang berminat terhadap tender membina kubah iaitu:


1)      Aktif Alluminium Sdn. Bhd. Cheras
2)      Tri-Arch Sdn. Bhd., Kuchai Lama, Kuala Lumpur
3)      Kubah Anum, Setapak
4)      TA Decke Sdn. Bhd. Subang
Pihak consultan, iaitu May Consult memberi maklumat tentang syariakat-syarikat berkenaan dan tawaran-tawaran harga daripada mereka. Mereka dipanggil untuk diinterview pada 6 Mei 2014. Tetapi dari 4 syarikat berkenaan hanya yang datang adalah tiga  syarikat sahaja, iaitu Aktif Aluminium, Cheras, Kubah Anum, Setapak dan TA Decke Sdn. Bhd. Subang. Apa yang dinilai di dalam interview ialah mengenai pengalaman membina kubah, kemampuan dari segi pekerja bagi memasang kubah dan berkaitan dengannya, kewujudan jentera bagi memasang dan membina kubah dan penyeliaan, kemampuan kontrektor termasuk dari segi kewangan, projek-projek yang sedang dijalankan, harga yang ditawarkan (biasanya antara RM200 ribu). Dan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan. Adalah didapati Aktif Aluminium dan TA Decke Sdn. Bhd. Subang berpengalaman di dalam membina kubah-kubah masjid manakala Kubah Anum lebih banyak membina kubah-kubah bagi surau-surau. Walau bagaimana pihak AJK merasakan belum mendapati pembina kubah yang didapati serasi dengan kehendak masjid. Mereka lebih mengemukakan kaedah mereka membina kubah, tetapi tidak membuat cadangan langsung dengan letak kubah di Masjid Al-Umm. Walau bagaimana antara syarikat yang menawarkan diri untuk membina kubah itu dipanggil lebih dari sekali untuk mempastikan kemampuan dan kesesuaian, kreativiti dan inovasi yang mereka cadangkan. AJK amat hati-hati dan bimbang kiranya pembinaan kubah sekerat jalan atau tidak sampai kepada mutu dan ciri estetika yang diharapkan. Sebenarnya pihak AJK di dalam pembinaan kubah bukan mementingkan dari segi murah, tetapi lebih mementingkan keserasian dan menepati dengan ciri estetika yang bakal menjadi identiti bagi Masjid Al-Umm.  Lantaran itu, oleh kerana masa bagi membina kubah masih banyak, sedangkan pembinaan bangunan Masjid Al-Umm masih pada peringkat awal, maka cadangan memilih kontrektor yang akan membina Kubah Masjid Al-Umm ditangguhkan dulu.
Usaha mencari kontrektor bagi pembinaan fizikal masjid dan kubah yang melambangkan dari segi estetika memberi erti bahawa AJK memberi perhatian terhadap kesempurnaan fizikal dan estetika yang ditekan dari segi Takmilah bagi Masjid Al-Umm yang kelak diharap masjid mempunyai ciri dan identiti tersendiri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment