December 2, 2016

USAHA MENCARI PENDAPATAN ADALAH KEWAJIPAN


01 Rabi`ul Awwal 1438H. = 01 Disember 2016M. (Khamis):
Tanggapan umum terhadap sufi bahawa mereka ialah orang yang meninggalkan dunia dan menumpukan perhatian beribadat kepada Tuhan. Tergambar mereka  adalah orang yang faqir, miskin dan hidup dalam kesusahan dan menjadi beban masyarakat ?
Abu Bakar al-Kalabadzi di dalam kitabnya berjudul  `Al-Ta`arruf` memperuntukkan satu bab membicarakan persoalan  tentang `Al-Makasib` (Berusaha mencari rezeki, pendapatan, sumber ekonomi). Kata  Al-Kalabadzi:
`Secara berjama`ah kaum sufi berpendapat bekerja dalam berbagai kemahiran, perniagaan, pertanian dan berbagai kerja lagi adalah harus menurut shara` dengan sedar dan pasti serta berusaha mengelak dari terjatuh di dalam  perkara shubhah. Bekerja mencari pendapatan antaranya memupuk sifat tolong menolong di kalangan masyarakat, tidak bersifat tamak, tidak memasalahkan orang, sebaliknya mengukuhkan silaturrahim di kalangan jiran.
Premis bagi bab ini dikemukakan oleh Al-Kalabadzi adalah baik. Pandangannya adalah bersesuaian dengan zaman tradisi dan kini. Menariknya tidak ada seruan kepada meninggalkan dunia (biasa), tiada gesaan hidup faqir dengan  keadaan menderita yang dianggap lebih intim beribadat kepada Allah  ? Apakah dengan semangat ini sebagai tuntutan kesufian ?
Kita berpendapat nilai-nilai kesufian  yang murni seperti, kebersihan, ketaatan, kejujuran, Kemesraan dan kecintaan hendaklah diaplikasikan kepada kehidupan realiti semua masyarakat kini. Begitu banyak kerja-kerja halal yang dilibatkan oleh masyarakat melalui kelayakan yang ada pada mereka bagi mendapat rezeki bagi menyara diri, keluarga, bagi kepentingan masyarakat agama, bangsa dan negara. Mereka seperti  petani di ladang, buruh yang membanting tulang, nelayan di lautan, guru yang mendidik bagi berbagai peringkat , peniaga yang menyediakan kemudahan mendapat barangan, pegawai-pegawai  dan pekerja-pekerja di jabatan, pasukan-pasukan menjaga keamanan dan pertahanan, mereka yang mendakwah dan mengembangkan agama, orang-orang politik berwibawa, bahkan apa saja yang menjadi sumber pekerjan dan kerjaya hendaklah meneruskan kerjaya masing-masing dengan penuh dedikasi, tanggungjawab dan amanah.
Firman Allah bermaksud:
``Barangsiapa berbuat kebaikan dari lelaki dan perempuan pada hal dia beriman, maka Kami akan hidupkan dia dengan penghidupan yang baik.`` (Al-Nahl: 97).
Bagi membentuk suatu masyarakat bernilai dan bermutu, semua pihak sejak awal pendidikan hinggalah meningkat kepada berbagai darjat dan peringkat hendaklah ditanam di dalam jiwa mereka niali-nilai kesufian:
Kebersihan,  ketaatan, kejujuran,  kemesraan  dan  kecintaan.
Antara nilai-nilai yang disuruh Allah ialah amanah. Firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan amanah terhadap ahli-ahlinya.`` (Al-Nisa`: 58).
Ini adalah antara ciri kesufian  yang harus ditanam di dalam pendidikan, pengajian dan pembelajaran. Nilai di dalam keluarga, nilai dalam berbagai-bagai sektor pekerjaan, nilai di dalam pentadbiran, pemerintahan dan di dalam apa saja sektor kehidupan. Dengan mendukung minimum lima nilai di atas, dapat membentuk individu, keluarga, masyarakat dan berbagai sektor hidup di dalam aman tenteram. Dengan kesedaran nilai di atas menimbulkan msyarakat yang bertanggungjawab, suka menolong  dan kasih sayang yang menjadikan masyarakat dan negara berada di dalam tenteram dan kasih sayang.
Dengan prinsip nilai yang ditanamkan ke tengah masyarakat melalui berbagai-bagai mekanisme pendidikan dan pengajaran tidak menghalang individu atau kelompok bagi meningkatkan  potensi yang ada pada mereka. Misalnya dengan nilai yang ada sebagai asas tidak menghalang seorang yang meminati kerohanian mendalam bidang kerohanian dan menjadi sufi berwibawa dengan keilmuan dan amalan, bahkan menjadi pemimpin dalam bidang berkenaan. Dia seharusnya juga mempunyai kemampuan ekonomi dan menjadi sufi, walaupun tidak semestinya  watak luarannya kelihatan.
Nilai kesufian boleh tumbuh dan berkembang pada seorang pegawai yang jujur da berkembang nilai-nilai kerohanin di dalam  diri yang memperbaiki potensi diri dan kelilingannya. Dengan nilai-nilai berkenaan pegawai berkenaan amanah, tidak rasuah dan bertanggungjawab. Nilai berkenaan dapat membentuk mereka yang bekerja dalam bidang pertahanan dan keselamatan negara bekerja dengan dedikasi . Berusaha dengan jujur misalnya mempertahankan sempadan dari dimasuki oleh penceroboh dan musuh yang boleh mengancam keamanan dan ketenteraman negara. Bagi usahawan  yang kaya tidak menghalang dari mereka bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan,bahkan dengan kekayaan dapat menyumbang kepada pendapatan negara, memberi peluang pekerjaan kepada orang ramai dan dengan sifat pemurah dapat dia  membuat kebajikan.
Orang politik juga  dengan mempunyai nilai-nilai murni ia berkhidmat kepada rakyat dan negara dengan baik dan disayangi masyarakat. Jika ciri-ciri kesufian yang disebutkan berada di dalam jiwa seniman dan ahli seni, maka jiwa seni yang ada di dalam dirinya lebih bersemarak, maka seni alamiah dan seni rohaniah akan meningkatkan bakat mereka menjadi seniman di dalam bidang seni yang berjaya. Telah dibincangkan bahawa seniman alami yang diperkukuhkan dengan elemen seni rohani meningkatkan potensi kesenimanan. Misalnya jiwa seni kerohanian menghasilkan monumen-monumen yang agung seperti masjid-masjid  terkenal, penyair-penyair yang agung, penulis-penulis khat yang berwibaya, istana-istana yang menawan dan sebagainya.
Berkata Al-Junayd berhubung dengan pekerjaan, hendaklah pekerjaan yang mendekati diri kepada Allah. Ini termasuklah yang memberi manfaat dan kebajikan. Contoh yang jelas para petani yang bekerja di sawah ladang menghasilkan makanan bagi keperluan orang ramai, sebagai contoh menghasilan tanaman padi adalah kerja yang memberi manfaat kepada orang ramai yang setiap masa memerlukan beras sebagai makanan utama, demikian juga dengan penghasilan sayur-sayuran dan buah-buahan, yang buah-buahan dan penghasilan pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang diperlukan oleh rakyat dan negara.
Hadith diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tiap-tiap anggota daripada manusia itu adalah sadaqah.``  Termasuk anggota membanting tulang bagi menghasilkan bahan pertanian.
Berkata Sahl bin Abdullah, bekerja dengan tugas-tugas yang hak dan aula dan tidak berpaling dari ikhtiar adalah sebagai kewajipan.
Pendeknya mencari pendapatan adalah perlu. Menjaga keselamatan bagi menjaga keperluan  adalah kewajipan. Ia adalah kemudahan – termasuk  bagi mendekati diri dengan Tuhan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment