December 20, 2016

AL-WAJD, CITRA HATI ROHANI - DAMBAAN SUFI


BBB,  19 Rabi`ul Awwal  1438H. =  2016M. (Isnin):
Persoalan `Al-Wajd` atau  ditambah dengan `Al-Dzauq  wa al- Wajd` - Rasa dan Wujdan   adalah istilah yang sering diketemui  bila membicarakan tentang intuisi  kalbu dan kerohanian dan menanggapi persoalan yang ghaib, khususnya Ketuhanan.  Persoalannya amat subjektif dan tiada definisi atau ta`rif yang dapat diberikan secara konkrit. Manakala pengalaman kalbu dan kerohanian antara seorang dengan yang lain adalah berbeza-berbeza yang boleh membawa kepada tanggapan berbeza-beza, dan huraian pula dari seorang dengan seorang pula berbeza-beza. Sebagai contoh ciri indah bagi seorang seniman dengan seorang seniman adalah berbeza-beza, demikian berbeza pula dari aspek `Al-Wajd atau wujdan`.
Di dalam hal ini Al-Sarraj menyatakan bahawa, ``Berlain dan berbagai pendapat dari kalangan  sufi tentang al-wajd.
Maka `Amru bin `Uthman al-Makki r.h.a. berkata, ``Tidak ada satu kayfiyat yang dapat diibaratkan tentang al-wajd,  kerana katanya, ianya adalah rahsia Allah pada orang mukminin yang muqinin.
Al-Wajd atau secara nama terbitan ialah wujdan, dari segi lughah ialah dapatan, tetapi ia bukan bermaksud dapatan secara nyata, ianya adalah suaan hasil dari pertembungan yang berlaku. Bermaksud dalam perjalanan dan peningkatan rohani seorang `salik`  tiba pada satu peringkat ia tersua, tertanggap, bahkan berlaku pendepanan suatu pengalaman rohani yang dihayati dan tidak dapat digambarkannya dengan ungkapan biasa bagi pengalaman yang tidak biasa itu.
Sebab itu kata Al-Sarraj yang memetik pendapat Al-Junayd berkata, ``Aku menyangka bahawa `al-Wajd` ialah `Pertembungan`, `pertemuan secara mengejut` `Al-Mus*adafah` bagi pejalan maqam dan peningkatan kepada satu peringkat yang membuka tabir sekatan bagi tanggapan hati-rohaninya selama ini. Namun pertembungan dan terpandang` ini, bukan bererti dapatan yang konkrit, sebaliknya  ianya citra yang tetap subjektif yang tidak kekal. Di dalam hal ini  Al-Junayd mengambil firman Allah yang merujuk kepada istilah  `wajad` dari ayat yang bermaksud:
``Dan mereka dapati apa yang mereka amalkan hadir.`` (Al-Kahfi: 49).
Ya`ni berdepan.
Sebagai bandingan seorang seniman kalbu-rohani yang mendambai sesuatu lintasan ilham, tidak mudah terbuka baginya ruang ilham ini, mungkin pencarian memakan masa, berhari,  berminggu, berbulan-bulan, bahkan lebih dari itu dan jika ia bersua, tidak dapat ditangkap, jika dapat ditangkap, mungkin terasa tidak lengkap dan mungkin hilang begitu sahaja. Demikian contoh pengalaman yang bersifat kalbu yang alamaiah sifatnya. Bandingkanlah dengan pengalaman yang bersifat rohniah yang suci dan bersih tentulah lebih tinggi kedudukannya.
Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Amru al-Makki, dan Al-Junayd, kita cenderung untuk memaknakan atau mengistilah `Al-Wajd`atau `Wujdan` ke dalam maksud di dalam bahasa Melayu ialah `Citra Hati-Rohani`. Bermaksud gambaran, imej atau sifat bagi sesuatu tanggapan, yang diharap dan diingini, yang mungkin dapat ditanggapi dan dihayati apa yang didamba sama ada secara kalbu, atau lebih tinggi daripada itu, iaitu bersifat rohani. Apa yang ditanggapi ini sebagaimana dikata boleh dicapai dan digapai secara maknawi, tetapi mungkin tidak dapat dicapai atau digapai secara maknawi, tetapi demikianlah sifatnya yang dialami oleh para ahli kalbu dan ahli rohani. Lantaran diungkapkan, nikmat yang dapat dihayati oleh para pencari baik pada peringkat kalbu atau rohani, bahkan akli ialah dalam perjalanan pencarian, dalam suasana ia di dalam ketidak pastian akan berketemuan atau kedapatan. Perjalanan penujuan dan pencarian itu adalah merupakan nikmat kalbu, rohani dan akli, dalam hal ini, perjalanan kalbu dan rohani yang subjektif sifat tiada penghujung, dia sama ada gagal atau terbakar dalam pencarian sebelum menemui pertemuan yang tidak mungkin bertemu antara yang baharu  dengan yang qadim dan antara abid dan ma`bud.
Bagi Al-Kalabadzi, bahawa al-wajd atau  `Citra Kalbu-Rohani`, ialah apa yang bertembung dengan hati sama ada  dari segi kegerunan, dukacita atau penglihatan makna daripada hal-hal akhirat atau kashaf  hal antara hamba dan Allah `Azza wa Jalla.
Berkata mereka itu kata Al-Kalabadzi, iaitu apa yang didengar hati yang di dalam dada. Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan apa yang sampai kepada pendengaran dan dia menyaksikan.`` (Qaf: 37).
Berkata Al-Nawawi, Al-Wajd (Citra Kalbu-Rohani) ialah nyalaan yang  terjadi dari asrar dan mencetuskan rasa shauq yang menggongcangkan anggota secara gembira atau dukacita bila dia didatangi suasana..
Berkata mereka itu, bahawa al-wajd sebagai citra kalbu-rohani berlaku dan menghilang, sedangkan ma`rifat adalah thabit dengan Allah dan tidak hilang.
Diungkapkan kepada Al-Junayd:
Al-Wajdu rentak gembira siapa yang didalam al-wajd merihatkannya
Dan Al-Wajd ketika hadir yang Haqq, maka Ia menghilangkannya
Sesungguhnya dia menggetarkan daku dan mendukakan daku
Dari melihat al-wajd, pada hal apa yang pada wajd tidak suatu.
Dan diungkap gubahan kepada Shibli:
Al-Wajd padaku adalah bertentang
Selama adalah tiada penyaksian
Yang menyaksi hak bagiku
Fananya shuhud al-wujud itu.
Al-Wajd atau `Wujdan`  adalah sesuatu yang didamba sufi di dalam perjalanan kualiti. Ia merupakan `Citra Kalbu-Rohani` yang mungkin  dapat ditanggapi dalam pencarian berkenaan atau mungkin tidak dapat ditanggapi dan seterusnya menjadi  dambaan dan pencarian. Dambaan terhadap `Citra Kalbu-Rohani` ini terungkap di dalam ungkapan-ungkapan sufi seperti oleh Al-Junayd dan Al-Shibli, bahkan di dalam puisi-puisi mereka. Contoh diungkap oleh Rabi`ah al-`Adawiyyah, Jalaluddin Rumi dan lain-lain lagi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment