May 27, 2015

Piling Dari Point Utama Ke Perluasan Menurut Kiraan Berimbang


BBB.  08 Sya`ban 1436 = 26 Mei 2015 (Selasa):
Berdepan dengan ruang, kita sering membuat perkiraan, jauh dan dekat, tinggi dan rendah, tohor dan dalam. Ukuran selalunya bertolak dari point yang dimulakan kiraan dan darinya meluasnya jarak yang sempurnanya biasanya bersifat berimbang, maka titik atau point itu dapat diistilah sebagai paksi yang darinya diukur kelilingan, demikian jauh dan dekat, lebar dan panjang serta tohor dan dalam. Jauh antara planet selalu dikira jauh jarak berpaksikan matahari, jauhnya jarak dibumi dikira berpaksikan titik pada garis tengah yang dikenali sebagai khat al-istiwa`.


Bagi bangunan, khususnya masjid untuk dikira dari segi perluasan juga mempunyai titik paksinya. Maka Masjid al-Umm sebagaimana masjid-masjid moden yang dibina dari batu, ialah memperkukuhkan tapak dengan tiang-tiang yang tertanam di dalam tanah. Proses ini dikenali dari segi pembinaan ialah `piling` tanah. Demikianlah perkembangan selepas daripada membina tembok yang mengukuhkan kedudukan bagi menahan pergerakan tanah, khususnya selepas siapnya bangunan yang tentunya amat berat yang tanpa benteng boleh menggerak dan merekahkan tanah dan seterusnya menjadikan bangunan crack dan rosak.
Jika tujuan dibina benteng untuk menyekat dari berlakunya pergerakan tanah, agar tanah menjadi mantap dan padat, maka tujuan filing ialah bagi mengukuhkan tanah dan menjadi junjung bagi tiang-tiang yang akan dibangunkan. Lantaran itu mempiling tanah tidak dilakukan sembarangan, tetapi adalah menurut point-point yang ditentukan di dalam plan pembinaan. Pada dasarnya point utama yang menjadi titik tengah bagi pembinaan Masjid Al-Umm ialah `tiang seri` yang menjunjung  kubah. Tidak bererti tempat ini menjadi tempat awal bagi piling. Piling boleh bermula dari mana-mana point dari bahagian tapak sebagai permulaan, tetapi tapak bagi tiang seri adalah paksi tengah yang utama. 
Dalam perbincangan Penulis dengan saudara Azhar Ahmad Kerani Tapak bahagian Kejuruteraan Awam bagi Masjid al-Umm pada 01 Sya`ban 1436 bersamaan 19 Mei 2015, bahawa;
``Piling point bagi tapak Masjid Al-Umm adalah melebihi dari 300 point,`` tambahnya.
`Bagi satu point dipiling tiang dari satu batang tiang yang panjang setiap batang ialah 6 meter. Kebiasaan bagi satu point antara satu batang kepada 3 batang, bergantung pada kekerasan atau kelembutan tanah, kebiasaan adalah dua tiang bagi satu point, namun ada juga point yang hanya setengah tiang sahaja.``


Namun piling yang paling banyak bagi satu point ialah bagi setiap tiang seri daripada empat tiang seri yang menjunjung kubah yang merupakan puncak dan bahagian paling tengah bagi masjid.``Kata saudara Azhar, ``Bagi setiap tiang seri maksimum piling adalah 8 batang. Bererti piling bagi empat tiang seri tersebut adalah 32 batang tiang semin yang berkerangkakan besi keluli.``
Sememangnya jika kita lihat, maka empat tiang seri inilah tiang yang paling besar bagi tiang-tiang masjid. Pasak pilingnya di tengah bangunan ke perut bumi naik ke atas.  Tiang Seri ini adalah merupakan tiang tengah paling utama yang menegakkan bangunan dan bahagian tengah utama yang menjunjung keberatan bangunan. Sebab itu lilitnya bagi setiap batang lebih dari sepemeluk. Empat tiang besar ini melindungi ruang jamaah utama dan tidak ada tiang-tiang kecil bagi keluasan ruang jamaah dan tidak diganggu pandangan dengan banyak tiang.
Kerja-kerja piling ini berlaku berikut dari piling dan memakan masa hampir sebulan. Maka dalam tempoh tersebut dari pagi hingga ke petang kedengaran ketukan mesin yang mengetuk tiang bagi menanamnya sedalam yang mungkin. Ketukan biasanya bukan setakat bunyi, tetapi juga mengeluarkan asap berikut dari ketukan yang berlaku. Dari permulaan piling berlaku, maka kelihatan tiang demi tiang ditanam dan diketuk dan setiap tiang tidaklah terus diketuk hingga tertanam dalam tanah, sebaliknya sebahagian dari tiang berkenaan masih tinggal di permukaan, lantaran itu, kelihatan tiang-tiang berceracak timbul bagai batang kayu yang tidak berdahan. Dapatlah diimaginasikan bahawa, tiang-tiang piling ini bagai `paku alam` yang diketuk ke perut bumi bagi mengukuhkan kedudukan tiang-tiang bangunan  yang kelak di atasnya akan  ditanam cerucuk bagi ditegakkan di atasnya tiang-tiang. Piling adalah merupakan satu sistem bagi menjadi pasak bumi yang di atasnya ditegakkan tiang-tiang. Terdapat satu kaedah lagi digunakan di dalam pembinaan masjid dan bangunan termasuk Masjid UKM dan juga bangunan Fakulti Islam UKM (1980an), ialah dengan cara menggerudi tanah dengan penggerudi sedalam yang bersesuaian. Selepas digerudi, maka dimasukkan ke dalam lubang yang digerudi rangka besi keluli dan dicurah ke dalamnya semin dan dibiarkan tiang yang tidak menggunakan sistem piling ini kering dan di atasnya kemudian dipasang cerocok bagi tiang-tiang bangunan berkenaan.


Kembali kepada piling bagi point-point bagi tiang-tiang bagi bangunan masjid Al-Umm ini, maka melebar kiri ke kanan, dan juga dari hadapan ke belakang menurut seluas lantai utama bagi masjid al-Umm adalah dibarisi dengan point-point piling bagi tiang-tiang Masjid Al-Umm yang jumlahnya disebut lebih daripada 300 point itu. Kedudukan point-point adalah berkeseimbangan. Misalnya dari titik tengah berpaksikan empat tiang seri yang menjunjung kubah, melebar sayap ke kanan bahagian masjid, maka bagi sayap kanan ini mempunyai jumlah point bagi tiang piling, jumlah ini sama bayaknya dengan sayap kiri masjid., lantaran keluasan dan bentuk lahir bagi sayap kiri adalah sama dengan sayap kanan. Kesamaan dan keimbangan berlaku bagi bahagian hadapan bagi sebelah kanan dan kiri bagi mihrab, lantaran dilihat dari lahiri dari luar antara bahagian kanan dan kiri juga adalah bersamaan. Keadaan yang sama dilihat dari permulaan masuk ke dalam ruang utama masjid. Bahagian hadapan ini seolah terbahagi dua selepas memasuki pintu gerbang. Sebelah kanan ada kawasan wudhu` dan demikian juga bagi kawasan kiri yang juga sama bentuknya yang bererti point-point bagi piling tiang-tiang bagi kedua bahagian adalah sama. Cuma bahagian masuk di depan yang menjunjung bahagian atas satu tingkat, maka tiang-tiang bagi point-point berkenaan lebih kecil berbanding dengan tiang-tiang yang menjunjung tiga level lapisan lantai yang bererti lebih berat dari segi tanggungan. Dapatlah difahamkan mengapa dilakukan piling sebanyak point disebutkan, bahawa ianya tentulah untuk menjamin dari segi kemantapan kedudukan tiang yang juga akan memantapkan bangunan masjid. Jika tidak dilakukan sedemikian akan berlaku pergerakan tanah yang tidak diperkukuhkan dengan tiang-tiang konkrit yang kukuh dan utuh. Kerja-kerja piling berkenaan adalah untuk sebuah masjid yang hanya sebanyak tiga tingkat. Bayangkan jika bangunan lebih tinggi seperti twin-towers, maka tentulah bahagian ground dibina asas yang terkukuh yang mampu menjunjung bangunan yang tinggi dan berlapis itu.
Adalah diharapkan dengan piling dan asas yang kukuh maka dapat memberi kekukuhan binaan Masjid Al-Umm dan menjangkau jangka hayat yang lebih lama. Bahkan adalah diharapkan bahawa Masjid Al-Umm menjadi satu monumen yang penting yang menjadi land mark utama di Bangi yang memancarkan imej Bangi dalam sejarah bakal dilalui. 

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No comments:

Post a Comment